Informacje

Krzysztof Mamiński, prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych SA / autor: materiały prasowe
Krzysztof Mamiński, prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych SA / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Polacy ponownie zaufali kolei

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 20 października 2020, 14:30

    Aktualizacja: 23 października 2020, 11:26

  • 1
  • Powiększ tekst

Jak nigdy wcześniej bardzo ważna jest kontynuacja inwestycji oraz intensyfikacja tempa realizacji nowych przedsięwzięć. Taka polityka stanowi obecnie oś strategii wychodzenia z kryzysu i jest jednym z priorytetów w działalności spółek kolejowych - pisze Krzysztof Mamiński, prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych SA na łamach „Polskiego Kompasu 2020”

Kilka miesięcy temu, w związku z pandemią koronawirusa COVID-19, która dotknęła również Polskę, stanęliśmy w obliczu największego zagrożenia epidemicznego XXI wieku. Informacje dotyczące epidemii i wynikających z niej ograniczeniach bardzo szybko przeniknęły do większej sfer życia – naszego, naszych najbliższych, a także współpracowników i partnerów biznesowych. Mimo że na tę chwilę wydaje się, że zamrożenie gospodarki mamy już za sobą, wciąż towarzyszy nam wiele znaków zapytania związanych z życiem w przyszłości. Dziś trudno nam jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy nasze życie może jeszcze wyglądać jak przed pandemią, czy czeka nas tzw. nowa normalność. Dość wcześnie zdaliśmy sobie także sprawę, że podejmując w debacie publicznej temat skutków epidemii, należy spojrzeć na nie wielowymiarowo.

Bezsprzecznie możemy powiedzieć jedno – to trudny czas, zarówno dla naszej gospodarki, jak i branży kolejowej, będącej jednym z jej elementów. Na początkowym etapie działania Grupy PKP koncentrowały się na zapewnieniu bezpieczeństwa pasażerom i pracownikom kolei. Stosując się do zaleceń rządu i służb sanitarnych, bardzo szybko wdrożyliśmy specjalne procedury i zapewniliśmy środki ochrony osobistej. Co ważne, kolej jako całość utrzymała ciągłość swojej działalności. Ruch pociągów odbywał się na dotychczasowych zasadach, choć – w związku z czynnikami niezależnymi od nas – wprowadzone zostały ograniczenia w ofercie przewozowej. Utrzymano jednak taką siatkę połączeń, która umożliwiała obywatelom realizację podstawowych potrzeb związanych z przemieszczaniem się. W mojej ocenie kolejarze po raz kolejny udowodnili, że ich praca to przede wszystkim służba społeczeństwu i wzorowo wywiązali się ze swoich obowiązków. Nie jest tajemnicą, że przewoźnicy odnotowali istotny spadek frekwencji w pociągach. W oczywisty sposób przełożyło się to na liczbę osób korzystających z dworców kolejowych oraz sytuację podmiotów prowadzących na nich działalność. Dziś obserwujemy powrót ludzi na kolej, pociągi przewożą coraz większą liczbę podróżnych, dworce ponownie wypełniają się pasażerami. Polacy ponownie zaufali kolei, która – dzięki wprowadzeniu odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i sanitarnych – jest bezpiecznym środkiem transportu. Stąd też, jako jeden największych zarządców nieruchomości w kraju, stworzyliśmy pakiet rozwiązań pomocowych dla najemców na dworcach. Znalazły się w nich takie instrumenty jak okresowe zmniejszenie stawek czynszowych, zwolnienie z opłat eksploatacyjnych i marketingowych czy wstrzymanie pobierania od przewoźników tzw. opłaty dworcowej.

Jak już wspomniałem, problemy nie ominęły także szeroko pojętego rynku kolejowego. Dlatego jak nigdy wcześniej bardzo ważna jest kontynuacja inwestycji oraz intensyfikacja tempa realizacji nowych przedsięwzięć. Taka polityka stanowi obecnie oś strategii wychodzenia z kryzysu i jest jednym z priorytetów w działalności spółek kolejowych. Zdaniem wielu ekspertów prowadzone obecnie inwestycje publiczne, nie tylko kolejowe, będą mieć olbrzymie znaczenie dla gospodarki. Pokazuje to również historia wszystkich wielkich kryzysów, które znamy z historii Polski, Europy czy całego świata. Inwestycje, oprócz poprawy jakości infrastruktury, napędzają gospodarkę, a co za tym idzie, przyczyniają się do zachowania miejsc pracy i tworzenia nowych. Przypuszczam, że w najbliższych miesiącach i latach to właśnie aspekt społeczny dużych inwestycji publicznych będzie miał szczególne znaczenie. Niebagatelną formą pomocy ze strony rządu dla przedsiębiorców jest Tarcza Antykryzysowa, a ramach której wsparcie mogły otrzymać także kluczowe przedsiębiorstwa państwowe. Środki przeznaczone m.in. na zachowanie miejsc pracy otrzymały również podmioty z Grupy PKP. W mojej ocenie nadzwyczajne sytuacje wymagają niestandardowych rozwiązań oraz umiejętności współpracy i konsolidacji. Dlatego też podczas spotkania z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej dotyczącego roli kolei w stabilizacji gospodarczej po wyjściu z kryzysu spowodowanego pandemią zaapelowałem o wsparcie dla inwestycji kolejowych, które skutecznie pomogą pobudzić gospodarkę. O potencjale kolei w kontekście roli, jaką branża ta może odegrać w unijnym planie odbudowy gospodarczej, rozmawialiśmy także w gronie szefów najważniejszych kolei europejskich, m.in. z Francji, Niemiec, Austrii i Włoch.

Co więcej, Grupa PKP, jako organizacja odpowiedzialna społecznie, od początku pandemii aktywnie włączyła się w proces wspierania służby zdrowia. Do najważniejszych działań należały, m.in. pomoc szpitalom, zakup specjalistycznego sprzętu dla laboratoriów oraz innych placówek medycznych. Za pośrednictwem Fundacji Grupy PKP spółki kolejowe przekazały już kilka milionów złotych. Dzięki tej pomocy możliwe stały się poszerzenie zakresu diagnostyki oraz poprawa komfortu i warunków pracy personelu medycznego.

Mam głęboką nadzieję, że wydanie kolejnej edycji „Polskiego Kompasu” będzie przyczynkiem do dyskusji o tym, jak nasza gospodarka poradziła sobie w trudnym czasie związanym z pandemią COVID-19 i w jaki sposób różne jej dziedziny umocniły się, stając się jeszcze bardziej odporne na globalne kryzysy.

Krzysztof Mamiński, prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych SA

Tekst prezesa PKP SA został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2020” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2020”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

PUBBLUU.COM - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria
Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

»» O roczniku „Polski Kompas 2020” i nagrodach Polskiego Kompasu czytaj tutaj:

Premiera rocznika Polski Kompas 2020

Nagrody Polskiego Kompasu przyznane

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2020” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 5 września 2020 roku

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze