Informacje

Dzisiaj inflacja bazowa. Czy RPP zmieni nastawienie ?

br

  • Opublikowano: 13 października 2017, 10:48

    Aktualizacja: 13 października 2017, 10:53

  • 0
  • Powiększ tekst

Ekonomiści oceniają, że dane o inflacji bazowej, które dzisiaj opublikuje NBP, mogą wzmocnić głosy tej mniejszej grupy spośród członków RPP, wskazującej na potrzebę wyprzedzającego zacieśnienia polityki monetarnej czyli podwyżki stóp procentowych.

GUS potwierdził wczoraj, że inflacja we wrześniu wyniosła 2,2 proc. w ujęciu rocznym. Jak pisał Urząd w komunikacie, w poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych miały w tym okresie wyższe ceny żywności (o 0,5 proc. m/m i 5,3 proc. r/r), odzieży i obuwia (o 2,1 proc. m/m i spadek o 4,6 proc. r/r), w zakresie transportu (o 1,0 proc. m/m, 1,6 proc. r/r) oraz mieszkania (o 0,3 proc. m/m, 1,8 proc. r/r), zdrowie (bez zmian w ujęciu miesięcznym, a wzrost o 2,0 proc. r/r).

Jak wskazują analitycy BZ WBK, szczegółowe dane o inflacji pokazały, że jej wyraźne przyspieszenie wobec 1,8 proc. r/r za sierpień wynikało ze zmian cen w takich kategoriach jak żywność, napoje alkoholowe, odzież i obuwie (przez pogodę), zdrowie (efekt niskiej bazy). I wskazują na swoje wyliczenia, dotyczące inflacji bazowej (po wyłączeniu cen żywności i energii), na 0,9 proc. r/r we wrześniu wobec 0,7 proc. w sierpniu.

Skoro wiemy już, że za wrześniowym przyspieszeniem inflacji stały wzrosty cen w niektórych kategoriach bazowych to możemy zakładać, że członkowie RPP będą mniej skłonni zgadzać się z retoryką prezesa NBP Adama Glapińskiego, że stopy powinny pozostać bez zmian do końca 2018 roku. Jednakże kolejnego znaczącego ruchu w górę inflacji i inflacji bazowej spodziewamy się dopiero w 2018 roku – piszą w porannym komentarzu analitycy banku.

Według wyliczeń ekonomistów BOŚ, wskaźnik inflacji bazowej po wykluczeniu cen żywności i energii wzrósł do 1,0 proc. r/r. Jak dodają, głównym źródłem niespodzianki był wysoki wzrost cen odzieży i obuwia, który we wrześniu br. wyniósł 2,1 proc. m/m, podczas gdy średni wrześniowy wzrost cen w tej kategorii w poprzednich pięciu latach wyniósł 0,8 proc. m/m. Ponadto mniejsza skala spadku cen w kategorii zdrowie – wynik wyraźnie mniejszej (-0,2 proc. m/m) od zakładanej (-0,8 proc. r/r) skali spadku cen leków w wyniku wprowadzenia nowej listy leków refundowanych.

Wyższy od oczekiwań wrześniowy odczyt wskaźnika CPI, a w szczególności inflacji bazowej, zapewne wzmocni głosy, będących w mniejszości członków RPP, wskazujące na potrzebę wyprzedzającego zacieśnienia polityki monetarnej przez Radę. Biorąc jednak pod uwagę dotychczasową zdecydowanie „gołębią” retorykę większości członków RPP oraz perspektywę ponownego spadku inflacji w okolice dolnej granicy przedziału celu inflacyjnego NBP na przełomie 2017 i 2018 r. sądzimy, że nadal odległa pozostaje perspektywa podwyżki stóp procentowych w I poł. 2018 r. - czytamy w ocenie BOŚ.

Również analitycy BGK szacują, że roczny indeks inflacji bazowej podniesie się do 1,0 proc.

Szeroki wachlarz kategorii, które przynoszą wzrost inflacji bazowej, jest w naszej ocenie czynnikiem przemawiającym za trwałością odnotowywanych zmian – uważają analitycy BGK.

Powiązane tematy

Komentarze