Informacje

Umowa nr 100 POIŚ / autor: Maksymilian Wysocki
Umowa nr 100 POIŚ / autor: Maksymilian Wysocki

Już 1000 umów z beneficjentami POIŚ

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 października 2018, 15:52

  • 0
  • Powiększ tekst

Przedstawiciele Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarli w Poznaniu trzy umowy – o symbolicznych numerach 999, 1000, 1001 – na dofinansowanie kolejnych wielkich przedsięwzięć ekologicznych. W sumie to już ponad 29 mld zł zainwestowanych w projekty na terenie całej Polski. Ich łączna wartość wsparcia z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wynosi blisko 16 mld zł

Podczas inauguracji Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie modernizacji Regionalnego Centrum Recyklingu Orli Staw w pobliżu Kalisza (wartość projektu – 78 mln zł, dofinansowanie – 53 mln zł), budowy kanalizacji i modernizacji oczyszczalni ścieków w Aleksandrowie Kujawskim (36 mln zł, 22 mln zł) oraz budowy i przebudowy systemu ciepłowniczego w Bełchatowie (10,5 mln zł, 8,6 mln zł), odbyła się w Poznaniu podczas inauguracji Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM (23-25.10.2018 r.). Umowa dofinansowania na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków Aleksandrowie Kujawskim była umową tysięczną.

Prezes NFOŚiGW zwrócił uwagę, że za jego kadencji umowy z tego programu przyspieszyły od niemal zera do tysiąca, mimo że program trwał od 2014 roku.

W maju 2016 roku podpisaliśmy pierwszą umowę. Tu dziś podpisaliśmy ponad tysięczną. Te umowy i wnioski są bardzo skomplikowane. Chciałem serdecznie podziękować za tę pracę wszystkim beneficjentom. To dzięki wysiłkowi Państwa i naszych pracowników udało się to zrealizować. Bardzo dziękuję i gratuluję - powiedział podczas uroczystości Kazimierz Kujda, prezes NFOŚiGW.

Była to okazja do podsumowania dotychczasowych aktywności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we wdrażaniu I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, który jest finansowany z Funduszu Spójności. – Od 18 maja 2016 r. do 19 października 2018 r. podpisaliśmy 998 umów o wartości całkowitej projektów ponad 29 mld zł i łącznym unijnym dofinansowaniu na poziomie blisko 16 mld zł – powiedział Prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda. Dodał, że to efekt pięćdziesięciu ogłoszonych przez Narodowy Fundusz naborów w ramach dwunastu unijnych działań i poddziałań, których dotychczasowym efektem jest 341 umów o dofinansowanie w ramach I osi POIiŚ Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz 657 umów z II osi POIiŚ Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Beneficjentami Narodowego Funduszu, którzy realizują największe projekty pod względem wielkości kosztów całkowitych i poziomu unijnego dofinansowania z zakresu I osi POIiŚ, są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie. MKiDN na przedsięwzięcie „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” o wartości ponad 501 mln zł, otrzymało 409 mln zł z Funduszu Spójności. Natomiast projekt krakowskiego MPEC-u „Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa) w Krakowie i Skawinie – etap I”, który będzie kosztował około 199 mln zł, wsparły unijne fundusze w wysokości 82 mln zł.

Z kolei dwóch największych (również pod kątem finansowym) inwestycji w ramach II osi POIiŚ podjęły się: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie. Pierwszy z beneficjentów NFOŚiGW odpowiada za zadanie „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)” oszacowane na blisko 2 mld zł, przy dofinansowaniu – 667 mln zł. Drugi jest w trakcie inwestowania w projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI” o wartości ponad 1,2 mld zł z dofinansowaniem 637 mln zł.

Statystyki dotyczące poszczególnych regionów Polski

Najwięcej umów NFOŚiGW podpisał na prośrodowiskowe przedsięwzięcia, które są realizowane na obszarze województw mazowieckiego (185), wielkopolskiego (96), pomorskiego (89), dolnośląskiego (84), małopolskiego (83) i śląskiego (77).

mw

Powiązane tematy

Komentarze