prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / autor: materiały prasowe
prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Azymut na działania antykryzysowe

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 21 października 2020, 11:30

    Aktualizacja: 23 października 2020, 11:25

  • 0
  • Powiększ tekst

Tarcza antykryzysowa przewiduje wsparcie dla gospodarki o łącznej wartości ponad 300 mld zł. Realizacja jej wielu istotnych rozwiązań przypadła m.in. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – pisze prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na łamach „Polskiego Kompasu”

W odpowiedzi na powstanie i rozwój epidemii koronawirusa SARS-SoV-2 w Polsce podjęto bezprecedensowe działania mające na celu zapobieganie jego dalszemu rozprzestrzenianiu się. Wprowadzono poważne ograniczenia w życiu społeczno-gospodarczym kraju, określane mianem lockdownu. Składały się na nie ograniczenia w poruszaniu i gromadzeniu się ludności, prowadzeniu działalności gospodarczej, kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej, a także nakaz stosowania rygorystycznych środków sanitarnych.

Kryzys w obszarze zdrowia publicznego szybko przeniósł się na gospodarkę, prowadząc do recesji i spadku aktywności ekonomicznej ludności. W odpowiedzi rząd przygotował pakiet działań osłonowych dla pracowników, przedsiębiorców i sektora bankowego.

Tarcza antykryzysowa przewiduje wsparcie dla gospodarki o łącznej wartości ponad 300 mld zł. Realizacja jej wielu istotnych rozwiązań przypadła m.in. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Jest to organ przyznający i wypłacający świadczenia postojowe dla przedsiębiorców i zleceniobiorców, dodatki solidarnościowe dla osób, które utraciły pracę w związku z epidemią koronawirusa, a także dodatkowe zasiłki opiekuńcze dla osób, które z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem nie mogą świadczyć pracy. Zakład zrealizował także zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i inne fundusze dla przedsiębiorców i pracodawców zatrudniających do 49 osób.

Ponadto ZUS wspiera przedsiębiorców mających trudności z bieżącym regulowaniem zobowiązań składkowych poprzez odraczanie terminu zapłaty składek oraz rozkładanie należności składkowych na raty – bez naliczania opłaty prolongacyjnej.

ZUS zapewnia również system informatyczny do obsługi programu Polskiego Bonu Turystycznego, w tym infolinię funkcjonującą w trybie 24/7, system rozliczeń płatności bonami oraz funkcje na Platformie Usług Elektronicznych dla Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), podmiotów turystycznych oraz osób uprawnionych do bonu.

Świadczenie postojowe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia postojowe dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne i o dzieło). Do sierpnia 2020 r. wypłaciliśmy ok. 2,5 mln świadczeń postojowych na kwotę 4,8 mld zł, realizując 99 proc. wniosków w tej sprawie.

Postojowe przysługuje w razie przestoju działalności z powodu epidemii. Działalność lub umowa musiała powstać przed 1 kwietnia br. Zleceniobiorcy muszą dodatkowo spełnić warunek, aby ich przychód nie przekraczał 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Z kolei przedsiębiorcy muszą wykazać 15-proc. spadek przychodu w poprzednim miesiącu. Wniosek o świadczenie postojowe można złożyć do 3 miesięcy po zniesieniu stanu epidemii.

Świadczenie postojowe wynosi 2080 zł, z wyjątkiem przedsiębiorców na karcie podatkowej zwolnionych z VAT, dla których wynosi 1300 zł. Z kolei dla zleceniobiorców z przychodem poniżej 1300 zł świadczenie postojowe wynosi sumę wynagrodzeń z zawartych umów cywilnoprawnych. Możliwa jest maksymalnie trzykrotna wypłata świadczenia – w razie, gdy sytuacja nie poprawiła się.

Zwolnienie ze składek

Zwolnienie ze 100 proc. składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na inne fundusze za marzec, kwiecień i maj 2020 r. obejmowało firmy zgłaszające do ubezpieczeń do 9 osób, spółdzielnie socjalne oraz przedsiębiorców z przychodem do 15 681 zł albo dochodem do 7000 zł. Zwolnienie z połowy składek przysługiwało firmom zgłaszającym od 10 do 49 osób.

