Informacje

emerytura / autor: Pixabay
emerytura / autor: Pixabay

Ponad 8 mld zł na waloryzację rent i emerytur

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 listopada 2018, 15:45

  • 1
  • Powiększ tekst

Koszt waloryzacji ustawowej rent i emerytur (wzrost świadczeń o 3,26 proc.) wraz z gwarancją minimalną podwyżki na poziomie 70 zł oraz podniesieniem najniższych świadczeń do 1.100 zł wyniesie ok. 8,4 mld zł w 2019 r. (od marca do grudnia) – wynika z oceny skutków regulacji (OSR). Jak podało, Rządowe Centrum Legislacji, projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) trafił do konsultacji publicznych.

Przedstawione skutki finansowe prezentują dodatkowe koszty ponad koszty waloryzacji ustawowej prognozowanym wskaźnikiem 103,26 proc.. Razem z kosztem waloryzacji ustawowej 103,26 proc., łączny koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wraz z gwarancją minimalną 70 zł oraz podniesieniem najniższych świadczeń do 1100 zł wyniesie ok. 8,4 mld zł w 2019 r. (od marca do grudnia). Będzie on wyższy o około 1,583 mld zł. niż koszt waloryzacji przy wskaźniku 103,26 proc. bez gwarancji minimalnej podwyżki świadczenia - czytamy w OSR.

Obowiązkiem rządu jest zapewnienie finansowego, elementarnego bezpieczeństwa obywateli, w tym emerytów i rencistów. Szczególną ochroną państwa powinni być objęci najubożsi świadczeniobiorcy, podkreślono w dokumencie.

Stąd też w 2019 r. proponuje się modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji polegającą na:  podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do:

o 1100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,

o 825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

oraz zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki - świadczenia na poziomie 70 zł - czytamy w OSR.

Zgodnie z projektowaną regulacją wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone ustawowym wskaźnikiem waloryzacji. Obecnie prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi 103,26 proc. Jednocześnie proponuje się by gwarantowana kwota podwyżki wynosiła 70 zł. Stąd też świadczenia emerytalno-rentowe zostałyby podwyższone z tytułu waloryzacji o 3,26 proc., nie mniej jednak niż o 70 zł.

W przypadku świadczeń niepodlegających ustawowemu podwyższeniu do kwoty świadczeń najniższych i świadczeń niższych od minimalnej emerytury waloryzacja będzie polegała na podwyższeniu kwoty świadczenia ustawowym wskaźnikiem waloryzacji. Minimalna podwyżka z tytułu waloryzacji, w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy, wyniesie 75 proc. gwarantowanej minimalnej kwoty, tj. 52,50 zł. W przypadku osób pobierających emeryturę częściową kwota z tytułu waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż połowa kwoty waloryzacji, tj. 35 zł. Natomiast w przypadku kobiet pobierających okresowe emerytury kapitałowe, regulacje projektowanej ustawy przewidują proporcjonalny podział minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia w stosunku do wysokości emerytury z FUS i wysokości okresowej emerytury kapitałowej w łącznej kwocie tych emerytur - podano.

Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 marca 2019 r., z wyjątkiem art. 6 ust. 2 i art. 8, które wejdą w życie z dniem ogłoszenia.

Na podst. ISBnews

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze