Informacje

Trzy czwarte Polaków pracuje na etacie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 czerwca 2018, 17:02

  • 1
  • Powiększ tekst

57 proc. badanych utrzymujących się z pracy jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, 18 proc. ma umowę na czas określony, a 9 proc. pracuje na umowę zlecenie - wynika z sondażu CBOS.

W sondażu napisano, że 53 proc. badanych deklaruje, iż utrzymuje się z pracy.

Prezentowane dane dotyczą osób, dla których praca zarobkowa jest podstawowym źródłem utrzymania. Nie uwzględniają więc tych, którym praca zawodowa przynosi jedynie dodatkowy dochód, będący uzupełnieniem emerytury, renty lub innego źródła finansowania - wskazano.

Z badania wynika, że 13 proc. respondentów utrzymujących się z pracy zarobkowej prowadzi własną działalność gospodarczą i tyle samo pracuje we własnym gospodarstwie rolnym. Z kolei 5 proc. wykonuje pracę dorywczą bez umowy.

Najmniej popularnymi formami zatrudnienia są umowa o dzieło – 3 proc. oraz praca stała bez umowy - 2 proc. - napisano w opisie sondażu.

Ponad cztery piąte badanych utrzymujących się z pracy wskazało tylko jeden rodzaj zatrudnienia. Pozostali (16 proc.) zadeklarowali, że obecnie mają więcej niż jeden rodzaj pracy, przy czym więcej niż dwie formy zatrudnienia były wymieniane sporadycznie (5 proc.) - dodano.

Z sondażu wynika, że dla 54 proc. badanych utrzymujących się z pracy głównym źródłem dochodów jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, a dla 17 proc. jest to umowa na czas określony. Kolejne 11 proc. utrzymuje się wyłącznie lub przede wszystkim z własnej działalności gospodarczej, a 9 proc. z własnego gospodarstwa rolnego.

Największa część badanych utrzymujących się z pracy zarobkowej (32 proc.) deklaruje, że jest zatrudniona na podstawie umowy tego samego rodzaju dłużej niż 15 lat. Niewiele mniejszy odsetek (30 proc.) pracuje na tych samych zasadach od 6 do 15 lat. 23 proc. deklaruje pracę na podstawie umowy tego samego rodzaju od roku do 5 lat.

Badani najczęściej twierdzą, że pracują w wymiarze pełnego etatu, a więc 40 godzin tygodniowo – tak wskazało 47 proc. respondentów. 35 proc. spędza na pracy więcej czasu, a 12 proc. - mniej.

W porównaniu do poprzednich pomiarów zmniejszył się odsetek ankietowanych deklarujących, że pracują więcej niż 40 godzin tygodniowo - podkreślono w opisie.

Czas pracy wyraźnie dłuższy niż inni respondenci deklarują przede wszystkim rolnicy (średnio 61 godzin w tygodniu). Można też zauważyć, że więcej pracują mężczyźni niż kobiety. Poza osobami zatrudnionymi we własnym gospodarstwie rolnym relatywnie więcej niż inni pracują badani prowadzący własną działalność gospodarczą (średnio 51,8 godzin w tygodniu) - dodano.

W sondażu ankietowani ocenili swoją sytuację zawodową. Zdecydowana większość uważa, że wykonywane przez nich zadania są ważne i mają sens (87 proc.) oraz że pracują w interesującym zawodzie (78 proc.). Również niemal 80 proc. oceniło, że ich praca wymaga podnoszenia kwalifikacji.

Większość ankietowanych twierdzi także, że ich obecna praca zapewnia poczucie stabilizacji (70 proc.) i pozwala na pełne wykorzystanie posiadanych kwalifikacji (61 proc.). Ponad połowa (54 proc.) deklaruje, że wykonuje pracę zgodną z wykształceniem - podkreślono.

Mniej niż jedna trzecia (28 proc.) osób utrzymujących się z pracy deklaruje, że zmieniła miejsce zatrudnienia w ostatnich pięciu latach.

Osoby, które w ostatnich latach zmieniały miejsce zatrudnienia, czyniły to przeciętnie dwa razy - zaznaczono.

Ankietowanych pytano także o mobilność zawodową. Większa cechuje przede wszystkim młodszych. Ponadprzeciętnie mobilni zawodowo są też respondenci, których dochody pochodzą głównie z pracy na umowie o pracę na czas określony (53 proc. z nich zmieniło pracę w ostatnich pięciu latach).

Trzeba jednak pamiętać, że w tym przypadku zależność przebiega zapewne w odwrotnym kierunku: posiadanie umowy na czas określony nie tyle zachęca do zmiany pracy, co raczej jest jej skutkiem - komentują autorzy badania.

Chęć zmiany pracy wyraża niespełna co piąty (17 proc.) respondent utrzymujący się z pracy, ale tylko co dwudziesty (5 proc.) chciałby to zrobić w najbliższym czasie. Aż trzy piąte (61 proc.) zdecydowanie odrzuca możliwość zmiany pracy.

CBOS zapytał ankietowanych, którzy utrzymują się z pracy, czy znalezienie innego zatrudnienia, dającego podobne dochody, byłoby dla nich łatwe czy trudne - niezależnie od tego, czy chcieliby zmienić pracę, czy nie.

Pod tym względem opinie są podzielone: niemal identyczny odsetek badanych twierdzi, że byłoby to łatwe (47 proc.), co obawia się, że byłoby to trudne (46 proc.) - zwrócono uwagę.

Opinię, że łatwo byłoby znaleźć podobnie płatną pracę, relatywnie częściej wyrażają mężczyźni (53 proc.) niż kobiety (41 proc.), a także raczej młodsi (poniżej 35 roku życia) niż starsi badani.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (336) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) 10-17 maja 2018 roku na liczącej 1121 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Na podst. PAP

Powiązane tematy

Komentarze