Informacje

Jedna czwarta zysku PKO BP na dywidendę

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 3 kwietnia 2018, 13:48

  • 1
  • Tagi: akcje banki dywidenda finanse giełda PKO BP rynek kapitałowy
  • Powiększ tekst

Zarząd PKO BP rekomenduje wypłatę 687,5 mln zł dywidendy z zysku za ubiegły rok - oznacza to przeznaczenie 24,8 proc. zysku za 2017 r. czyli 0,55 zł za akcję – poinformował bank w komunikacie.

Propozycja jest spójna z polityką dywidendową banku oraz indywidualnym zaleceniem regulatora, a jednocześnie pozwala na dalszy dynamiczny rozwój PKO Banku Polskiego przy zachowaniu bardzo bezpiecznych poziomów miar adekwatności kapitałowej. Po zaopiniowaniu propozycji Zarządu przez Radę Nadzorczą ostateczną decyzję w sprawie podziały zysku za 2017 rok, podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – napisano w komunikacie.

Jak informuje PKO BP, w 2017 roku grupa kapitałowa banku wypracowała najwyższy zysk netto w sektorze bankowym, który wyniósł 3,1 mld zł i był o 8 proc. wyższy niż przed rokiem. Suma bilansowa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego wzrosła w 2017 roku o ponad 11 mld zł do blisko 300 mld zł, co oznacza, że dystans do kolejnego pod względem wielkości banku w Polsce istotnie przekracza 100 mld zł.

Zdolność do wypłaty dywidendy jest celem zapisanym w strategii PKO Banku Polskiego. Dlatego realizując naszą misję wspieramy rozwój Polski i Polaków, a jednocześnie bardzo rygorystycznie trzymamy się zasady ostrożnego zarządzania PKO Bankiem Polskim i całą Grupa Kapitałową. Pozwala to na utrzymanie wszystkich wymogów regulacyjnych na bezpiecznym poziomie, a jednocześnie na intensywny wzrost skali działania naszej organizacji i umacnianie pozycji w kluczowych segmentach rynku finansowego. Tworzymy w ten sposób wartość dodaną dla akcjonariuszy, z  którymi chcemy się regularnie dzielić wypracowywanym zyskiem – powiedział, cytowany w komunikacie, Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP.

Komentarze