Informacje

Studenci / autor: Pixabay
Studenci / autor: Pixabay

Liczba studentów w dół. Mamy ich 1,24 mln

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 czerwca 2024, 21:00

  • Powiększ tekst

W roku akademickim 2023/2024 na uczelniach w Polsce kształciło się 1,245 mln studentów, z czego 107 tys. to cudzoziemcy. Najczęściej wybierano kierunki związane z biznesem, administracją i prawem - wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2023/2024”.

Główny Urząd Statystyczny opublikował w poniedziałek raport „Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2023/2024” (https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-w-roku-akademickim-20232024,8,10.html).

Urząd zestawił dane na temat liczby studentów w kolejnych rocznikach. „W latach akademickich 2015/16-2019/20 liczba studentów zmniejszyła się z 1405,1 tys. do 1204,0 tys., po czym zaczęła wzrastać i w roku akademickim 2023/24 wyniosła 1245,2 tys. osób. W przypadku absolwentów zaobserwowano systematyczny spadek – ich liczba zmniejszyła się z 364,6 tys. w roku akademickim 2015/16 - do 292,1 tys. w roku akademickim 2022/23 (jedynie w roku akademickim 2016/17 oraz 2020/21 zanotowano niewielki wzrost)” - napisano w podsumowaniu.

Urząd podsumowuje, że w roku akademickim 2023/24 w uczelniach studiowało 1,245 mln studentów - o 21,5 tys. więcej (1,8 proc.) niż w poprzednim roku akademickim.

Kobiety stanowiły 58,5 proc. studiujących.

Większość studiujących (63,5 proc. czyli 79-0,4 tys. osób) była na studiach stacjonarnych, zaś na studiach niestacjonarnych uczyło się 454,7 tys. osób. Studia pierwszego stopnia wybrało 60,8 proc. wszystkich studentów (756,5 tys. osób), podczas gdy na studiach drugiego stopnia kształciło się 19,7 proc. studentów. Na magisterskich jednolitych było 19,2 proc. studentów.

Najwięcej (285,5 tys.) osób studiowało w województwie mazowieckim, a najmniej (11,0 tys.) w województwie lubuskim.

Wybierane kierunki

Wśród najczęściej wybieranych grup kierunków były: biznes, administracja i prawo (na których studiowało 22,6 proc. wszystkich studentów); nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja (odpowiednio 14 proc.), zdrowie i opieka społeczna (13,7 proc.) oraz technika, przemysł, budownictwo (12,5 proc.).

W Polsce studiowało 107,1 tys. cudzoziemców, w tym 52,3 tys. kobiet. To o 1,6 proc. więcej niż w poprzednim roku (dotyczy osób studiujących przez przynajmniej jeden rok akademicki). Większość cudzoziemców pochodziła z krajów europejskich. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby z Ukrainy (46,2 tys., czyli 43,1 proc. wszystkich cudzoziemców), z Białorusi (12,7 tys.

Gdzie?

– 11,8 proc.) oraz z Turcji (4,8 tys. – 4,4 proc.). Studia stacjonarne podjęło 93,2 tys. cudzoziemców (87,0 proc.). Blisko jedna trzecia wszystkich cudzoziemców (32,8 tys.) wybrała uczelnie

w województwie mazowieckim.

GUS podał także, że w roku akademickim 2022/23 studia ukończyło 292,1 tys. osób, w tym 183,0 tys. (62,6 proc.) kobiet. Większość absolwentów (183,4 tys.) ukończyła jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia, natomiast 37,2 proc. było absolwentami studiów drugiego stopnia.

Absolwenci najczęściej kończyli studia na kierunkach zaliczanych do grup: biznes, administracja i prawo (24,3 proc.), technika, przemysł, budownictwo (13,9 proc.), zdrowie i opieka społeczna (13,4 proc.) oraz nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja (11,1 proc.).

Cudzoziemcy

Wśród 17,3 tys. absolwentów-cudzoziemców najwięcej pochodziło z Ukrainy (39,5 proc.), Białorusi (12,4 proc.) i Indii (3,1 proc.). Ponad połowę absolwentów cudzoziemców stanowiły kobiety (56 proc.). Studia stacjonarne ukończyło 87,4 proc. cudzoziemców, a najwięcej osób ukończyło studia na kierunkach z grupy „Biznes, administracja i prawo” (33,5 proc. ogólnej liczby absolwentów cudzoziemców).

Z rejestru POL-on wynika, że w roku akademickim 2023/24 w Polsce działały 354 uczelnie. Przedstawione w poniedziałek opracowanie dotyczy 342 uczelni, które złożyły sprawozdania statystyczne.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Branża drzewna na skraju przepaści. Jest decyzja

Ale cios! Port w Gdańsku zdegradowany

8 milionów Polaków ucierpi: zimą zabraknie autogazu!

Kolejna ważna inwestycja PiS do kosza. SMR-y za drogie

pap, jb

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych