Iwona Duda, Wiceprezes Zarządu Alior Banku, kierująca pracami Zarządu / autor: materiały prasowe
Iwona Duda, Wiceprezes Zarządu Alior Banku, kierująca pracami Zarządu / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Sektor bankowy katalizatorem rozwoju gospodarczego

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 26 października 2020, 13:40

    Aktualizacja: 26 października 2020, 14:31

  • 2
  • Powiększ tekst

Gospodarka światowa znajduje się pod silną presją największego od lat bezprecedensowego globalnego kryzysu zdrowotnego, który oddziałuje na jej funkcjonowanie, bezpośrednio załamując koniunkturę na świecie. Wpływ pandemii na poszczególne gospodarki jest silnie zróżnicowany i zależy od jakości systemu ochrony zdrowia w danych krajach, struktury ich gospodarek, a także przestrzeni do wspierania aktywności przez działania z zakresu polityki gospodarczej. Istotnym efektem pandemii jest zmiana dotychczasowych wzorów postępowania uczestników życia gospodarczego oraz zmiana ich wymagań w zakresie dostępu do rynku bankowego, który w obliczu zaistniałej sytuacji może okazać się katalizatorem rozwoju gospodarczego – pisze Iwona Duda, Wiceprezes Zarządu Alior Banku, kierująca pracami Zarządu w „Polskim Kompasie 2020”

Gospodarka w obliczu pandemii

Światowy przemysł wciąż znajduje się w recesji, która jest jednak poniżej prognoz ekonomistów, a więc znacznie płytsza niż odnotowano w kwietniu i maju 2020 r. Istnieje hipoteza, że kolejne fale epidemii nie dotkną już gospodarek tak mocno, jak te wcześniejsze. Wydają się to potwierdzać indeksy koniunktury PMI. Najnowsze odczyty sugerują, że produkcja w przetwórstwie przemysłowym na świecie może już wychodzić z recesji. Co ważniejsze, nastroje w przemyśle rosną nawet w krajach mocno dotkniętych epidemią. PMI dla światowego przetwórstwa wzrósł w lipcu do 50,3 pkt, wobec 47,8 pkt w czerwcu. Wyraźne odbicie popytu na dobra konsumpcyjne jest także dobrym sygnałem. Nie da się jednak pominąć słabej koniunktury w sferze inwestycyjnej. To właśnie inwestycje mogą być największym obciążeniem dla wzrostu gospodarczego w najbliższych kwartałach. Pomimo pojawiających się dobrych sygnałów nadal nie wiemy, jak duża będzie siła kryzysu w poszczególnych krajach, w tym w Polsce. Dotychczasowe dane ekonomiczne mogą zwiastować ostrożny optymizm, jednak wciąż funkcjonujemy ze świadomością ryzyka wystąpienia drugiej fali zakażeń koronawirusem, która może rzutować na sytuację gospodarczą.

Obecnie, w następstwie pandemii można zaobserwować dwa procesy, które przełożą się na życie gospodarcze – krótkookresowy wstrząs, który stopniowo będzie mijał oraz głębszy, który ogranicza potencjał gospodarki i może utrzymywać się w dłuższej perspektywie. Pierwszy, łagodniejszy, polega na tym, że część aktywności gospodarczej, która wyhamowała wraca do normy. Drugi, głębszy wstrząs na stałe zmieni oblicze części aktywności gospodarczych – zwiększy się wykorzystanie internetu jako kanału sprzedaży towarów i usług (w tym usług finansowych), oraz rozpowszechnienie się pracy zdalnej.

Sektor bankowy wspiera zwalniającą gospodarkę

Nie ulega wątpliwości, że zaburzenia makroekonomiczne są najważniejszym źródłem zagrożenia związanym z pandemią koronawirusa, dotykają one zarówno konsumentów, przedsiębiorców jak i banki. Można oczekiwać, że spowolnienie gospodarki, które nastąpiło w wyniku pandemii przełoży się na spadek popytu na kredyty, niższe zyski banków oraz wyższe koszty ryzyka. W efekcie banki zwiększą swoją ostrożność przy udzielaniu kredytów – zwłaszcza konsumpcyjnych oraz przeznaczonych dla przedsiębiorstw z branż wrażliwych na skutki pandemii. Nie jest to jednak jednoznaczne z ograniczeniem dostępności usług bankowych. Banki powinny dążyć do dopasowania swojej oferty do zmienionych potrzeb uczestników życia gospodarczego oraz w znacznie większym stopniu wykorzystywać zdalne kanały dostępu. Wspieranie i stymulowanie rynku przez instytucje powinno odbywać się przez wzrost kooperacji banków z programami rządowymi, co pomoże w utrzymaniu płynności sektora przedsiębiorstw. Instytucje finansowe powinny również być inicjatorami rozwoju technologicznego.

Trendy w bankowości w nowej rzeczywistości gospodarczej

Ograniczenia związane z wirusem już znacząco przyspieszyły procesy informatyczne w ofercie kierowanej do klientów, ale również w funkcjonowaniu samych organizacji. Zmieniły się oczekiwania klientów i ich podejścia do usług finansowych, co wymusza przekształcenia istniejących kanałów obsługi i zwiększoną współpracę z zewnętrznymi dostawcami usług. Zarówno zmieniające się preferencje konsumenckie, wzrost roli pracy zdalnej (która może przemodelować rynek pracy), jak i element kosztowy po stronie banku, przemawiają za dalszą i jeszcze szerszą digitalizacją usług finansowych. Niewykluczone, iż w przyszłości interakcja klient – pracownik banku będzie ograniczona do pakietu usług o wysokim poziomie ekskluzywności.

Na styku zmian makroekonomicznych, wzrostu bezpieczeństwa, ujednolicenia regulacyjnego i możliwości technologicznych znajduje się również globalizacja finansowa, która już jest dobrze rozwinięta w obszarze płatności, szybko ewoluuje w obszarze produktów inwestycyjnych i niewykluczone, iż w przyszłości przeniesie się na kluczową gałąź bankowości – działalność kredytową.

Zmiany technologiczne to potężny impuls dla zmian w bankowości, ale również odpowiedź na zmienione zapotrzebowanie podmiotów życia gospodarczego. Rozwiązania mobilne, chmura, robotyzacja, a w dalszej kolejności również sztuczna inteligencja odpowiednio wykorzystane są siłą napędową rozwoju sektora usług finansowych oraz gospodarek. Nie tylko zwiększają wygodę użytkowania produktów, wzbogacają doświadczenie klientów, zmieniają ich preferencje, redukują koszty działalności banków, ale w powiązaniu z programami wsparcia, przy udziale sektora bankowego powinny stanowić katalizator rozwoju gospodarek w nowych zmienionych przez pandemię warunkach.

Iwona Duda, Wiceprezes Zarządu Alior Banku, kierująca pracami Zarządu

Tekst Iwony Dudy, p.o. prezesa Alior Banku został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2020” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2020”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

PUBBLUU.COM - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria
Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

»» O roczniku „Polski Kompas 2020” i nagrodach Polskiego Kompasu czytaj tutaj:

Premiera rocznika Polski Kompas 2020

Nagrody Polskiego Kompasu przyznane

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2020” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 5 września 2020 roku

Powiązane tematy

Komentarze