Informacje

MR: wzrostu eksportu w IV kwartale o ok. 8,7 proc.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 10 grudnia 2017, 19:53

  • 0
  • Powiększ tekst

Analitycy resortu rozwoju oczekują wzrostu eksportu w IV kwartale tego roku o ok. 8,7 proc. i utrzymania dodatniego salda w handlu zagranicznym na poziomie ok. 3,2 mld euro - wynika z raportu Ocena sytuacji w handlu zagranicznym po trzech kwartałach 2017 r.

Zdaniem analityków, z danych historycznych wynika, że wymiana handlowa Polski nasila się w czwartym kwartale i także tym razem spodziewają się, że tak będzie tym razem. Na korzyść tej tezy przemawiać ma także fakt, że w październiku i listopadzie więcej jest dni roboczych.

Niemniej jednak wartości handlu zagranicznego z IV kwartału 2017 r. będziemy odnosić do wysokiej bazy, co może korygować finalną dynamikę lekko in minus - zastrzeżono.

Dodano, że uwzględniając bieżące uwarunkowania analitycy resortu oczekują wzrostu eksportu (wyrażonego w euro) o ok. 8,7 proc., do ok. 200,9 mld euro oraz wzrostu importu o ok. 9,3 proc., do ok. 197,7 mld euro. Tym samym spodziewają się utrzymania dodatniego salda na poziomie ok. 3,2 mld euro.

W raporcie zwrócono uwagę, że pierwszych dziewięć miesięcy 2017 r. to okres utrzymujących się wysokich wzrostów wymiany towarowej Polski, wzrostu eksportu wzrósł o 9,8 proc., do 149,6 mld euro oraz importu o 10,9 proc., do 147,8 mld euro. Oznacza to nadwyżkę w wysokości prawie 1,9 mld euro.

Wyniki te wpisują się w ogólną poprawę sytuacji gospodarki globalnej wspieraną ożywieniem w inwestycjach, handlu, produkcji przemysłowej oraz umacniającym się optymizmem w biznesie i wśród konsumentów - oceniono.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego po wrześniu br. Polska miała nadwyżkę w handlu zagranicznym w wysokości 8 mld 24,7 mln zł wobec nadwyżki przed rokiem w wysokości 13 mld 50,4 mln zł. Licząc w dolarach dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 2 mld 40,8 mln dol. (w analogicznym okresie ub. roku 3 mld 374,9 mln dol.). Dodatnie saldo wyrażone w euro wyniosło 1 mld 860,6 mln euro wobec 3 mld 6,6 mln euro w analogicznym okresie ub. roku.

Informację o obrotach towarowych handlu zagranicznego do października br. GUS ma podać 11 grudnia.

PAP, mw

Powiązane tematy

Komentarze