Informacje

Rząd przyjął projekt ustawy o REIT-ach

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 września 2018, 16:39

  • 1
  • Powiększ tekst

Wprowadzenie do polskiego prawa statusu firmy inwestującej w najem nieruchomości - F.I.N.N. na wzór funkcjonujących w Unii Europejskiej podmiotów typu REIT zakłada przyjęty przez rząd projekt ustawy dotyczącej firm inwestujących w najem nieruchomości.

W komunikacie po posiedzeniu rządu napisano, że obecnie w polskim systemie prawnym nie występują podmioty ze szczególnym statusem podatkowym znane jako spółki typu REIT, czyli Real Estate Investment Trust. Obecnie spółki tego typu funkcjonują w 16 państwach Unii Europejskiej.

Projekt ustawy określa zasady funkcjonowania spółek F.I.N.N. i ich spółek zależnych. Przewidziano dla nich odmienne uregulowania podatkowe. Dla spółek F.I.N.N. przewidziano bowiem odroczenie terminu płatności podatku CIT. Polegałoby to na odroczeniu obowiązku podatkowego z tytułu uzyskiwanych przez F.I.N.N. dochodów m.in. z najmu nieruchomości mieszkalnych i ich zbycia - do czasu wypłaty dywidendy akcjonariuszom.

Dla spółek F.I.N.N. przewidziano także stosowanie 8,5 proc. stawki CIT od dochodów uzyskanych przez nie z najmu nieruchomości mieszkalnych.

Wprowadzono też zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów spółek zależnych, uzyskanych z najmu i zbycia nieruchomości mieszkalnych.

Firma, aby uzyskać status F.I.N.N., musi być przede wszystkim spółką akcyjną, której głównym zadaniem będzie wynajmowanie nieruchomości mieszkalnych położonych w Polsce, w tym za pośrednictwem spółek zależnych.

Status spółki typu F.I.N.N. będzie mogła nabyć wyłącznie firma posiadająca siedzibę i zarząd w Polsce.

Wszystkie akcje takiej spółki muszą być na okaziciela, nie może ona również emitować akcji uprzywilejowanych.

Spółka F.I.N.N. musi być zawiązana na czas nieoznaczony i mieć kapitał zakładowy co najmniej 50 mln zł, musi uzyskiwać przychody z najmu co najmniej 5 nieruchomości mieszkalnych. Ma też regularnie wypłacać dywidendę.

Wprowadzenie do systemu prawnego F.I.N.N. nie jest równoznaczne z tym, że wyłącznie spółki tego typu będą mogły prowadzić działalność dotyczącą najmu nieruchomości mieszkalnych. To od decyzji podmiotu funkcjonującego na rynku najmu nieruchomości mieszkalnych ma zależeć, czy będzie on działał na zasadach wyznaczonych dla F.I.N.N.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

SzSz(PAP)

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze