Informacje

W sektorze odpadowym nie płacą faktur

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 czerwca 2018, 07:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Działalność związana z sektorem odpadowym może być nie tylko groźną miną ekologiczną, ale również biznesową - wynika z danych BIG InfoMonitor oraz Bisnode. Co 9. firma z tej branży ma problem z terminową płatnością faktur, a blisko 60 proc. jest w słabej bądź złej kondycji finansowej.

W analizie przekazanej PAP przypomniano pożary na wysypiskach odpadów, których od początku roku wybuchło kilkadziesiąt.

Z dymem poszły w tym roku opony, chemikalia, plastiki, farby i masa innych materiałów. Zatruły powietrze, ale trafiły też do gleby, powodując nieodwracalne szkody dla środowiska i zdrowia ludzi. Pożary budzą podejrzenie, że nie jest to przypadek, lecz tani sposób na pozbycie się hałd śmieci - podkreślono.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Bisnode wskazują, że dane o sytuacji finansowej firm prowadzących tego typu działalność mogą potwierdzać podejrzenia - ponieważ tylko cztery z 10 firm znajdują się w silnej i dobrej kondycji (odpowiednio 13 i 28 proc.)

Wykonana na początku czerwca analiza 4,4 tys. firm pokazuje, że co szóste przedsiębiorstwo jest w „złej sytuacji” (18 proc.), a cztery na dziesięć firm w „raczej słabej” (41 proc.)

Dane BIG InfoMonitor oraz BIK na temat firm zalegających z płatnościami faktur i rat kredytów (zaległości powyżej 30 dni i 500 zł) pokazują też, że nie idzie im najlepiej opłacanie faktur i regulowanie zobowiązań - odsetek niepłacących w terminie jest dwucyfrowy - 10,7 proc. Łączny przeterminowany dług to 174,6 mln zł. Przeciętnie na niesolidnego płatnika wypada ponad 143 tys. zł. Najwięcej przeterminowanych zobowiązań mają branże: zbieranie odpadów - 62,2 mln zł, obróbka i usuwanie odpadów - 44 mln zł oraz odzysk surowców - prawie 11 mln zł - wyjaśniono.

Prezes BIG InfoMonitor i wiceprezes BIK Sławomir Grzelczak dodaje, że kontrahentów zawodzą najczęściej przetwarzający i unieszkodliwiający odpady niebezpieczne, wśród których niemal 13 proc. firm ma różnego rodzaju zaległości zgłoszone do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor czy też widoczne w bazie Biura Informacji Kredytowej.

To jest dużo, bo przeciętnie w gospodarce odsetek niesolidnych przedsiębiorstw wynosi 5,7 proc., wynika z naszych baz - podkreśla.

BIG InfoMonitor zwraca uwagę, że w skategoryzowanych przez GUS działach PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) gorzej jest jedynie w działach zajmujących się przetwarzaniem ropy i koksu, w górnictwie rud metali i węgla oraz wśród producentów wyrobów tytoniowych i napojów.

Ostrożność w relacjach z wymienianymi grupami branż jest więc wskazana, bo zawarte z nimi kontrakty mogą narobić dostawcy kłopotów, zachwiać jej płynnością finansową, a nawet doprowadzić do bankructwa - wskazano.

Na sytuację branży - według Biura - wpłynęła tzw. ustawa śmieciowa, która weszła w życie w 2013 r.

Samorządy rozpoczęły zarządzanie odpadami wytwarzanymi przez mieszkańców, co właściwie zakończyło funkcjonowanie wolnego rynku w tym obszarze, czyli możliwości wyboru - przez zarządców osiedli, właścicieli domów - firmy, którą uznali za najbardziej odpowiednią. Celem zmiany było objęcie opłatą każdego i zapewnienie odbioru śmieci od każdego, aby zapobiec sytuacji, w której część mieszkańców nie podpisuje umów na odbiór odpadów i pozbywa się ich na dzikich wysypiskach. Dziś określone obszary obsługiwane są przez wybraną przez samorządy firmę - wyjaśniono.

Już dwa lata po zmianie prawa media zaczęły pisać o pladze pożarów składowisk i sortowni - twierdzi BIG InfoMonitor.

Tzw. ustawa śmieciowa spowodowała też - dodano - gwałtowny przyrost liczby firm zajmujących się gospodarką odpadami. Według Bisnode Polska w latach 2012-2014 przybywało ich 7-9 proc. rocznie. Dziś na rynku aktywnie działa 8,3 tys. firm zbierających odpady. Ponad 45 proc. z nich działa w sektorze zbierania odpadów innych niż niebezpieczne, 28 proc. to podmioty nastawione głównie na odzysk surowców z materiałów segregowanych. Pierwszą trójkę najliczniejszych, zamykają firmy działające w branży demontażu wyrobów zużytych.

Jak dodano w analizie, cechą charakterystyczną branż związanych z gospodarką odpadami jest jej znaczne rozdrobnienie z przewagą mikro i małych firm. Ponad 63 proc. spośród przeanalizowanych 1,2 tys. firm, to podmioty z rocznym przychodem nieprzekraczającym 5 mln zł. W przypadku kolejnych 31 proc. przychody te nie przekraczają 50 mln zł. Firmy średnie i duże stanowią jedynie ok. 5 proc. Te z roczną sprzedażą powyżej 250 mln zł, to nie więcej niż 1 proc.

(PAP)

Powiązane tematy

Komentarze