Informacje

Średnia pensja w firmach blisko 4.700 zł

br

  • Opublikowano · 18 czerwca 2018, 10:16

    Aktualizacja · 18 czerwca 2018, 10:43

  • 1
  • Tagi: biznes finanse pensja płaca pracodawca pracownik wynagrodzenie zatrudnienie
  • Powiększ tekst

Przeciętne, miesięczne wynagrodzenie w maju w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 7 proc. w ujęciu rocznym i wyniosło 4.696,59 zł – poinformował GUS.

Jak podaje Urząd, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w opisywanym czasie o 3,7 proc. rocznie, wynosząc 6.210,2 tys. osób.

W okresie pięciu miesięcy br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku wzrosło we wszystkich sekcjach PKD od 4,5 proc. w sekcji E do 8,4 proc. w sekcji I i ukształtowało się ogółem na poziomie 7,3 proc. - czytamy w komunikacie GUS.

Jak ocenia Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, „mimo tego, że majowe dane z rynku pracy okazały się nieznacznie słabsze od średnich oczekiwań rynkowych, nie zmieniają one jego dotychczasowego obrazu”.

Roczna dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw obniżyła się do 7,0 proc., a jej wahania wokół tego poziomu są generalnie obserwowane od kilku miesięcy. Należy w tym miejscu dodać, że mimo tych wahań od sierpnia zeszłego roku zarysowuje się w płacach wyraźne ich przyspieszanie. Z kolei dynamika zatrudnienia pozostała na poziomie z ostatnich trzech miesięcy, co w warunkach ożywienia gospodarki nie powinno mieć miejsca (powinna ona być na coraz wyższym poziomie), a co więcej w maju liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw skurczyła się o 2,1 tys. Bez szczegółowych danych, które poznamy w końcu miesiąca, trudno określić w jakich konkretnie branżach nastąpiła redukcja zatrudnienia, ale być może ma to związek z odejściami pracowników na emeryturę po obniżce wieku emerytalnego, albo co gorsza malejącym popytem zagranicznym - ocenia Kurtek.

I dodaje, że w kolejnych miesiącach nadal prawdopodobnie obserwować będziemy przyspieszanie wzrostu wynagrodzeń, „biorąc pod uwagę chociażby podpisywane w ostatnim czasie porozumienia płacowe pomiędzy związkami zawodowymi i zarządami niektórych dużych spółek skarbu państwa, a jednocześnie trudno oczekiwać aby przyspieszeniu uległo tempo wzrostu zatrudnienia. Podaż pracowników bowiem raczej będzie się jeszcze kurczyć niż rosnąc”.

Rynek pracy, bacznie obserwowany przez RPP, kolejny miesiąc z rzędu nie dostarcza Radzie argumentów za zmianą stóp procentowych. Rada zapewne powtórzy przy okazji najbliższego posiedzenia, że nie widzi napięć na rynku pracy, a przede wszystkim, że sytuacja na tym rynku nie przekłada się na inflację. Tym samym nie należy oczekiwać, że Rada zmieni swoje dotychczasowe łagodne nastawienie do polityki monetarnej - komentuje Kurtek.

Komentarze