Informacje

Milion złotych kary za zmowę firm informatycznych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 15 czerwca 2018, 11:04

  • 0
  • Powiększ tekst

UOKiK nałożył prawie milion złotych kary na trzy firmy informatyczne, które startowały w przetargach i razem próbowały wpłynąć na wynik postępowań o zamówienia publiczne i kolokację serwerów.

Jak podaje Urząd, chodzi o firmy Infomex, Nabino i ncNETcom. Przedsiębiorcy stosowali mechanizm rozstawiania i wycofywania ofert. Różnicowali cenowo swoje propozycje, a kiedy okazywały się one kolejno najniższe w przetargu, wówczas zwycięzca doprowadzał do odrzucenia swojej oferty. Przedstawiał nieaktualne zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub opłacaniu składek z ZUS. Tym samym zamawiający wybierał droższą propozycję innego uczestnika zmowy. W ten sposób ceny usług zamawianych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zostały podwyższone o prawie 0,6 mln zł.

Dowody na zawarcie zmowy zdobyliśmy podczas przeszukania w siedzibach firm. Znaleźliśmy tam dokumenty elektroniczne, która świadczy o wspólnych uzgodnieniach w trzech przetargach – mówi Michał Holeksa, wiceprezes UOKiK.

Z ustaleń UOKiK wynika, że porozumienie miało charakter ciągły i trwało w latach 2012-2015. Przedsiębiorcy usiłowali wówczas wpłynąć na wyniki trzech przetargów. Dwukrotnie z powodzeniem, a poszkodowaną instytucją był wspomniany Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

UOKiK informuje, że liderem porozumienia był Infomex. Spółka koordynowała działania pozostałych uczestników zmowy, opracowywała dla nich gotowe do złożenia propozycje przetargowe i przekazywała wytyczne dotyczące działania po otwarciu ofert. Nabino i ncNETcom uczestniczyli w tych przetargach jako wykonawcy bezpośrednio ubiegający się o uzyskanie zamówienia, zaś Infomex w każdym przypadku pełnił rolę ich kompleksowego podwykonawcy. W jednym przetargu Infomex wystąpił w podwójnej roli i złożył również własną ofertę.

Znalezione dowody wskazują, że Nabino i ncNETcom nie konkurowały ze sobą, lecz realizowały zaplanowaną przez Infomex taktykę działania polegającą na pozyskiwaniu zamówień publicznych za pośrednictwem współpracujących z nim podmiotów. Plan lidera porozumienia zakładał wykorzystanie pozostałych uczestników zmowy  do uzyskiwania kontroli nad przebiegiem przetargów i osiąganie dodatkowych korzyści poprzez manipulację ich wynikami. Nabino i ncNETcom pełniły w tej strategii jedynie instrumentalną rolę, a zamówienia faktycznie realizowane były przez Infomex działający w charakterze podwykonawcy – mówi Holeksa.

Na firęm Infomex UOKiK nałożył najwyższą karę, która wyniosła 931.465 zł. Z kolei Nabino  i ncNETcom zostały ukarane sankcjami w wysokości odpowiednio 19.866 zł i 47.814 zł. Łączna wysokość kar to blisko milion zł (999.145 zł). Od decyzji przysługuje odwołanie do sądu.

Kolokacja serwerów polega na udostępnieniu powierzchni w serwerowni podmiotom zewnętrznym. Hosting to z kolei wynajem miejsca na serwerze usługodawcy.

Powiązane tematy

Komentarze