Informacje

PKO BP  / autor: Fratria
PKO BP / autor: Fratria

Niższy zysk netto PKO BP w IV kw.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 lutego 2021, 10:50

  • 0
  • Powiększ tekst

Zysk Grupy Kapitałowej PKO BP za IV kwartał 2020 r. wyniósł 627 mln zł wobec 723 mln zł w tym samym okresie 2019 r. - poinformował w środę bank we wstępnych, niezaudytowanych wynikach. Jak dodano, PKO BP szacuje wpływ przewalutowania kredytów walutowych według propozycji KNF na 6,1-6,7 mld zł.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w IV kwartale 2020 r. (za okres od 01.10.2020 do 31.12.2020 r) wyniósł 627 mln zł” - poinformowano w informacji o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego za IV kwartał 2020 r i 2020 r. Bank zaznaczył, że zaprezentowane wybrane wyniki finansowe mają charakter wstępny i szacunkowy.

Jak podano, w 2020 roku skonsolidowany zysk Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 2 mld 645 mln zł, co oznacza spadek o 34 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.

Bank przekazał, że na wynik finansowy Grupy Kapitałowej za 2020 rok w porównaniu do poprzedniego roku, m.in. wpłynęły odpisy na oczekiwane straty kredytowe o 757 milionów zł (do poziomu 1 905 milionów zł), głównie skutek odpisów w związku z COVID-19, a także wzrost kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych o 454 miliony zł (do 905 milionów zł).

Suma bilansowa Grupy Kapitałowej na koniec 2020 roku wyniosła 382 miliardy zł (+ 34 miliardy zł r/r). To oznacza, że pomimo trudnej sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie Grupa Kapitałowa zanotowała w 2020 roku dynamiczny wzrost skali działalności” - czytamy.

W informacji napisano, że Grupa Kapitałowa wstępnie oszacowała wpływ na kapitały własne konwersji na zł (na warunkach zgodnych z propozycją Przewodniczącego KNF) całego portfela kredytów hipotecznych denominowanych i indeksowanych w walutach obcych. „Wyniósłby on według stanu na 31 grudnia 2020 roku około 6,1 – 6,7 miliarda zł, w tym 4,9-5,5 miliarda zł dla portfela ekspozycji czynnych, wobec nadwyżki funduszy własnych ponad obowiązujące minima regulacyjne w kwocie: 18,6 miliardów zł w odniesieniu do łącznego współczynnika wypłacalności oraz 20,5 miliardów zł w odniesieniu do współczynnika kapitału Tier 1”- czytamy.

Jak dodano, wpływ oszacowano przy zastosowaniu średnich kursów NBP z 31 grudnia 2020 r.

Podano, że na 31 grudnia 2020 r. przeciw bankowi toczyły się 5 tys. 372 postępowania sądowe (na 31 grudnia 2019 roku: 1 tys. 645) dotyczące kredytów hipotecznych udzielonych w ubiegłych latach w walucie obcej o „wartości przedmiotu sporu 1 404 miliony zł (na 31 grudnia 2019 roku: 392 miliony zł), w tym jedno postępowanie grupowe, w którym liczba umów kredytowych wynosi 72”.

Bank poinformował, że chodzi przede wszystkim o roszczenia dot. stwierdzenia nieważności całości lub części umowy, albo o „zapłatę z tytułu zwrotu rzekomo nienależnego świadczenia w związku z abuzywnym charakterem klauzul walutowych”.

Żadna z klauzul stosowanych przez Bank w umowach nie została wpisana do rejestru klauzul niedozwolonych. Na liczbę pozwów wnoszonych przez klientów przeciwko Bankowi istotny wpływ ma intensywna kampania reklamowa kancelarii prawnych, która zachęca kredytobiorców do zlecania im -za wynagrodzeniem - usług prowadzenia spraw przeciwko bankom” - czytamy w informacji banku.

Jak przekazano, do 31 grudnia 2020 r. w sprawach przeciwko bankowi sądy wydały 75 prawomocnych orzeczeń (w tym 33 orzeczenia po 3 października 2019 roku). 48 z tych orzeczeń (w tym w 10 orzeczeń wydanych po 3 października 2019 roku) jest dla banku korzystnych. Bank wnosi skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego od prawomocnych orzeczeń niekorzystnych dla banku.

PKO Bank Polski jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając 18,4 proc. udziałów w rynku oszczędności, kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiada ponad 9,55 mln kart płatniczych.

W skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego wchodzi Bank jako jednostka dominująca oraz jednostki zależne bezpośrednio i jednostki zależne pośrednio. Chodzi m.in. o PKO Bank Hipoteczny, PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych; PKO BP BANKOWY PTE; PKO Leasing; PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń.

Wyniki finansowe banku oraz Grupy Kapitałowej za ub. r. zostaną opublikowane 30 kwietnia 2021 r.

Czytaj też: Rewolwerowcy na giełdach! To już Dziki Zachód?

PAP/kp

Powiązane tematy

Komentarze