Informacje

Kasa Krajowa SKOK apeluje o naprawę otoczenia prawnego SKOK-ów

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 2 czerwca 2017, 15:02

    Aktualizacja: 2 czerwca 2017, 15:06

  • 0
  • Powiększ tekst

W związku z komunikatem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 czerwca 2017 roku dotyczącym zawieszenia działalności SKOK-u Nike oraz wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie jej upadłości, Kasa Krajowa stwierdza, że w jej ocenie nie wykorzystano wszystkich możliwości w celu przeprowadzenia procesu restrukturyzacji SKOK-u Nike - czytamy w przesłanym komunikacie

Program Postępowania Naprawczego został przedstawiony Kasie Krajowej 12 maja 2017 roku. Do 30 maja 2017 roku, zgodnie z komunikatem KNF-u, czekano na zgłoszenie się banków zainteresowanych restrukturyzacją SKOK-u Nike. Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego została ogłoszona 2 czerwca 2017 roku. Nie istniała więc praktyczna możliwość realizacji programu naprawczego - wyjaśnia SKOK.

W tej sytuacji Kasa Krajowa przypomina, że informacja o konieczności wypracowania przez zarządcę koncepcji restrukturyzacji Kasy lub opracowania i uzgodnienia z KNF-em programu postępowania naprawczego i o tym, że zarządca komisaryczny będzie kierować procesem restrukturyzacji oraz informować KNF, Kasę Krajową i Radę Nadzorczą SKOK Nike o efektach prowadzonych działań naprawczych zawarta jest w komunikacie KNF o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w SKOK Nike z dnia 7 lipca 2016 roku - informuje SKOK.

Jednocześnie jak przypomina Mariusz Wielebski rzecznik prasowy SKOK, zawieszona Kasa Nike jest samodzielną instytucją i jej sytuacja nie wpływa na sytuację pozostałych Kas.

Aktywa SKOK-u Nike stanowią 0,85 proc. aktywów całego sektora spółdzielczych kas. Depozyty we wszystkich Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych gwarantowane są – tak, jak w bankach – do kwoty 100 tysięcy euro przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny - dodaje Wielebski.

Kasa Krajowa wystąpiła też z apelem do wszystkich instytucji mających wpływ na kształtowanie regulacji prawnych, związanych z polskim rynkiem finansowym, o jak najpilniejsze podjęcie szerokiej dyskusji i prac nad naprawą otoczenia prawnego sektora SKOK, celem zapewnienia Kasom możliwości normalnego działania, realizacji ich misji, zapewnienia adekwatności tych regulacji do specyfiki działania Kas aby najefektywniej zwiększyć stabilność całego sektora i zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

Podjęcie takich prac leży w dobrze pojętym interesie publicznym gdyż spółdzielcze kasy cieszą się dużym zaufaniem swoich członków a ujemne wyniki finansowe, pokazywane w raportach KNF, dotyczą w przeważającej mierze Kas objętych zarządem komisarycznym - czytamy w komunikacie.

czytaj także:o decyzji KNF

SzSz

Powiązane tematy

Komentarze