Informacje

KE pomoże rolnikom w walce z sieciami handlowymi

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 11 kwietnia 2018, 18:44

  • 1
  • Powiększ tekst

Komisja Europejska przedstawi w czwartek propozycje nowych przepisów dotyczących nieuczciwych praktyk handlowych, by wesprzeć rolników w łańcuchu dostaw żywności - wynika z informacji z Brukseli

Regulacje mają wprowadzić zakaz niektórych praktyk stosowanych przez wielkie sieci handlowe, takich jak anulowanie dostaw w ostatniej chwili, odraczanie płatności za łatwo psujące się produkty, a także zmiany cen po zawarciu kontraktu na dostawy.

Komisja chce też zająć się problemem opłat za miejsca na półce czy wymuszanych przez markety promocji określonych produktów. W projekcie dyrektywy znajdzie się też propozycja sankcji wobec sieci, które będą naruszać regulacje. Dodatkowo, by chronić niewielkich producentów wprowadzona ma być możliwość zgłaszania nadużyć anonimowo.

Działania te mają poprawić sytuację małych dostawców, producentów i rolników, którzy mają niewielką siłę przetargową w negocjacjach z wielkimi sieciami handlowymi i muszą godzić się na narzucone im warunki.

Komisja przewiduje, że z nowych możliwości będą mogły korzystać małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniające maksymalnie do 250 osób z obrotem do 50 mln euro rocznie.

Problemem nieuczciwych praktyk zajmowała się już powołana przez Komisję grupa zadaniowa, która pod koniec 2016 r. zarekomendowała zmiany w prawie. Impulsem do powołania grupy była pogarszająca się pozycja producentów żywności w łańcuchu dostaw. Problem ten dotyczy większości państw członkowskich. Polski Sejm przyjął już ustawę, która przewiduje m.in. wprowadzenie kar dla sieci handlowych za nieuczciwe praktyki wobec rolników.

Zgodnie z tym prawem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ma prawo do wszczynania postępowania zarówno z urzędu, jak i na skutek zawiadomienia złożonego na piśmie przez przedsiębiorców. Kara może sięgnąć 3 proc. obrotu firmy osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli choćby nieumyślnie dopuściła się ona naruszenia zakazu nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej.

Supermarkety potrafią wymuszać na dostawcach żywności obniżanie cen za sprzedawane produkty i nakładać dodatkowe opłaty, co pogarsza sytuację finansową producentów żywności. Problemem jest też wydłużanie okresu płatności, co szczególnie uderza w gospodarstwa będące w słabej kondycji finansowej.

SzSz PAP

Powiązane tematy

Komentarze