Informacje

autor: Fratria
autor: Fratria

Czterokrotny wzrost zysku Taurona

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 8 listopada 2017
  • 19:17
  • 0
  • Tagi: energetyka giełda GPW Tauron wyniki finansowe
  • Powiększ tekst

Po trzech kwartałach zysk netto koncernu wyniósł 1,2 mld zł w stosunku do 0,3 mld zł rok wcześniej.

Po trzech kwartałach 2017 Grupa Tauron uzyskała przychody ze sprzedaży rzędu 12,87 mld zł, a więc na poziomie zbliżonym do tego z analogicznego okresu roku 2016. Jednak zysk netto wyniósł 1 194 mln zł i ukształtował się na poziomie znacząco wyższym niż w roku ubiegłym (276 mln zł). Tak wysoki wzrost to efekt odpisów aktualizujących wartość majątku koncernu, jakie zostały dokonane w 2016 r.

Pierwsze trzy kwartały 2017 r. były dla Grupy Tauron okresem znaczącej poprawy podstawowych wskaźników operacyjnych i finansowych. Odnotowaliśmy wyraźny wzrost produkcji i sprzedaży węgla, energii elektrycznej oraz ciepła, co znalazło odzwierciedlenie w poprawie wyników finansowych Grupy – powiedział Filip Grzegorczyk, prezes Taurona, w komunikacie spółki. EBITDA Grupy uzyskana w pierwszych trzech kwartałach 2017 r. wyniosła 2,88 mld zł, co jest rezultatem wyższym o 17 proc. w porównaniu z wynikiem wypracowanym w analogicznym okresie 2016 roku. Największy udział w strukturze EBITDA Grupy TAURON miały segmenty Dystrybucja (62 proc.) oraz Sprzedaż (24 proc.).

W pierwszych trzech kwartałach br. oba wymienione wyżej segmenty odnotowały poprawę wyników – Dystrybucja o 5 proc. a Sprzedaż o 73 proc. Na znaczący wzrost EBITDA segmentu Sprzedaż istotny wpływ miało rozwiązanie w I półroczu 2017 r. rezerwy dotyczącej projektu bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli oraz wypowiedzenie umów długoterminowych na zakup zielonych certyfikatów.

Tauron wdraża także program poprawy efektywności, który od początku 2016 r. przyniosła już oszczędności rzędu 906 mln zł. To 70 proc. kwot zaplanowanych na lata 2016-2018 r. W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. nakłady inwestycyjne Taurona sięgnęły 2 217 mln zł i były niższe o 9,5 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Największa część nakładów inwestycyjnych (957 mln zł) została przeznaczona na budowę bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Planowane całkowite wydatki na budowę tej jednostki wyniosą ok. 6,2 mld zł, a blok zostanie przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 r.

W segmencie dystrybucja nakłady inwestycyjne przeznaczone był przede wszystkim na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (463 mln zł) oraz przyłączanie nowych odbiorców do sieci (397 mln zł), natomiast w segmencie Wydobycie na budowę poziomu 800 m w ZG Janina (24 mln zł) oraz program inwestycyjny w ZG Brzeszcze (14 mln zł).

Oprac. MS

Komentarze