Informacje

Ruszyły prace Zespołu ds. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 czerwca 2017, 09:54

    Aktualizacja: 30 czerwca 2017, 09:54

  • 1
  • Powiększ tekst

W ramach działań "Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" (SOR) prace rozpoczął międzyresortowy Zespół ds. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR), celem aktualizacji krajowych strategii rozwoju, poinformowało Ministerstwo Rozwoju.

KSRR ma wyjątkowe znaczenie w spójnym systemie dokumentów strategicznych, bowiem integruje i ukierunkowuje terytorialnie pomoc publiczną. Wskazuje cel strategiczny krajowej polityki regionalnej oraz rolę władz - rządu i samorządów - w procesie koordynacji planowania i wdrażania przyjętych działań. KSRR jest dokumentem międzysektorowym określającym cele polityki rozwoju w układzie przestrzennym - czytamy w komunikacie.

W zespole KSRR biorą przedstawiciele resortów, 16 regionów, przedstawiciele instytucji zarządzających programami operacyjnymi polityki spójności 2014-2020 oraz związków samorządowych.

Wśród zadań Zespołu ds. KSRR 2030 jednym z najistotniejszych jest: konsultowanie i recenzowanie zapisów wypracowanych w trakcie roboczych spotkań/warsztatów, dbanie o zachowanie spójności i komplementarności KSRR 2030 z innymi powstającymi zintegrowanymi strategiami oraz nadanie terytorialnego wymiaru politykom sektorowym, jak również wymiana poglądów i akceptacja propozycji rozwiązań w dokumencie - podano również.

Pierwszy projekt KSRR 2030 zostanie przedłożony Komitetowi Koordynacyjnemu ds. Polityki Rozwoju w grudniu 2017 r.

Na podst. ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze