Informacje

1 mld zł zysku netto Grupy Tauron w I półroczu 2017 r.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 sierpnia 2017, 19:07

    Aktualizacja: 25 sierpnia 2017, 12:38

  • 0
  • Powiększ tekst

Od stycznia do czerwca 2017 r. EBITDA Grupa Tauron osiągnęła 2,09 mld zł (wzrost o 26 proc. rdr), a zysk netto wynióśł ponad 1 mld zł. Spółka odnotowała wzrost produkcji energii elektrycznej o 12 proc. rdr oraz ciepła o 10 proc. rdr. Nastąpił 4-proc. wzrost wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej oraz 10-proc. wzrost wolumenu sprzedaży detalicznej energii klientom Grupy. Wystąpiła też znacząca poprawa wyników segmentu Wydobycie – wzrost produkcji i sprzedaży węgla handlowego, odpowiednio o 34 proc. i 44,7 proc. rdr – podała spółka w komunikacie o skonsolidowanych wynikach finansowych, upublicznionym w czwartek wieczorem

W I półroczu 2017 r. Grupa TAURON osiągnęła solidne wyniki finansowe i operacyjne. Nie byłoby to możliwe bez naszych konsekwentnych działań w różnych obszarach – optymalizujemy procesy zarządcze zachodzące w ramach Grupy, pilnujemy strony kosztowej, dbając jednocześnie o wspieranie innowacji oraz uatrakcyjnianie oferty produktowej dla naszych obecnych i przyszłych klientów. Wszystkie te elementy stanowią silną podstawę do dalszego rozwoju Grupy. Zgodnie z naszą strategią budujemy kulturę organizacyjną Grupy w taki sposób, aby w centrum naszych działań znajdował się klient i jego potrzeby  – mówi cytowany w komunikacie Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Szczególnie cieszy mnie poprawa danych operacyjnych we wszystkich naszych segmentach biznesowych – produkujemy i sprzedajemy coraz więcej węgla kamiennego, energii elektrycznej i ciepła. Te osiągnięcia, w połączeniu z korzystną koniunkturą gospodarczą i rosnącym popytem na energię, przekładają się na coraz lepsze wyniki Grupy TAURON – dodaje prezes Filip Grzegorczyk.

W tym roku kontynuowaliśmy działania założone w naszej strategii finansowania – dzięki emisji 10-letnich euroobligacji o wartości 500 mln euro zdywersyfikowaliśmy strukturę zadłużenia, poszerzyliśmy bazę inwestorów i wydłużyliśmy okres zapadalności długu. Dodatkowo, dzięki emisji obligacji hybrydowych przeprowadzonej w grudniu ubiegłego roku, wskaźnik długu netto do EBITDA znajduje się na bezpiecznym poziomie 2,17x, czyli niższym niż w ubiegłym roku, mimo że wydatki na budowę bloku w Elektrowni Jaworzno wkraczają w decydującą fazę – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. finansów.

Na wyniki I półrocza pozytywnie wpłynęło rozwiązanie rezerwy na projekt gazowo-parowy w Stalowej Woli w wysokości 203 mln zł, natomiast negatywnie – zawarcie 3-letniego porozumienia płacowego z pracownikami, które obciążyło koszty półrocza w wysokości 55 mln zł oraz ujęcie odpisów aktualizujących wartość majątku w obszarze wytwarzania energii i ciepła w łącznej wysokości netto 32 mln zł – wyjaśnia wiceprezes Marek Wadowski.

Oprac. sek

Powiązane tematy

Komentarze