Informacje

Prawie 80 proc. klientów przegrywa na FOREX

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 września 2017, 11:58

    Aktualizacja: 7 września 2017, 12:59

  • 0
  • Powiększ tekst

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawia wyniki klientów osiągnięte na rynku Forex w latach 2016-2017. Bazują one na metodologii opartej o wynik per saldo klienta na koniec danego okresu, będący efektem transakcji zrealizowanych na wszystkich klasach instrumentów pochodnych.

Z danych KNF wynika, że na Forexie regularnie wygrywa ok. 25% graczy (wygrywając ok. 18 000 zł), natomiast 75% regularnie przegrywa podobne kwoty (od ok. 14 000 zł do ok. 17 000 zł). W danych za cały rok 2016 procent przegranych na FOREX wzrósł do niemal 80%.

Według danych UKNF w I połowie 2017 r. zdecydowaną większość inwestorów dokonujących transakcji na rynku Forex stanowili klienci detaliczni z 99,89% udziałem w liczbie aktywnych klientów. To jeszcze więcej klientów indywidualnych, niż na koniec 2016 r., kiedy to udział klientów detalicznych w liczbie aktywnych klientów wyniósł 99,84%.

W I połowie 2017 r. w porównaniu do danych za I półrocze 2016 r. o ponad 11,3% zmniejszył się średni zysk przypadający na klienta, co przy zbliżonych wartościach średnich strat w ww. okresach przyczyniło się do obniżenia średniego wyniku osiągniętego przez klienta.

Najbardziej popularnymi kategoriami instrumentów w I połowie 2017 r., podobnie jak w całym 2016 r., były instrumenty zaliczane do kategorii FOREX CFD oraz Index CFD.

Jednocześnie UKNF przypomina, że pomimo faktu, iż prezentowane przez domy maklerskie wyniki klientów uzyskiwane na poszczególnych klasach instrumentów pochodnych w krótkich horyzontach czasowych (cyklach kwartalnych) wskazują na wyższy odsetek klientów osiągających zysk, to w dłuższym horyzoncie czasowym ok. 80% klientów dokonujących transakcji na rynku Forex nadal ponosi stratę.

MW, KNF

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze