Informacje

Kasa Krajowa SKOK: stanowczy sprzeciw wobec szkalowania polskich spółdzielczych kas przez członków sejmowej podkomisji ws. SKOK

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 22 września 2015, 21:19

    Aktualizacja: 22 września 2015, 21:24

  • 1
  • Powiększ tekst

Światowa Rada Unii Kredytowych (WOCCU) skierowała do marszałek sejmu, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej stanowczy sprzeciw wobec szkalowania polskich spółdzielczych kas przez członków podkomisji ds. SKOK. List WOCCU sprawia, że raport podkomisji przyjęty za namowami Marcina Święcickiego (PO) staje się niewiarygodny – informuje w komunikacie prasowym Andrzej Dunajski, rzecznik prasowy Krajowej SKOK.

Uprzejmie informuję, że Światowa Rada Unii Kredytowych (WOCCU) skierowała do marszałek sejmu, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej stanowczy sprzeciw wobec szkalowania polskich spółdzielczych kas przez członków podkomisji ds. SKOK. List WOCCU sprawia, że raport podkomisji przyjęty za namowami Marcina Święcickiego (PO) staje się niewiarygodny W związku z planowanym na jutro wystąpieniem przedstawicieli Platformy Obywatelskiej przed gremium sejmowym, w sprawie sprawozdania sejmowej podkomisji ds. Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, Kasa Krajowa wyraża zdecydowany sprzeciw wobec, kolejnego już, włączania polskich instytucji finansowych w kampanię wyborczą.

Od marca bieżącego roku trwa bowiem zaplanowana kampania wymierzona w Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe i polityków obozu patriotycznego. Jej celami byli już prezydent Andrzej Duda i senator Grzegorz Bierecki.

Przyjęte 23 lipca br. sprawozdanie podkomisji sejmowej do spraw Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych stanowi część walki politycznej i wpisuje się w przyjętą przez rząd PO-PSL narrację bezpodstawnie szkalującą sektor SKOK.

W ocenie Kasy Krajowej, ww. sprawozdanie, jak również przebieg kolejnych posiedzeń sejmowej podkomisji, które miały miejsce w czasie kampanii towarzyszącej wyborom prezydenckim, są wyłącznie elementem krucjaty medialno-politycznej, skierowanej przeciwko rodzimym instytucjom finansowym i ich przedstawicielom.

Kolejnymi atakami wymierzonymi w SKOK-i działacze Platformy Obywatelskiej usiłują odwrócić uwagę opinii publicznej od faktycznych afer i problemów społecznych wywołanych właśnie działaniami PO i administracji państwowej, w tym problemu SKOK-u Wołomin i zgłaszanych zastrzeżeń Kasy Krajowej, które na reakcję Komisji Nadzoru Finansowego czekały przez lata.

Sprawozdanie podkomisji zaproponowane przez posła Marcina Święcickiego (PO) i przyjęte dzięki głosom koalicyjnej większości, nie uwzględnia rzetelnej analizy sytuacji sektora SKOK przygotowanej przez przedstawicieli spółdzielczych kas, a tym samym bazuje na skrajnie jednostronnych poglądach, nie oddających faktycznej kondycji i otoczenia administracyjnego SKOK.

Na szczególną uwagę zasługuje zawarte w sprawozdaniu podkomisji ds. SKOK stwierdzenie mówiące o nieprzestrzeganiu przez Kasę Krajową standardów Światowej Rady Unii Kredytowych – globalnej organizacji łączącej odpowiedniki SKOK-ów z przeszło 100 krajów świata. Obalając tezy przedstawione w raporcie podkomisji, Światowa Rada Unii Kredytowych wystąpiła do strony polskiej z notą informującą, że WOCCU nigdy nie kwestionowała regulacji i norm przyjętych i wprowadzanych przez KSKOK w celu wdrożenia zasad WOCCU w polskim otoczeniu gospodarczym i regulacyjnym.

WOCCU podkreśla, iż wielokrotnie wykorzystywała polski model unii kredytowych jako przykład prawidłowej implementacji zasad WOCCU. Często doradzaliśmy uniom kredytowym w innych krajach rozwijających się staranne przeanalizowanie doświadczeń KSKOK, co pomoże im wdrożyć zasady WOCCU w ich własnych podlegających przekształceniom gospodarkach.

Błędy w sprawozdaniu jednoznacznie wskazują jego niską wartość merytoryczną wynikającą także z faktu, iż do prac podkomisji nie dopuszczono szerszego grona przedstawicieli spółdzielczych kas, a dyskusja o sektorze SKOK toczyła się – w sposób urągający podstawom demokracji – praktycznie bez jego udziału.

W związku z powyższym, w imieniu sektora SKOK, przychylając się do opinii WOCCU, apelujemy, aby obecny rząd zaprzestał szkodzenia polskim instytucjom finansowym i szkalowania ich przedstawicieli na potrzeby kampanii wyborczej.

Z poważaniem

Andrzej Dunajski Rzecznik prasowy Krajowej SKOK

Pełna treść oświadczenia Światowej Rady Unii Kredytowych skierowanego do marszałek sejmu, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej:

Światowa Rada Unii Kredytowych (World Council of Credit Unions, WOCCU) jest globalnym zrzeszeniem i agencją rozwojową ruchu unii kredytowych. Polski ruch unii kredytowych (w Polsce znanych jako spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe lub SKOK), reprezentowany przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową (KSKOK) jest znaczącym członkiem WOCCU i całego globalnego ruchu unii kredytowych.

WOCCU występuje w imieniu globalnego systemu unii kredytowych wobec organizacji międzynarodowych i współpracuje z rządami poszczególnych państw w celu udoskonalania przepisów prawa i regulacji dotyczących unii kredytowych.

Uważamy, że rola KSKOK jako organu nadzorczego i regulacyjnego (określona w ustawie z roku 1995) została prawidłowo dostosowana z zasad WOCCU do sytuacji rynkowej Polski oraz stopnia rozwoju systemu unii kredytowych podczas okresu transformacji kraju z gospodarki zamkniętej i planowanej centralnie do konkurencyjnej gospodarki wolnorynkowej.

WOCCU nigdy nie kwestionowała regulacji i norm przyjętych i wprowadzanych przez KSKOK w celu wdrożenia zasad WOCCU w polskim otoczeniu gospodarczym i regulacyjnym.

WOCCU wielokrotnie wykorzystywała polski model unii kredytowych jako przykład prawidłowej implementacji zasad WOCCU. Często doradzaliśmy uniom kredytowym w innych krajach rozwijających się staranne przeanalizowanie doświadczeń KSKOK, co pomoże im wdrożyć zasady WOCCU w ich własnych podlegających przekształceniom gospodarkach. KSKOK zawsze współpracowała z WOCCU i innymi członkami międzynarodowego ruchu unii kredytowych; będziemy nadal wskazywać polski ruch unii kredytowych jako znakomity przykład na to, jak skutecznie stworzyć unie kredytowe w kraju, który przechodzi z gospodarki państwowej do gospodarki rynkowej.

Mamy nadzieję, że niniejszy list pozwoli posłom lepiej zrozumieć stanowisko WOCCU w odniesieniu do działalności KSKOK. Proszę kontaktować się ze mną, jeżeli powstaną dodatkowe pytania lub potrzeba udzielenia dalszych informacji.

Brian Branch Prezes i Dyrektor Generalny World Council of Credit Unions

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze