Informacje

Enea zarobiła w I kwartale tego roku 240,8 mln zł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 maja 2018, 09:05

  • 0
  • Powiększ tekst

Zysk netto grupy Enea przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w I kwartale 2018 r. 240,8 mln zł wobec 295,2 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Wyniki są zgodne z przedstawionymi wcześniej szacunkami

Zysk netto j.d. Enei za I kw. wyniósł 240,8 mln zł, zgodnie z szacunkami

Zysk netto grupy Enea przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w I kwartale 2018 r. 240,8 mln zł wobec 295,2 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Wyniki są zgodne z przedstawionymi wcześniej szacunkami.

Zysk operacyjny wyniósł w I kwartale 2018 roku 338,8 mln zł wobec 382,6 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA grupy wyniosła 702,1 mln zł wobec 666,4 mln zł rok wcześniej.

Najwyższa EBITDA, na poziomie 297,5 mln zł, zrealizowana została w obszarze Dystrybucji, jej wzrost wyniósł 13,4 proc. rdr.

W obszarze Wytwarzania wynik EBITDA wyniósł 227,2 mln zł i wzrósł o 12,3 proc. rdr. Podstawowym czynnikiem zmiany w tym obszarze był wzrost mocy wytwórczych w wyniku przejęcia Elektrowni Połaniec i oddanie do użytkowania Bloku 11 w Elektrowni Kozienice.

Wynik EBITDA w obszarze Obrotu wzrósł o 4,9 proc. rdr do 53,3 mln zł.

Obszar Wydobycia odnotował spadek wyniku EBITDA o 30,8 proc. rdr do 123,3 mln zł - wpływ na to miały przejściowe trudności geologiczne i hydrotechniczne w Bogdance.

Przychody ze sprzedaży netto grupy Enea wyniosły 2,99 mld zł wobec 2,7 mld zł przed rokiem.

W I kwartale grupa wytworzyła 6,3 TWh energii elektrycznej, o 68,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub.r., z czego 5,9 TWh pochodziło ze źródeł konwencjonalnych. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych wzrosło o 165 GWh do 372 GWh.

Zwiększyła się sprzedaż ciepła, która wyniosła 2.737 TJ, więcej o 30,8 proc. rdr. Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła 5,2 TWh, czyli zwiększyła się o 4,2 proc. rdr. Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wzrosła o 11,4 proc. rdr do 5.597 GWh.

Produkcja netto węgla handlowego spadła o 13,5 proc. rdr do 2 mln ton. Sprzedaż węgla zmniejszyła się o 17,7 proc. rdr do 2 mln ton.

W I kwartale grupa Enea wydała na inwestycje 437,4 mln zł.

Wskaźnik dług netto / EBITDA na koniec I kwartału wyniósł 2,0 wobec 2,4 rok wcześniej.

Na koniec marca 2018 r. Enea miała 2,51 mld zł środków pieniężnych wobec 1,23 mld zł rok wcześniej.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wzrosły o 28,1 proc. rdr do 733,3 mln zł.

W sprawozdaniu zarządu podano, że Enea zakłada, iż w tym roku, w porównaniu z rokiem ubiegłym, pod presją będą obszary wydobycia, wytwarzania i obrotu. Stabilny ma być trend w obszarze dystrybucji.

Wśród głównych czynników, które pozytywnie wpłyną na obszar wydobycia Enea wymieniła: stabilizację cen węgla i drążenie nowych chodników. Na minus zadziałać mogą: wzrost kosztów stałych (wynagrodzenia i materiały), modernizacje tras kolejowych, utrudnienia geologiczne z I kwartału.

W obszarze wytwarzania pozytywnym czynnikiem jest wzrost wolumenu produkcji energii elektrycznej. Wśród negatywnych czynników grupa wymieniła: potencjalnie niższy wolumen darmowych CO2, wzrost cen CO2 , węgla oraz kosztów transportu, wzrost kosztów stałych (przede wszystkim w wyniku oddania do użytkowania bloku nr 11).

Pod presją może być też obszar obrotu. Wśród pozytywnych czynników są: rozwój kanałów sprzedaży i oferty produktowej i wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym, a wśród negatywnych: postępująca erozja marży I w segmencie obrotu, wzrost kosztów obowiązków ekologicznych, w tym wzrost podstaw obowiązków i istotny wzrost ceny zielonych certyfikatów.

W segmencie dystrybucji przewidywana jest stabilizacja. Enea podała, że korzystnie wpływać będą: wzrost wolumenu sprzedaży usług dystrybucji, optymalizacja zarządzania majątkiem i prace nad poprawą jakości usług (obniżenie wskaźników SAIDISAIFI). Negatywnym czynnikiem w tym obszarze są koszty operacyjne modelowe zgodnie z dokumentem opublikowanym przez URE.

(PAP )SzSz

Powiązane tematy

Komentarze