Informacje

PGNiG miało 1,57 mld zł zysku netto w I kw. 2018 r.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 23 maja 2018, 08:19

  • 0
  • Powiększ tekst

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 1 566 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1 599 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2 005 mln zł wobec 2 074 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 2 674 mln zł w porównaniu z 2 769 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13 247 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 11 652 mln zł rok wcześniej.

Jesteśmy zadowoleni z wyników I kwartału, zwłaszcza dynamicznie rosnącej sprzedaży gazu, która jest efektem konsekwentnie realizowanej strategii zarządzania portfelem klientów, wysokiego tempa rozwoju polskiej gospodarki oraz niskich temperatur sprzyjających sprzedaży paliwa. Istotny wpływ na wynik Grupy miał wzrost cen węglowodorów. Był on pozytywny w przypadku segmentu Poszukiwanie i Wydobycie, ale obniżył rentowność segmentu Obrót i Magazynowanie. Powodem do satysfakcji jest coraz większa dywersyfikacja kierunków dostaw gazu. Jest to jeden z najważniejszych elementów strategii Grupy – powiedział prezes Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

Przychody segmentu Poszukiwanie i Wydobycie – głównie ze sprzedaży ropy naftowej, kondensatu oraz gazu – zwiększyły się rok do roku o 7 proc. do poziomu 1,98 mld zł, co jest odzwierciedleniem globalnego wzrostu cen węglowodorów.

W porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. EBITDA segmentu pozostała praktycznie niezmieniona z wynikiem 1,38 mld zł.

Przychody segmentu Obrót i Magazynowanie wyniosły 10,21 mld zł, co oznacza 17 proc. wzrost w stosunku do I kwartału ubiegłego roku. Jest to efekt zwiększenia wolumenu sprzedaży gazu ziemnego o 1,13 mld m3 (+13 proc.). 27 lutego 2018 r. Grupa odnotowała rekordowy wolumen dobowych dostaw gazu – 80,4 mln m3. Dla porównania – średni wolumen dobowych dostaw gazu w I kwartale 2018 r. wyniósł 62,5 mln m3.

Wysokiej sprzedaży towarzyszył wzrost importu, którego poziom wyniósł 3,84 mld m3, a więc o 19 proc. więcej niż przed rokiem. Grupa konsekwentnie zwiększa dywersyfikację kierunków dostaw. O ile rok wcześniej dostawy z kierunku wschodniego stanowiły 84 proc. importowanego gazu, to w I kwartale 2018 r. udział ten spadł do 78 proc.. O 31 proc. wzrósł natomiast wolumen importu LNG (do 0,51 mld m3 surowca po regazyfikacji). W trzech pierwszych miesiącach 2018 r. PGNiG sprowadziło do Terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu 4 ładunki LNG. W życie weszła umowa dodatkowa na dostawy gazu skroplonego podpisana ze spółką Qatargas w 2017 r. W konsekwencji od 2018 r. Grupa będzie otrzymywać dwukrotnie wyższy wolumen surowca z tego kierunku. Na skutek wyższych kosztów pozyskania gazu wynik EBITDA segmentu wyniósł 179 mln zł i był o 50 proc. niższy niż w analogicznym okresie 2017 r.

Segment Dystrybucja odnotował 7 proc. wzrost wolumenu dystrybuowanego gazu na poziomie 4,22 mld m3. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,55 mld zł i były wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku o około 6 proc. Dobre wyniki były przede wszystkim konsekwencją zwiększonego zapotrzebowania na gaz w skutek niskich temperatur utrzymujących się w lutym i marcu. EBITDA segmentu sięgnęła 0,76 mld zł, co oznacza 10 proc. wzrostu r/r.

Grupa kapitałowa PGNiG utrzymała wyraźny trend wzrostowy również w segmencie wytwarzania. Przychody ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej zwiększyły się odpowiednio o 4 proc. (0,57 mld zł) i o 14 proc. (0,26 mld zł). Całkowite przychody ze sprzedaży wyniosły 0,92 mld zł i były wyższe o 7 proc. niż przed rokiem. Wynik EBITDA wypracowany przez segment był o 2 proc. niższy niż w I kwartale 2017 r. i osiągnął 0,4 mld zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 825 mln zł wobec 681 mln zł zysku rok wcześniej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)

Powiązane tematy

Komentarze