Informacje

Dziś w Sejmie o budżecie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 11 stycznia 2018
  • 09:45
  • 0
  • Tagi: budżet finanse legislacja prawo Sejm
  • Powiększ tekst

Sejm rozpoczął jednodniowe posiedzenie; zajmie się projektem budżetu na 2018 r., zakładającym, że deficyt nie przekroczy 41,5 mld zł, wzrost gospodarczy będzie na poziomie 3,8 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 2,3 proc.; dochody państwa mają wynieść 355,7 mld zł.

Posłowie będą głosować nad projektem budżetu na 2018 r. Projekt zakłada, że deficyt nie przekroczy 41,5 mld zł, wzrost gospodarczy będzie na poziomie 3,8 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 2,3 proc.

Dochody państwa mają wynieść 355,7 mld zł, a wydatki 397,2 mld zł. W projekcie założono deficyt sektora finansów publicznych w 2018 r. w wysokości 2,7 proc. PKB. Rząd przewiduje wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz wzrost emerytur i rent w wysokości 6,3 proc., wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 5,9 proc. W tzw. budżecie środków europejskich na rok 2018 ustalono, że jego dochody wyniosą 64,8 mld zł, wydatki 80,2 mld zł, a deficyt 15,5 mld zł.

Sejmowa komisja finansów publicznych w środę rozpatrzyła 130 poprawek do budżetu na 2018 r. Uznanie zyskały m.in. poprawki, które jako źródło finansowania wskazywały rezerwę celową na finansowanie EXPO w Łodzi, które jednak nie odbędzie się w Łodzi - w listopadzie ub.r. zdecydowano, że wystawa będzie miała miejsce w Buenos Aires. Poprawki obejmują przeznaczenie na różne cele regionalne ponad 84 mln zł, z 360 mln zł zabezpieczonych przez rząd na ten cel.

Poparcie komisji uzyskała poprawka - złożona ponad politycznymi podziałami, przez przedstawicieli wszystkich klubów - która przewiduje przeznaczenie 1,2 mln zł na na utworzenie nowej rezerwy związanej z powstaniem Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi.

Wśród przyjętych przez komisję poprawek znalazła się m.in. ta, która przewiduje zwiększenie o prawie 95 mln zł tegorocznej rezerwy ogólnej. Pieniądze na ten cel mają pochodzić ze zmniejszenia budżetów niektórych instytucji, które same planują swoje budżety, czyli np. kancelarii: Senatu, Prezydenta RP czy instytucji sądowych lub rzeczników.

Jednocześnie komisja przyjęła poprawkę zwiększającą wydatki Kancelarii Sejmu o prawie 13 mln zł. Związane to jest z nowymi zadaniami Kancelarii Sejmu dotyczącymi utrzymania Straży Marszałkowskiej i sejmowej gastronomii.

Izba będzie też kontynuować prace nad rządowym projektem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Projekt autorstwa Ministerstwa Energii zawiera regulacje, mające wspierać rozwój rynku i infrastruktury paliw alternatywnych oraz innowacyjnych form transportu.

Projekt przewiduje system zachęt, m.in. zniesienie akcyzy na samochody elektryczne, zwolnienie ich z opłat za parkowanie, większe odpisy amortyzacyjne dla firm, ale także możliwość tworzenia przez samorządy stref czystego transportu, do których wjazd samochodem z tradycyjnym napędem będzie płatny.

Zakłada też m.in. budowę sieci bazowej infrastruktury dla paliw alternatywnych w aglomeracjach, na obszarach gęsto zaludnionych oraz wzdłuż transeuropejskich drogowych korytarzy transportowych, co ma pozwolić na swobodne przemieszczanie się pojazdów napędzanych tymi paliwami.

Planuje się, że do końca 2020 r. sieć bazową stworzy 6 tys. punktów ładowania energią elektryczną o normalnej mocy i 400 punktów ładowania dużej mocy oraz 70 punktów tankowania CNG (sprężonego gazu).

SzSz (PAP)

Komentarze