Informacje

PFR zawarł umowę pożyczki z PKO BP na częściowe sfinansowanie transakcji kupna akcji Pekao

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 maja 2017, 22:06

    Aktualizacja: 30 maja 2017, 22:07

  • 0
  • Powiększ tekst

PFR zawarł umowę pożyczki z PKO BP w celu częściowego sfinansowania nabycia akcji Banku Pekao - podał w komunikacie PZU.

Jednocześnie PFR, PZU i PKO BP zawarły porozumienie trójstronne, które przewiduje m.in. prawo pierwszeństwa dla PZU do nabycia części lub całości akcji Pekao nabytych przez PFR.

We wtorkowym komunikacie PZU napisano, że w celu częściowego sfinansowania nabycia akcji Banku Pekao PFR zawarł z PKO BP umowę pożyczki.

We wcześniejszym wtorkowym komunikacie Bank PKO BP poinformował o podpisaniu umowy pożyczki z "klientem banku" na kwotę 3,2 mld zł, nie podając nazwy klienta.

PZU poinformowało także o podpisaniu z PFR i PKO BP porozumienia trójstronnego.

"Strony zdecydowały o zawarciu Porozumienia Trójstronnego, które ma na celu uregulowanie kwestii wykonywania niektórych uprawnień przysługujących PKO BP w związku z umową pożyczki w odniesieniu do akcji banku, które zostaną nabyte przez PFR (...) - napisano w komunikacie PZU.

Porozumienie przewiduje m.in. umowne prawo pierwszeństwa dla PZU do nabycia części lub całości akcji Pekao nabytych przez PFR ("Akcje PFR") w przypadku gdyby PKO BP realizowało swoje uprawnienia jako wierzyciel zabezpieczony.

"(...) Cena, za którą PZU będzie mogło nabyć pakiet Akcji PFR objęty ofertą od PKO BP zostanie ustalona co do zasady poprzez odniesienie się do kursu akcji banku z dnia przedstawienia oferty przez PKO BP. Przyjęcie oferty przez PZU SA ma charakter dobrowolny, przy czym w określonych w Porozumieniu Trójstronnym przypadkach brak przyjęcia oferty PKO BP lub późniejsza rezygnacja z realizacji nabycia Akcji PFR objętych ofertą przez PZU SA będzie skutkować wygaśnięciem zobowiązania PKO BP do zapewnienia PZU SA umownego prawa pierwszeństwa" - napisano w komunikacie.

Porozumienie ma charakter akcesoryjny w stosunku do umowy pożyczki oraz zostało zawarte na czas jej obowiązywania z zastrzeżeniem, iż PKO BP przysługuje prawo jego wypowiedzenia, w przypadku zaistnienia zdefiniowanych okoliczności.

W grudniu 2016 roku PZU w konsorcjum z PFR podpisało z UniCredit S.p.A. umowę dotyczącą kupna 32,8 proc. akcji Pekao, za 10,6 mld zł.

Powiązane tematy

Komentarze