Informacje

Państwowy dług publiczny wzrósł na koniec I kwartału 2017 r. o 1 proc.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 12 czerwca 2017, 16:36

  • 0
  • Powiększ tekst

Państwowy dług publiczny (PDP) wyniósł na koniec I kwartału 2017 r. 975.274,3 mln zł, co oznacza, że wzrósł o 10.076,2 mln zł (1,0 proc.) w stosunku do końca 2016 r. - podał resort finansów w komunikacie. Dług sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniósł na koniec I kw. 2017 r. 1.013,57 mld zł, co oznacza wzrost o 0,7 proc. w ujęciu kwartalnym.

Zmiana PDP w I kwartale 2017 r. była wynikiem:

- wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 10 823,4 mln zł (+1,2 proc.), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 10 873,7 mln zł (+1,2 proc.),

- spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 736,9 mln zł (-1,1 proc.), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków o 729,1 mln zł (-1,1 proc.),

- spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 10,4 mln zł (-13,1 proc.). - czytamy w komunikacie.

Na zmianę wysokości długu EDP w I kwartale 2017 r., poza zmianami w PDP, wpłynął przede wszystkim:

- spadek zadłużenia przedsiębiorstw zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (o 1.132,8 mln zł),

- spadek zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (o 1.050,2 mln zł),

- wzrost wartości portfela skarbowych papierów wartościowych (SPW) posiadanych przez fundusze umiejscowione w BGK (w tym Krajowy Fundusz Drogowy) o 657,0 mln zł, co spowodowało spadek długu EDP w wyniku zwiększenia konsolidacji wzajemnych zobowiązań sektora, - wzrost zadłużenia wynikający z transakcji CIRS w rezultacie kształtowania się kursów walut obcych (o 200,4 mln zł), podano także.

Na koniec I kwartału 2017 r. dług krajowy wg kryterium miejsca emisji wyniósł 658 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu z końcem 2016 r. o 27,8 mld zł (+4,4 proc.). W tym samym okresie dług zagraniczny spadł o 17,8 mld zł (-5,3 proc.), do poziomu 317,3 mld zł, co było głównie wypadkową zmian długu SP:

- umocnienia się złotego wobec EUR (4,6 proc.), USD (5,6 proc.), CHF (4,2 proc.), CNY (4,8 proc.) i JPY (1,3 proc.)

- spadek długu o 14,7 mld zł,

- emisji obligacji SP o wartości 1,5 mld euro, - wykupu obligacji SP o wartości 2 mld euro, - salda ciągnień i spłat kredytów SP w MIF w wysokości -0,2 mld euro" - czytamy także.

W I kwartale 2017 r. odnotowano: - wzrost udziału w PDP zadłużenia wobec krajowego sektora bankowego (z 31,4 proc. do 32,2 proc.), - spadek udziału zadłużenia wobec inwestorów zagranicznych (z 53,0 proc. do 52,1 proc.), - udział zadłużenia wobec krajowego sektora pozabankowego pozostał na niezmienionym poziomie (15,7 proc.).

W strukturze długu publicznego dominują instrumenty rynkowe (85,1 proc. - udział na koniec I kwartału 2017 r.), w tym przede wszystkim instrumenty wyemitowane na rynku krajowym (61,7 proc.). Udział instrumentów rynkowych w PDP w I kwartale wzrósł o 0,7 pkt proc.

Na podst. ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze