Informacje

Zmiany w programie Mieszkanie dla Młodych. Wsparcie dla większej liczby rodzin

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 14 czerwca 2017, 13:17

    Aktualizacja: 14 czerwca 2017, 13:18

  • 0
  • Powiększ tekst

Po zmianie przepisów, z pomocy państwa w zakupie pierwszego mieszkania będzie mogło skorzystać ok. 4 tys. rodzin więcej - szacuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Zakłada, że projektowana nowelizacja wejdzie w życie od 1 sierpnia br.

Projekt pozwala na wykorzystanie wszystkich środków pomocowych państwa w zakupie pierwszego mieszkania - chodzi o sytuację, gdy już po złożeniu wniosku i rezerwacji pomocy państwowej na zakup pierwszego mieszkania w programie Mieszkanie dla Młodych, część rodzin wycofuje się. Obecnie obowiązująca ustawa nie przewidywała przeznaczenia tych środków dla innych rodzin - wyjaśnia MIB.

Obecnie stosowany mechanizm wstrzymywania przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego, w sytuacji osiągnięcia przez kwotę wynikającą ze złożonych wniosków poziomu 95 proc. limitu, powoduje niewykorzystywanie limitu w całości, mimo ciągłego dużego zainteresowania potencjalnych beneficjentów - precyzuje biuro resortu.

Aktualnie ustawa określa, że w przypadku, gdy łączna kwota wypłat wynikająca z wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia przypadającym na dany rok osiągnie równowartość 95 proc. rocznego limitu środków, BGK ogłasza wstrzymanie przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego. Instytucje kredytujące wstrzymują przyjmowanie takich wniosków, począwszy od dnia następującego po dniu ogłoszenia informacji przez BGK - precyzuje ministerstwo.

Pozostałe środki limitu (5 proc.) mają pokryć wypłaty wynikające z wniosków o dofinansowanie wkładu własnego złożonych w dniu ogłoszenia informacji przez BGK, a także wszystkie wypłaty dodatkowego dofinansowania w formie spłaty części kredytu dla rodzin wielodzietnych – precyzuje rzecznik MIB.

Nawet jeśli poziom zarezerwowanych środków spadnie poniżej 95 proc. (jak stało się w tym roku po wstrzymaniu naboru wniosków) to i tak pozostałe środki służą na sfinansowanie określonych w ustawie celów.

Po zmianie w ustawie będzie możliwe "przeznaczenia wszystkich środków określonych w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi" - informuje komunikat MIB.

Projekt przewiduje "ogłaszanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego informacji o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego, kiedy kwota wynikająca ze złożonych wniosków dla 2017 i 2018 r. osiągnie poziom 100 proc. limitu" - dodaje. Projekt został we wtorek przyjęty przez rząd; ma wejść w życie 1 sierpnia 2017 r.

To oznacza ogłoszenie informacji o wznowieniu przyjmowania wniosków z terminem wypłaty wsparcia w 2017 roku najpóźniej 16 sierpnia br. i wznowienie przyjmowania wniosków przez banki od dnia następnego - sprecyzował rzecznik MIB Szymon Huptyś.

PAP, MS

Powiązane tematy

Komentarze