Informacje

Fot.pkobp.pl
Fot.pkobp.pl

Mniejszy zysk PKO BP. Bank chce sprzedawać kwartalnie kredyty na kwotę 2,5 mld zł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 11 marca 2014, 05:21

    Aktualizacja · 11 marca 2014, 08:56

  • 1
  • Tagi: finanse kredyt PKO BP Zbigniew Jagiełło zysk netto
  • Powiększ tekst

W 2013 r. grupa PKO BP zarobiła 3,23 mld zł, to spadek o 13,6 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Bank w tym roku zamierza sprzedawać kwartalnie kredyty konsumpcyjne za 2,3-2,5 mld zł.

"Spodziewamy się, że w 2014 roku średnio kwartalna sprzedaż pożyczek konsumpcyjnych wyniesie 2,3-2,5 mld zł, czyli będzie na poziomie z ostatniego kwartału 2013 roku" - powiedział PAP wiceprezes banku Jacek Obłękowski.

Bank obsługuje już ponad 8 mln klientów. Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego roku było podpisanie umowy zakupu części polskich aktywów skandynawskiej Grupy Nordea, co umożliwi znaczne zwiększenie skali działalności oraz wygenerowanie synergii przychodowych i kosztowych.

- Miniony rok obfitował w historyczne dla działalności całej Grupy PKO Banku Polskiego wydarzenia związane z ekspansją na krajowym rynku, aliansami strategicznymi, poprawą jakości oraz rozwojem innowacyjnej oferty produktowej, które w przyszłości pozytywnie wpłyną zarówno na skalę prowadzonego biznesu, jak i osiągane wyniki. Najważniejszym wyzwaniem na ten rok będzie praca nad integracją przejmowanych aktywów Nordei oraz jak najlepsze, efektywne wykorzystanie tego połączenia. Ponadto w tym i kolejnych latach spodziewamy się stabilnego wzrostu wyników finansowych wraz z ożywieniem gospodarczym i konsekwentną realizacją strategii Banku

– mówi Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Na wypracowany w 2013 r. wynik pozytywnie wpłynęła doskonała dyscyplina kosztowa, niższe koszty ryzyka kredytowego oraz wzrost wolumenów biznesowych. Negatywnie na wyniki finansowe oddziaływały najniższe w historii rynkowe stopy procentowe, które obniżyły istotnie wynik odsetkowy Banku.

Znaczącej poprawie uległ wynik z tytułu odpisów, r/r był on lepszy o 12,4 proc., w dużej mierze dzięki dobrej jakości portfela kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych, odpowiednio o 27,5 proc. oraz 41,4 proc.

Roczny skonsolidowany wynik na działalności biznesowej przekroczył 10,7 mld zł, a wynik odsetkowy ukształtował się na poziomie 6,7 mld zł. Pomimo spadku opłaty interchange fee i niższej dynamiki rynku wynik prowizyjny wzrósł r/r o 3,1 proc. do poziomu ponad 3 mld zł, głównie dzięki wzrostowi przychodów prowizyjnych związanych z obsługą funduszy oraz sprzedaż produktów ubezpieczeniowych.

Wypracowany w samym IV kwartale wynik na działalności biznesowej był o 25,8 proc. wyższy od uzyskanego w poprzednim kwartale. W porównaniu do III kwartału 2013 r., w ostatnim kwartale ubiegłego roku istotnie wzrósł także wynik odsetkowy i prowizyjny, odpowiednio o 5,4 proc. oraz 5,5 proc.

Na koniec 2013 r. PKO Bank Polski utrzymał bardzo wysoką siłę kapitałową i płynnościową, skonsolidowany współczynnik wypłacalności wzrósł w porównaniu do 2012 r. o 0,7 p.p., do poziomu 13,6 proc.

W 2013 r. wzrosła sprzedaż kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych. W 2013 r. PKO Bank Polski sprzedał 7,5 mld zł kredytów konsumpcyjnych, o prawie 20 proc. więcej niż w 2012 r. Klienci chcący zaciągnąć kredyt mieszkaniowy najchętniej wybierają ofertę PKO Banku Polskiego, od dłuższego czasu Bank jest niekwestionowanym liderem sprzedaży tych kredytów z ponad 30 proc. udziałem rynkowym w nowej sprzedaży. W ubiegłym roku Bank sprzedał kredyty mieszkaniowe na kwotę ponad 10 mld zł, o 38 proc. więcej niż w 2012 r.

Blisko połowa przedsiębiorców otrzymujących kredyty w ramach programu de minimis zaciąga je w PKO Banku Polskim. Do końca stycznia za pośrednictwem Banku udzielono blisko 20 tysięcy gwarancji na kwotę 2,3 mld zł.

Jak zapewniają władze Banku klienci polubili innowacyjną usługę płatności mobilnych IKO. Dotychczas aplikację IKO aktywowało ponad 125 tysięcy osób, które wykonały 400 tysięcy transakcji, na łączną kwotę ponad 100 milionów złotych. Na innowacyjnym rozwiązaniu płatności mobilnych oparty będzie także współtworzony z bankami partnerskimi Polski Standard Płatności.

Jas/PAP

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

Warto kupić tę książkę!

"Życie na kredyt. Jak uniknąć pułapki kredytowej"

autor:Agnieszka Zydroń

ycie na kredyt. Jak uniknąć pułapki kredytowej

 

Komentarze