Informacje

Droga szkoła naszych dzieci

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 5 listopada 2018, 13:57

    Aktualizacja: 5 listopada 2018, 14:12

  • 1
  • Powiększ tekst

Średnio 1051 zł wydała w tym roku polska rodzina na potrzeby dzieci związane z rozpoczęciem roku szkolnego, czyli o 48 zł więcej niż w ubiegłym roku. W przeliczeniu na jedno dziecko w wieku szkolnym wydatki te wyniosły średnio 679 zł, czyli o 30 zł więcej - wynika z sondażu CBOS.

Pod pojęciem wydatki szkolne CBOS rozumie wyposażenie dzieci w podręczniki, przybory szkolne, mundurki, a także opłaty, np. za ubezpieczenie, czesne, internat, stancja. Jak zaznacza, chociaż w stosunku do początku ubiegłego roku szkolnego przeciętne wydatki rodziców mających dzieci w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej wzrosły, to „nadal jednak są one nieco niższe niż przed trzema laty”.

Wysokość ogólnych kwot przeznaczanych przez rodziców na potrzeby edukacyjne swoich dzieci zależy, przede wszystkim, od liczby uczniów w rodzinie. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem, łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na początku obecnego roku szkolnego średnio 742 zł, łącznie dla dwojga uczniów było to średnio 1255 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci uczęszczających do szkół - 1935 zł.

Z badania wynika, że na potrzebny związane z rozpoczęciem roku szkolnego do 300 zł wydało 5 proc. rodzin (spadek o 5 punktów proc. w stosunku do ubiegłego roku), od 301 do 500 zł - 24 proc. rodzin (wzrost o 8 pkt. proc.), od 501 do 800 zł - 20 proc. rodzin (wzrost o 2 pkt. proc.), od 801 do 1000 zł - 21 proc. rodzin (spadek o 3 pkt. proc.), od 101 do 1500 zł - 10 proc. rodzin (spadek o 2 pkt. proc.), a powyżej 1500 zł - 14 proc. rodzin (wzrost o 3 pkt. proc.).

W przeliczeniu na jedno dziecko rodzice z jednym dzieckiem wydali średnio 742 zł (wzrost wydatków o 8 proc. wobec ubiegłorocznej kwoty), z dwojgiem dzieci - 628 zł (spadek o 1 proc.), a rodzice z trojgiem dzieci lub więcej - 552 zł (wzrost o 6 proc.).

Na płatne zajęcia dodatkowe - edukacyjne lub ogólnorozwojowe - co najmniej jedno swoje dziecko chce posłać w tym roku 67 proc. rodziców (o 3 punkty proc. więcej niż przed rokiem); w tej grupie wszystkie swoje dzieci na takie zajęcia chce posłać 81 proc. rodziców.

Na decyzję o posłaniu dzieci na płatne zajęcia pozalekcyjne wpływa przede wszystkim poziom wykształcenia rodziców. Wśród rodziców z wyższym wykształceniem dodatkowe zajęcia chce sfinansować 91 proc., a wśród rodziców niemających wyższego wykształcenia - 55 proc.

Najpopularniejszym rodzajem płatnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym jest nauka języków obcych, którą w tym roku finansuje lub zamierza sfinansować swoim dzieciom 61 proc. rodzin. Nieco mniejsza grupa rodziców finansuje zajęcia sportowe - 57 proc. Na trzecim miejscu pod względem częstości wskazań znalazły się płatne zajęcia artystyczne - 42 proc., a na czwartym - korepetycje i kursy przygotowawcze - 32 proc. wskazań.

Miesięczna kwota przeznaczana na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub ogólnorozwojowe wszystkich dzieci wynosi średnio 421 zł. Jest to kwota niższa niż w ostatnich dwóch latach (od ubiegłego roku spadek o 28 proc.). Ponad połowa rodziców (56 proc.) planuje jednak wydawać na ten cel łącznie na wszystkie dzieci nie więcej niż 300 zł miesięcznie. Najczęściej deklarowaną kwotą na dodatkowe zajęcia jest natomiast 200 zł.

W porównaniu z rokiem ubiegłym spadły również miesięczne wydatki na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub ogólnorozwojowe w przeliczeniu na jedno dziecko. Obecnie wynoszą one 309 zł (spadek o 32 proc. w stosunku do poprzedniego roku).

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 4-11 października 2018 roku na liczącej 1016 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Na pytania o wydatki związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego odpowiadali rodzice mający dzieci w wieku szkolnym - 258 osób.

SzSz(PAP)

Powiązane tematy

Komentarze