Informacje

autor: www.sxc.hu
autor: www.sxc.hu

Konstytucja Biznesu: Wiele zależy od urzędników

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 18 kwietnia 2018, 07:29

  • 0
  • Powiększ tekst

Wdrożenie Konstytucji Biznesu zależy w dużej części od dwóch grup: przedsiębiorców, ale też administracji - powiedział PAPIAR wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj. Podkreślił, że ważne jest rozumienie tych przepisów i odpowiednie zastosowanie ich w praktyce.

W środę wiceszef MPiT bierze udział w organizowanej przez resort konferencji poświęconej nowym zasadom funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która została uchwalona w ramach pakietu Konstytucji Biznesu. Będzie w niej uczestniczyć kilkuset samorządowców, przede wszystkim z urzędów gmin.

Spotkanie to chcemy wykorzystać do szerszego ukazania rozwiązań, które wchodzą w skład pakietu Konstytucji Biznesu” - podkreślił Haładyj. Zaznaczył, że wdrożenie Konstytucji Biznesu zależy w dużej części „od dwóch grup interesariuszy: z jednej strony przedsiębiorców, a z drugiej strony - administracji”.

Jak wyjaśnił, część regulacji zawartych w KB jest związana z konkretnymi rozwiązaniami, czy uproszczeniami, ale część to próba zmiany filozofii urzędników.

Te przepisy z jednej strony dają odpowiednie gwarancje, nakładają określone obowiązki na administrację, ale bardzo ważnym aspektem jest też to, że stwarzają podstawy do określonego sposobu działania (…), tego bardziej przyjaznego” - zaznaczył.

Zdajemy sobie sprawę, że nawet najlepsze przepisy, żeby zafunkcjonowały, tak jak chciałby ustawodawca muszą być też później wykonywane zgodnie nie tylko z literą, ale też z racją tych przepisów. Stąd chcemy z pracownikami samorządu terytorialnego o tym porozmawiać” - powiedział.

Jak zaznaczył, administracja działa na podstawie i w granicach prawa, ale w opinii obiegowej „urzędnik jest tą osobą, która blokuje przyjazne podejście, właściwe relacje”.

Haładyj podkreślił, że właściwe rozumienie przepisów zawartych w KB jest szczególnie istotne na poziomie gmin. „Nasze doświadczenie np. ze stosowania przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika, że aż ok. 90 proc. różnego rodzaju wniosków, które są do CEIDG składane, są poprzedzane przynajmniej rozmową z urzędnikiem gminnym” - zaznaczył. Dodał, że większość osób kieruje do urzędników gminnych „również pierwsze zapytanie dotyczące instytucji takich, jak +ulga na start+ czy działalność nierejestrowa”.

Jak powiedział Haładyj, resort jest gotowy do stałej współpracy z pracownikami administracji. „Ale też wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczynamy cykl spotkań w poszczególnych regionach zarówno z przedsiębiorcami, ale też z pracownikami administracji na różnym szczeblu zarówno samorządowym, jak i państwowym” - zapowiedział. Chodzi o to, jak zaznaczył, by wiedza o przepisach KB była jednolita w całym kraju.

Według wiceszefa MPiT działania informacyjne są szczególnie potrzebne przy pakiecie Prawo przedsiębiorców. „Prawo przedsiębiorców nie jest ustawą, która zawiera wyłącznie przepisy bardzo instrukcyjne, szczegółowo kierujące stosującego za rękę. Są też przepisy, szczególnie zasady ogólne, które są sformułowane w postaci klauzul generalnych, które są fundamentem do tego, żeby na tym gruncie stosować też inne przepisy gospodarcze” - wyjaśnił.

Zaznaczył, że do właściwego stosowania tych przepisów konieczne jest właściwe podejście. „Te spotkania także służą temu, żeby czytać intencje ustawodawcy, intencje rządu, które stały za tym, żeby w takiej postaci przepisy przyjąć i stosować. Dać dodatkowe wsparcie przyszłym osobom stosującym te przepisy, żeby była pewność co było racjo legis i intencją ustawodawcy, a szczególnie pracownicy gminni, czy samorządu terytorialnego szerzej, to są urzędnicy na pierwszej linii pracy z przedsiębiorcami” - podkreślił.

Konstytucja Biznesu to pakiet pięciu ustaw dot. zmian w prawie gospodarczym: Prawa przedsiębiorców; ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP; ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Najważniejszą ustawą z pakietu Konstytucji Biznesu jest Prawo przedsiębiorców. Ma ono wprowadzić zasady: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść. Wprowadza też instytucję działalności nierejestrowej czy ulgę na start dla początkujących przedsiębiorców.

Większość przepisów Konstytucji wejdzie w życie 30 kwietnia. (PAP)

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze