Informacje

Fot. Fratria/Julita Szewczyk
Fot. Fratria/Julita Szewczyk

PKO Bank Hipoteczny emituje listy zastawne na ponad ćwierć miliarda złotych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 czerwca 2017, 11:58

  • 2
  • Powiększ tekst

PKO Bank Hipoteczny wyemituje złotowe listy zastawne o wartości 265 mln zł i stałym oprocentowaniu 2,69 proc., podała instytucja

20 czerwca 2017 r. PKO Bank Hipoteczny dokonał przydziału listów zastawnych denominowanych w złotych o terminie zapadalności ustalonym na 10 września 2021 roku i stałym oprocentowaniu w wysokości 2,69 proc. (+ 57 pb ponad MidSwap). Wartości emisji wyniesie 265 mln zł. Listy zastawne zostaną wyemitowane 22 czerwca 2017 roku - czytamy w komunikacie.

Prezes PKO BH Rafał Kozłowski podkreślił, że była to największa z przeprowadzonych dotychczas w Polsce emisji listów zastawnych denominowanych w złotych o stałym oprocentowaniu.

Tym bardziej jej wynik należy uznać za satysfakcjonujący. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, oprocentowanie listów zastawnych o stałym oprocentowaniu jest na początku nieco wyższe od oprocentowania listów zastawnych o zmiennej stopie procentowej. Warto jednak odnotować, że pozostanie ono niezmienne aż do września 2021 roku - powiedział Kozłowski, cytowany w komunikacie.

Zapisy na listy zastawne PKO Banku Hipotecznego złożyło 12 inwestorów. Inwestorzy polscy obejmą ponad 45 proc. emisji.

Emisja listów zastawnych PKO Banku Polskiego serii 5 jest prowadzona w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych skierowanego na rynek krajowy i uruchomionego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 12 listopada 2015 roku. Terminy wymagalności dotychczas wyemitowanych w ramach Programu listów zastawnych przypadają na okres między grudniem 2020 roku i majem 2022 roku, a ich obecne oprocentowanie wynosi od 2,42 proc. do 2,48 proc.

Agencja Moody's w grudniu 2015 roku nadała Programowi Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego rating na poziomie Aa3 – najwyższy możliwy do osiągnięcia rating przez polskie papiery wartościowe. Został on odzwierciedlony w raporcie agencji z 22 marca 2017 r. Hipoteczne listy zastawne są rodzajem dłużnych papierów wartościowych zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego zabezpieczone są wyłącznie złotowymi kredytami mieszkaniowymi.

PKO Bank Hipoteczny jest liderem pod względem wolumenu wyemitowanych listów zastawnych. W 2016 roku Bank przeprowadził pierwszą w historii polskiego rynku benchmarkową emisję listów zastawnych denominowanych w euro o wartości nominalnej 500 mln euro, a także dwie benchmarkowe emisje denominowanych w złotych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Dotychczas, w 2017 roku bank wyemitował 525 mln euro listów zastawnych denominowanych w euro oraz 500 mln zł listów zastawnych denominowanych w złotych.

PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100 proc. zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. W sierpniu 2014 roku PKO Bank Polski otrzymał zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego, który w kwietniu 2015 roku rozpoczął działalność operacyjną.

ISB, MS

Powiązane tematy

Komentarze