Informacje

obiekty infrastruktury Grupy Tauron / autor: Tauron
obiekty infrastruktury Grupy Tauron / autor: Tauron

Tauron zamknął rok rekordową EBITDA i stratą prawie 2,5 mld zł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 31 marca 2021, 20:15

  • 0
  • Powiększ tekst

Odpisy aktualizujące oraz obniżona wartość bilansowa udzielonych pożyczek obciążyły wynik finansowy Grupy Tauron; rok 2020 zamknął się stratą netto w wysokości 2 mld 488 mln zł. Zysk EBITDA wzrósł do rekordowego poziomu powyżej 4,2 mld zł. Na inwestycje wydano ponad 4 mld zł

W środę Tauron opublikował swoje skonsolidowane wyniki za ubiegły rok, zgodnie z przedstawionymi dwa tygodnie wcześniej wynikami szacunkowymi. Przedstawiciele spółki podkreślają, że jej sytuacja finansowa jest stabilna, co – jak wskazują – potwierdza m.in. wartość wskaźnik długu netto do EBITDA, który w końcu 2020 r. spadł do poziomu 2,5x, wobec 2,8x rok wcześniej.

Czytaj też: Tauron podnosi wartość terenów inwestycyjnych

Osiągnięte przez Grupę wyniki są dobre, a sytuacja finansowa jest stabilna i bezpieczna. Grupa Tauron efektywnie wykorzystuje swój potencjał, co znalazło odzwierciedlenie w rekordowym poziomie EBITDA wypracowanej w 2020 r. Kondycja finansowa Grupy Tauron pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość – skomentował pełniący obowiązki prezesa Taurona Marek Wadowski, cytowany w środowym komunikacie spółki.

Przypomniał, że w ub. roku Tauron podjął wiele inicjatyw służących zagwarantowaniu środków na rozwój Grupy. Jako pierwsi w Polsce przeprowadziliśmy emisję obligacji zrównoważonego rozwoju, w ramach której wyemitowaliśmy pięcioletnie obligacje o wartości 1 mld zł z przeznaczeniem na transformację energetyczną Grupy – przypomniał prezes.

Zadeklarował, że Tauron jest gotowy „na aktywny udział w zwiększaniu produkcji energii elektrycznej ze źródeł zero- i niskoemisyjnych, co jest ważnym elementem transformacji polskiej energetyki”.

O ubiegłorocznym wyniku finansowym Taurona zdecydował głównie czwarty kwartał, kiedy strata netto przekroczyła 2,5 mld zł. Wpłynęły na to odpisy aktualizujące, wynikające z testów na utratę wartości oraz obniżenie wartości bilansowej pożyczek udzielonych przez Tauron na rzecz Elektrociepłowni Stalowa Wola, co zmniejszyło wynik finansowy brutto Grupy o 3 mld 179 mln zł.

Na skutek przeprowadzonych testów na utratę wartości oraz utraty wartości udzielonych pożyczek Grupa zanotowała 2,8 mld zł straty netto (łącznie na działalności kontynuowanej i zaniechanej). Łączny wpływ tych czynników na wynik finansowy brutto Grupy Tauron w 2020 r. wyniósł 3,4 mld zł, podczas gdy testy przeprowadzone w 2019 r. wykazały zasadność ujęcia odpisów aktualizujących w wysokości 1,3 mld zł – wyjaśnił Tauron w komunikacie.

Rok wcześniej, w 2019 r., Grupa Tauron miała 12 mln zł straty netto, wobec 207 mln zł zysku w roku 2018. Także strata za 2019 rok była efektem m.in. odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów.

W 2020 roku przychody Grupy Tauron przekroczyły 20,9 mld zł, wobec ponad 20,5 mld zł rok wcześniej – wpłynęły na to wyższe średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej oraz wzrost stawek usług dystrybucyjnych. Wskaźnik EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe) osiągnął w ub. roku wartość 4 mld 223 mln zł, wobec niemal 3,6 mld zł w roku 2019 (wzrost o 17 proc.).

Największy udział w ubiegłorocznym wyniku EBITDA (ponad 3 mld zł, wobec ponad 2,6 mld zł rok wcześniej) ma segment dystrybucji energii; udział sprzedaży energii to 683 mln zł, odnawialnych źródeł energii 297 mln zł, wytwarzania 172 mln zł, zaś ujemny wpływ na EBITDA (157 mln zł) miało wydobycie węgla.

Na inwestycje Grupa wydała w minionym roku 4 mld 39 mln zł, z czego ponad 1,3 mld zł w czwartym kwartale. Rok wcześniej wydatki na inwestycje przekroczyły 4,1 mld zł (spadek rok do roku o 2 proc.). Najwięcej (ponad 1,9 mld zł) zainwestowano w ub. roku w segmencie dystrybucji energii.

W końcu ub. roku dług Grupy Tauron netto miał wartość 10 mld 595 mln zł, zaś wskaźnik obrazujący stosunek długu netto do EBITDA wynosił 2,51, wobec 2,81 rok wcześniej.

W ub. roku, w odniesieniu do roku 2019, Grupa Tauron zmniejszyła produkcję, sprzedaż oraz ilość dostarczanej odbiorcom energii. Wzrosła natomiast ilość energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych, a także produkcja ciepła.

Dystrybucja energii elektrycznej wyniosła w 2020 r. 50,26 terawatogodzin (wobec 51,73 TWh rok wcześniej, spadek o 3 proc.), w tym 48,6 TWh do odbiorców końcowych (w 2019 r. - 49,98 TWh). Spadek wolumenu dystrybuowanej energii był spowodowany spowolnieniem gospodarczym wywołanym przez pandemię koronawirusa – poinformował Tauron. Liczba klientów segmentu dystrybucja wzrosła o 64 tys. i przekroczyła 5,7 mln odbiorców.

Produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła w ub. roku w Tauronie 12,5 TWh (wobec 13,88 TWh w roku 2019, spadek o 10 proc.), w tym ze źródeł odnawialnych wytworzono 1,94 TWh (rok wcześniej 1,38 TWh). Zmniejszenie produkcji było spowodowane niższą sprzedażą energii elektrycznej z produkcji własnej w porównaniu z 2019 r. oraz przyjętą strategią handlową – wyjaśnia Grupa. Udział produkcji energii z OZE wzrósł do 16 proc. wobec 10 proc. w 2019 r.

Produkcja ciepła wyniosła w ub. roku 11,63 PJ (wobec 10,85 PJ w 2019 r., wzrost o 7 proc.). Wielkość sprzedaży detalicznej energii elektrycznej osiągnęła 32,43 TWh (w 2019 r. - 33,73 TWh).

Kopalnie Grupy Tauron wyprodukowały w 2020 r. 4,54 mln ton węgla (rok wcześniej 3,78 mln ton), a sprzedaż tego surowca wyniosła 4,08 mln ton. W 2020 r. 56 proc. dostaw węgla do produkcji prądu i ciepła Tauron zaspokoił węglem z własnych kopalń. Pozostała część węgla pochodziła głównie z Polskiej Grupy Górniczej i Węglokoksu.

PAP/mt

Powiązane tematy

Komentarze