W sumie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjął 2,1 miliona wniosków o zwolnienie ze składek. Zrealizowaliśmy je dla ok. 2 milionów firm, umarzając składki na kwotę ok. 12 mld zł. To rozwiązanie objęło ochroną ok. 6,5 miliona miejsc pracy.

Ulgi w opłacaniu składek

Do sierpnia 2020 r. ZUS rozpatrzył 177 tys. wniosków o ulgę w opłacaniu składek, to znaczy odroczenie terminu opłacenia składek albo rozłożenie zaległości składkowych na raty, złożonych z powodu epidemii. Poziom załatwionych wniosków wynosi 96 proc. Ulgą objęto należności na kwotę ponad 5 mld zł. Dzięki Tarczy antykryzysowej ulga przysługuje bez naliczania opłaty prolongacyjnej.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

ZUS realizuje także wnioski o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Świadczenie to przysługuje, gdy osoba ubezpieczona nie może pracować, ponieważ musi opiekować się dzieckiem do 8. roku życia, którego żłobek, przedszkole lub szkołę zamknięto z powodu COVID-19. W sumie złożono do nas 1,3 mln wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zrealizowaliśmy 1,1 mln z nich na kwotę 727 mln zł.

Dodatek solidarnościowy

Dodatek solidarnościowy przysługuje w razie utraty pracy po 15 marca z powodu COVID-19. Warunkiem jest pozostawanie w stosunku pracy przez minimum 60 dni w 2020 r. oraz złożenie wniosku o dodatek do 31 sierpnia, wyłącznie elektronicznie. Świadczenie wynosi 1400 zł miesięcznie za czerwiec, lipiec i sierpień. Składki emerytalna, rentowa i zdrowotna są finansowane z budżetu państwa.

W sumie ZUS przyjął wnioski o dodatek solidarnościowy od ok. 140 tys. osób. Wypłaciliśmy to świadczenie dla ok. 135 tys. osób na kwotę prawie 300 mln zł. Dodatek solidarnościowy jest wypłacany w ekspresowym tempie. Wychodzimy z założenia: „dziś wniosek, jutro wypłata”. Jest to możliwe dzięki określeniu warunków prawa do świadczenia w sposób łatwo weryfikowalny dla systemów informatycznych, składaniu wniosków wyłącznie w postaci elektronicznej, a także wypłacie świadczenia wyłącznie przelewem na rachunek płatniczy.

Polski Bon Turystyczny

Polski Bon Turystyczny to wsparcie finansowe osłabionej branży turystycznej oraz planów wypoczynkowych polskich rodzin. Bon 500 zł na dziecko przysługuje osobom uprawnionym do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+, a dodatkowy bon 500 zł – na dziecko z niepełnosprawnością. Bon jest do wykorzystania na usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce. Realizacja prawa do bonu odbywa się na bieżąco przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Wygenerowaliśmy bony dla 4 mln uprawnionych na podstawie danych o 6,5 mln dzieci m.in. z systemu „Empatia”. Do 20 sierpnia 2020 r. bony aktywowało prawie 750 tys. Polaków. Wartość aktywowanych bonów sięga 640 mln zł. Jednocześnie Polacy dokonali już 160 tys. płatności bonami na kwotę 110 mln zł.

Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, którzy chcą przyjmować płatności bonem, muszą wpisać się na listę prowadzoną przez POT. Można to zrobić wyłącznie za pośrednictwem PUE ZUS. Dlatego trzeba posiadać profil na PUE ZUS. Do 20 sierpnia 2020 r. do programu dołączyło 16 tys. podmiotów.

prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Tekst prof. Gertrudy Uścińskiej został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2020” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2020”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

PUBBLUU.COM - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria
Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

»» O roczniku „Polski Kompas 2020” i nagrodach Polskiego Kompasu czytaj tutaj:

Premiera rocznika Polski Kompas 2020

Nagrody Polskiego Kompasu przyznane

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2020” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 5 września 2020 roku

Powiązane tematy

Komentarze