Informacje

autor: PGE
autor: PGE

Rybnik: 100 mln zł pójdzie w powietrze

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 18 grudnia 2017, 13:54

    Aktualizacja · 18 grudnia 2017, 14:02

  • 0
  • Tagi: biznes energetyka kogeneracja ochrona środowiska PGE smog
  • Powiększ tekst

PGE Energia Ciepła, spółka odpowiedzialna za realizację Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE, podpisała z władzami Rybnika porozumienie prowadzące do ograniczenia tzw. niskiej emisji w regionie

Inwestycja będzie polegała na przebudowie elektrowni w Rybniku w sposób umożliwiający jej produkcję ciepła w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej, czyli w kogeneracji. Wartość inwestycji to 100 mln zł.

Rybnickie porozumienie to pierwszy i od razu tak znaczący krok w realizacji Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE, którą zaprezentowaliśmy zaledwie kilka dni temu. Polska to jeden z największych rynków ciepła w Europie i my zamierzamy ten potencjał maksymalnie wykorzystać, tak jak w Rybniku – mówi Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Produkcja ciepła w skojarzeniu z energią elektryczną – czyli w kogeneracji – jest jednym z kluczowych narzędzi do walki z narastającym problemem niskiej emisji oraz smogu w wielu polskich miastach.

Już dziś elektrownia w Rybniku dysponuje nowoczesnymi instalacjami odsiarczania, odazotowania i redukcji pyłów, a produkcja ciepła skorzysta z tych instalacji, które początkowo były instalowane z myślą o produkcji energii elektrycznej. Wstępne wyliczenia efektu środowiskowego wskazują, że dzięki nowej inwestycji umożliwiającej mieszkańcom rezygnację z przydomowych instalacji grzewczych i podłączanie się do miejskiego systemu ciepłowniczego, znacznemu ograniczeniu ulegną emisje tlenków siarki, azotu oraz pyłów w mieście. Podpisane porozumienie pozwoli również w efekcie zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne na poziomie lokalnym – ocenia Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Energia Ciepła.

Prace nad projektem uciepłownienia elektrowni w Rybniku wpisują się w Strategię Ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE na lata 2018-2023 z perspektywą do 2030

Komentarze