Informacje

Fot. Fratria
Fot. Fratria

KNF zgodziła się na zakup Banku Pekao przez Grupę PZU i PFR

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 4 maja 2017, 14:00

    Aktualizacja: 4 maja 2017, 14:01

  • 1
  • Powiększ tekst

Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) oraz Polski Fundusz Rozwoju (PFR) akcji Banku Pekao w liczbie powodującej przekroczenie 20% i nie więcej niż jednej trzeciej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz udziału w kapitale zakładowym tego banku, podał urząd

Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń oraz Skarb Państwa, za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju, działającego w porozumieniu z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń, akcji Banku Polska Kasa Opieki w liczbie powodującej przekroczenie 20 proc. (jednak nie więcej niż jednej trzeciej) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz udziału w kapitale zakładowym tego banku - czytamy w komunikacie.

Na początku kwietnia UOKiK udzielił PZU bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji w formie nabycia pakietu akcji Banku Pekao od UniCredit. Pod koniec marca zgodę na nabycie pakietu akcji Banku Pekao przez PZU i PFR wyraził Urząd Antymonopolowy na Ukrainie.

PZU, PFR oraz UniCredit podpisały także aneks, upraszczający strukturę transakcji nabycia Banku Pekao, w wyniku czego PZU i PFR bezpośrednio nabędą akcje banku.

W grudniu ub.r. PZU i PFR podpisali z UniCredit umowę, która przewiduje zakup przez nich docelowo odpowiednio 20% i 12,8% akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,59 mld zł. Cena za pakiet nabywany przez PZU wynosi 6,46 mld zł. Umowa wejdzie w życie, jeśli do 8 grudnia 2017 r. ziści się szereg warunków zawieszających.

Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

ISB, MS

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze