Informacje

Grupa Idea Bank zarobiła 231 mln zł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 9 marca 2018, 10:48

  • 0
  • Powiększ tekst

Grupa Idea Bank zakończyła rok 2017 wynikiem finansowym na poziomie 231 mln PLN. Zysk netto po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych wyniósł 151 mln PLN i był porównywalny z rokiem 2016. Wynik z tytułu odsetek urósł o 9 proc. r/r, choć marża odsetkowa NIM spadła do 3,6 proc. Nieco niższy wynik z tytułu opłat i prowizji, koszty działania utrzymane rok do roku, mimo podatku bankowego. Znacząco wzrosła sprzedaż produktów banku. Prezes zdradził też ambitne plany na przyszłość

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 681 mln PLN i był o 9 proc. większy niż przed rokiem. Wzrost udziału leasingu w portfelu, zwiększenie kosztu finansowania w drugim półroczu oraz wygasanie przychodów z niektórych produktów ubezpieczeniowych spowodowały obniżenie marży odsetkowej NIM do 3,6 proc. Średni koszt finansowania w 2017 roku wyniósł 0,28 pkt. proc. powyżej stopy WIBOR i był wyraźnie niższy od średniej z 2016 roku (0,54 pkt. proc).

Wynik prowizyjny wyniósł 311 mln PLN, zmniejszając się o 9 proc. względem 2016 roku. Wynika to ze zmiany struktury dochodów prowizyjnych, tj. zwiększenia udziału wpływów ze sprzedaży produktów własnych kosztem dochodów z pośrednictwa, obarczonych większym ryzykiem biznesowym i regulacyjnym. W długim okresie zmiana ta, w połączeniu ze strategicznym przesunięciem w kierunku budowania regularnego wyniku odsetkowego, będzie mieć pozytywny wpływ na dochodowość Grupy.

Rok 2017 był bardzo dobry pod względem sprzedaży produktów kredytowych Grupy, która wyniosła 9,6 mld PLN, rosnąc o niemal jedną piątą względem poprzedniego roku. Sprzyja temu dobra sytuacja w gospodarce oraz poprawiające się nastroje ekonomiczne małych firm. Sprzedaż leasingu oraz faktoringu wzrosła po 29 proc. r/r, a korzystne tendencje utrzymały się też w sprzedaży innych produktów Grupy - o 28 proc. zwiększyła się sprzedaż rachunków firmowych i osobistych, a o 17 proc. wzrosła sprzedaż abonamentów księgowych.

Pomimo wzrostu o prawie jedną trzecią kwoty podatku od aktywów bankowych, Grupie udało się w 2017 roku utrzymać koszty działania na stałym poziomie (543 mln PLN vs. 541 mln PLN w 2016). Wskaźnik C/I skorygowany o podatek bankowy spadł z 53,5 proc. do 48,5 proc. Celem Grupy jest utrzymanie wskaźnika poniżej poziomu 50 proc. w najbliższych okresach.

Utworzenie dodatkowych rezerw na kwotę 34 mln PLN, skutkujące zwiększeniem wyniku z tytułu odpisów aktualizujących w 2017 roku do 290 mln PLN, przełożyło się na zwiększenie wskaźnika pokrycia rezerwami, który na koniec roku wyniósł 41,4 proc. wobec 38,9 proc. rok wcześniej.

Suma bilansowa Grupy wyniosła na koniec grudnia prawie 24 mld PLN, rosnąc o ponad 11% rok do roku. Bank oraz Grupa wykazują bezpieczne poziomy wskaźników adekwatności kapitałowej. Współczynnik CAR dla Grupy ukształtował się na poziomie 14 proc., a TIER1 wyniósł 12,6 proc..

Rok 2017 był okresem, w którym zapoczątkowaliśmy zmiany organizacyjne i strukturalne, dostosowujące bank oraz całą grupę kapitałową do nowych wyzwań. Celem tych zmian jest zbudowanie instytucji bankowej średniej wielkości, mającej zrównoważony apetyt na ryzyko i przynoszącej stabilny zwrot dla akcjonariuszy. Cieszą nas bardzo dobre wyniki sprzedaży, które zanotowaliśmy w głównych grupach produktów oraz spadające koszty działania – podsumowuje Tobiasz Bury, prezes Idea Banku.

Wraz z publikacją wyników finansowych za ubiegły rok, Grupa przedstawiła „Kierunki rozwoju na lata 2018-2020”, w których nakreśliła plany dotyczące swojej aktywności w kolejnych okresach.

Idea Bank celuje w ponad 10 proc. zwrotu z kapitałów (ROE) i roczny wzrost aktywów na poziomie 2 mld zł. Spodziewa się też, że osiągnie wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) na poziomie poniżej 45 proc. w perspektywie 2020 roku. Osiągnięcie dwucyfrowej rentowności to cel bardzo ambitny, ale możliwy do osiągnięcia, poinformował prezes Tobiasz Bury

W horyzoncie trzyletnim chcemy mocno budować przychód odsetkowy, marżę odsetkową netto i wynik prowizyjny - nie tylko na produktach czysto finansowych, przy utrzymywaniu niskich kosztów stałych - skomentował Tomasz Bury. - Będziemy optymalizować sieć i przenosić biznes do kanałów on-line. Po stronie przychodów będziemy rosnąć również dzięki usługom pozabankowym - usługom doradczym, księgowym, przetwarzaniu płatności - czyli czymś, co do tej pory robiliśmy w mniejszym stopniu. Chcemy zbudować platformę, która łączy wszystkie usługi dla małego biznesu - dodał.

Docelowo Idea Bank chce być bankiem pierwszego wyboru dla mikrofirm, mieć pozycję nr 1 pod względem udziału rynkowego w kredytach, liczby klientów i obrotów faktorigowych, a także wolumenu sprzedaży leasingu dla mikrofirm.

Prezes wskazał, że pojawiające się ostatnio oferty banków uniwersalnych dla małego i mikrobiznesu są potwierdzeniem, że w tym segmencie rynku jest miejsce na rozwój.

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku.

mw, ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze