Informacje

Piotr Alicki, prezes Krajowej Izby Rozliczeniowej / autor: By RIK360 - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56570555
Piotr Alicki, prezes Krajowej Izby Rozliczeniowej / autor: By RIK360 - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56570555

Cyfrowe przyspieszenie

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 20 października 2017, 13:22

    Aktualizacja: 23 października 2017, 10:26

  • 0
  • Powiększ tekst

Projektując przyszłość KIR, bazujemy na naszej podstawowej funkcji: zaufanego partnera technologicznego dla sektora bankowego i dostawcy niezawodnych, skalowalnych rozwiązań systemowych, pisze Piotr Alicki, prezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej, w najnowszej, trzeciej edycji „Polskiego Kompasu”.

Piotr Alicki przypomina, że od początku 2017 r. KIR wdraża Strategię cyfrowego przyspieszenia opartą na dwóch kluczowych filarach. Pierwszy opiera się na dalszym pogłębianiu cyfryzacji procesów płatniczych i obejmuje wspieranie obrotu bezgotówkowego oraz integrację płatności z usługami publicznymi i komercyjnymi. Drugi polega na rozwoju elektronicznych narzędzi identyfikacji klienta/obywatela (eID) na bazie rozwiązań służących potwierdzaniu tożsamości, wykorzystywanych w sektorze bankowym.

W zakresie płatności bezgotówkowych skupiamy się na rozwoju i upowszechnianiu systemu przelewów natychmiastowych Express Elixir, komercjalizacji systemu rozliczeń kartowych Inkart oraz rozwijaniu systemów Paybynet i Qlik (Invoobill) – pisze Piotr Alicki.

Qlik przyczynia się do wyeliminowania papierowych faktur i do jednego kliknięcia skraca proces płatności. Co do rozwoju narzędzi identyfikacji, szef KIR zwraca uwagę, że praktyczne zastosowanie obowiązującej ustawy o podpisie elektronicznym ogranicza się do określonej aktywności podmiotów gospodarczych, dlatego osoby fizyczne zwykle nie korzystają z takich usług. - Dlatego skuteczna cyfryzacja wymaga wdrożenia nowych rozwiązań. Dostępne w nowym modelu usługi identyfikacji czy poświadczania woli będą podstawą upowszechniania procesów cyfrowych – pisze Piotr Alicki. Według niego, po elektronizacji rozliczeń i bankowości internetowej przyszedł czas na rozwiązania mobilne.

Obecnie kluczowym wyzwaniem staje się kwestia upowszechnienia rozwiązań cyfrowych w administracji i gospodarce na poziomie analogicznym do tego, który w finansach już się dokonał – pisze Piotr Alicki w „Polskim Kompasie 2017”. - Jako firma technologiczna i infrastrukturalna chcemy wziąć współodpowiedzialność za zmiany w sferze cyfrowej. Dążymy do osiągnięcia efektu synergii przez świadome i aktywne uczestniczenie w procesach cyfryzacji, m.in. w programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej, realizowanym przez Ministerstwo Rozwoju – dodaje.

Piotr Alicki zapewnia, że KIR pracuje nad możliwością wykorzystywania bankowej autoryzacji w dostępie do usługodawców komercyjnych, lecz również do instytucji publicznych. - Podstawą koncepcyjną rozwiązania KIR jest założenie, iż zapewniając jeden technologiczny punkt styku, wyeliminujemy konieczność podpisywania bilateralnych umów z każdym usługodawcą przez poszczególne banki. Ważną korzyścią dla użytkownika będzie uzyskanie dostępu do różnych instytucji poprzez bankowy login. Beneficjentami nowej usługi obok sektora bankowego będą dostawcy usług masowych i wszystkie podmioty, które potrzebują szybkiego, pewnego i bezpiecznego sposobu uwierzytelnienia tożsamości klientów (np. z sektora usług medycznych i ubezpieczeniowych) – pisze Piotr Alicki.

Zapewnia, że projektując przyszłość, KIR bazuje na swojej podstawowej funkcji: zaufanego partnera technologicznego dla sektora bankowego i dostawcy niezawodnych, skalowalnych rozwiązań systemowych.

Dostarczamy praktyczne rozwiązania, bazujące na innowacyjnych pomysłach. Jesteśmy gotowi, by stać się sektorowym hubem technologicznym – twierdzi prezes KIR.

Wydanie „Polskiego Kompasu 2017” dostępne jest na stronie www.gb.pl a także w aplikacji Gazety Bankowej na urządzenia mobilne.

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze