Informacje

W 2017 r. była nadwyżka w handlu zagranicznym

br

  • Opublikowano · 3 sierpnia 2018, 10:43

  • 0
  • Tagi: biznes eksport GUS handel zagraniczny import
  • Powiększ tekst

2,5 mld zł wyniosło dodatnie saldo handlu zagranicznego w 2017 r. - poinformował GUS (w 2016 r. wyniosło 17,0 mld zł). Według danych ostatecznych wartość eksportu (w cenach bieżących) wyniosła 882,6 mld zł, a importu 880,1 mld zł.

GUS podaje, że w porównaniu z 2016 rokiem eksport wzrósł o 9,8 proc., a import o 11,9 proc.

Według GUS, eksport wyrażony w euro wyniósł 206,6 mld euro, a import 206,1 mld euro (wzrost w eksporcie o 11,8 proc., a w imporcie o 13,9 proc.). Dodatnie saldo wyniosło 0,5 mld euro wobec 3,9 mld euro w analogicznym okresie 2016 roku. Eksport wyrażony w dolarach wyniósł 231,6 mld dolarów, a import 231,0 mld dolarów (wzrost odpowiednio o 12,9 proc. i o 15,1 proc.). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 0,6 mld dolarów (w analogicznym okresie 2016 roku 4,4 mld dolarów).

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86,6 proc. (w tym UE 80,0 proc.), a w imporcie – 67,7 proc. (w tym UE 60,4 proc.), wobec odpowiednio 86,3 proc. (w tym UE 79,8 proc.) i 68,2 proc. (w tym UE 61,2 proc.) w analogicznym okresie 2016 roku – informuje GUS w komunikacie.

Najmniejszy udział zanotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,8 proc., a w imporcie 7,9 proc.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych w eksporcie w 2017 r. tak jak w analogicznych okresie 2016 r. stanowiły 66,3 proc., a importu ogółem – 65,7 proc. - informuje GUS.

Komentarze