Informacje

autor: www.sxc.hu
autor: www.sxc.hu

Krajowy Zasób Nieruchomości jeszcze się powiększy?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 września 2017, 09:10

  • 0
  • Powiększ tekst

W zasobach Skarbu Państwa zarządzanych m.in. przez starostów jest ok. 7,7 tys. ha gruntów, które mogą zostać wniesione do Krajowego Zasobu Nieruchomości - wynika ze wstępnej analizy resortu infrastruktury i budownictwa dotyczącej zasobów gruntów.

Jak wskazał w komentarzu resort infrastruktury i budownictwa, źródłem finansowania działalności Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) będą przychody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, które wejdą w skład tego zasobu.

Wstępna kwerenda zasobów gruntowych przeprowadzona przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wykazała, że w zasobach Skarbu Państwa, zarządzanych przez starostów lub agencje wykonawcze, znajduje się ok. 7,7 tys. ha gruntów, które mogą zostać wniesione do Krajowego Zasobu Nieruchomości” - poinformowało MIB.

Resort zaznaczył, że potencjał KZN, w tym również jego możliwości finansowania działań mieszkaniowych, będzie mógł zostać określony dopiero po dokonaniu szczegółowej inwentaryzacji dostępnych nieruchomości Skarbu Państwa.

Z obliczeń resortu wynika, że potencjał KZN mógłby wynieść ok. 1 mld 900 tys. zł, jeżeli: wszystkie nieruchomości zostałyby przekazane do KZN; działki mogłyby być oddane w użytkowanie wieczyste przy założeniu przeciętnych cen rynkowych; kwota pierwszej opłaty (przy użytkowaniu wieczystym) wyniosłaby 20 proc. ceny.

Jak podkreślił resort, „dane te należy jednak traktować na obecnym etapie wyłącznie poglądowo, raczej jako wskazujące maksymalny możliwy potencjał finansowy Krajowego Zasobu Nieruchomości”.

MIB tłumaczył, że pod zabudowę mieszkaniową zostaną przeznaczone przede wszystkim nieruchomości o odpowiednich cechach - np. o dobrym dostępie do infrastruktury technicznej czy dobrym położeniu fizjograficznym.

Pozostałe nieruchomości znajdujące się w KZN, w szczególności te, które nie cieszyły się zainteresowaniem w czasie przetargów, będą służyły podniesieniu atrakcyjności i funkcjonalności nieruchomości zakwalifikowanych pod zabudowę, bądź zasileniu finansowemu KZN” - wskazał resort. Pozyskane finansowanie będzie można przeznaczyć na cele mieszkaniowe.

Resort budownictwa nie zakłada, że wszystkie przeanalizowane nieruchomości znajdą się w KZN. Jak podkreślił, oszacowanie powierzchni czy wartości oraz potencjału inwestycyjnego „nie jest możliwe przed dokonaniem pełnej inwentaryzacji zasobów nieruchomości, a tym samym nie jest możliwe również określenie potencjału finansowego KZN”.

KZN będzie dążył do zwiększenia wartości nieruchomości, którymi zarządza, np. przez realizację uzbrojenia technicznego, ich scalenie i podział. „Również w tym zakresie ostateczna kalkulacja będzie mogła być wykonana dopiero po pełnej inwentaryzacji nieruchomości” - zaznaczono w informacji.

Zgodnie z założeniami KZN, na etapie tworzenia go, budżet państwa może ponieść koszt związany z zainicjowaniem działalności tej instytucji.

Maksymalny limit środków budżetu państwa, do wysokości których KZN może otrzymać dotacje, wynosi w tym roku do 25 mln zł, w 2018 r. - do 125 mln zł, a w 2019 r. - do 50 mln zł. „Będzie to jednak koszt jednorazowy, gdyż w przyszłości koszty funkcjonowania Krajowego Zasobu Nieruchomości będą w całości pokryte przychodami z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa” - podkreślił resort.

Dotacje z budżetu mogą zostać wykorzystane m.in. na funkcjonowanie pełnomocnika ds. organizacji KZN, zatrudnienie pracowników, powołanie organów KZN oraz wyposażenie w nieruchomości oraz środki trwałe i obrotowe niezbędne do rozpoczęcia działalności.

Ustawa o KZN weszła w życie 11 września. Dzięki niej powstanie tzw. bank ziemi, który będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa. Grunty będą przeznaczone pod budowę mieszkań o atrakcyjnym czynszu (jego wysokość będzie określana rozporządzeniem), w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności. KZN będzie również realizował zadania związane z ochroną praw najemców.

Resort zakłada, że pierwsze budynki mieszkalne w programie M+ na gruntach Skarbu Państwa włączonych do KZN powstaną w 2019 roku, ale nie wyklucza wcześniejszej realizacji.

PAP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze