Informacje

Eksport towarów nadal przewyższa import

br

  • Opublikowano · 12 lutego 2018, 10:48

    Aktualizacja · 12 lutego 2018, 12:05

  • 0
  • Tagi: biznes eksport finanse GUS handel zagraniczny import
  • Powiększ tekst

Dodatnie saldo obrotów towarowych w handlu zagranicznym wyniosło w ubiegłym roku 2,1 mld zł w porównaniu do 17,0 mld zł dodatniego wyniku w roku 2016 – poinformował GUS. Obroty towarowe handlu zagranicznego po dwunastu miesiącach 2017 roku wyniosły w cenach bieżących 870,1 mld zł w eksporcie oraz 868,0 mld zł w imporcie. W porównaniu z 2016 rokiem eksport wzrósł o 8,3 proc., a import o 10,4 proc.

Jak podaje Urząd, wartość eksportu wyrażona w dolarach wyniosła 228,2 mld USD, a importu 227,8 mld USD (wzrost odpowiednio o 11,3 proc. i o 13,5 proc.). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 0,4 mld USD (w analogicznym okresie 2016 roku 4,4 mld USD). W euro wartość eksportu wyniosła 203,7 mld EUR, a importu 203,3 mld EUR (wzrost w eksporcie o 10,2 proc., a w imporcie o 12,3 proc.). Dodatnie saldo sięgnęła 0,4 mld EUR wobec 3,9 mld EUR w analogicznym okresie 2016 roku.

Największy udział w eksporcie – 86,4 proc. - Polska ma z krajami rozwiniętymi (w tym 79,7 proc. z UE), a w imporcie 67,4 proc. (w tym UE 60,1 proc.). W roku poprzednim udziały te wynosiły odpowiednio 86,3 proc. (w tym UE 79,8 proc.) i 68,2 proc. (w tym UE 61,2 proc.). GUS informuje, że najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodnie - w eksporcie wyniósł on 5,9 proc., a w imporcie 8,1 proc., wobec 5,5 proc. i 7,2 proc. po dwunastu miesiącach 2016 r.

66,3 proc. eksportu stanowiły obroty z pierwszą 10 partnerów handlowych – podobnie jak w 2016 r. - a importu, a importu 66,0 proc. (66,2 proc. w 2016 r.).

Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi – 660,0 mld zł, w tym z UE – 619,2 mld zł, wobec odpowiednio 605,9 mld zł, w tym z UE 570,2 mld zł w analogicznym okresie 2016 roku – wynika z danych GUS.

Udział Niemiec w eksporcie w ubiegłym roku był na tym samym poziomie co w 2016 r. i wyniósł 27,4 proc., a w imporcie zmniejszył się o 0,2 p. proc i stanowił 23,1 proc. Dodatnie saldo wyniosło 36,1 mld zł (9,9 mld USD, 8,9 mld EUR), dla porównania w 2016 r. było to 36,8 mld zł (9,4 mld USD, 8,4 mld EUR).

Komentarze