Informacje

Bank Pekao / autor: fot. Fratria
Bank Pekao / autor: fot. Fratria

Zysk netto Banku Pekao w 2021 r. przekroczył poziom sprzed pandemii

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 3 marca 2022, 06:55

  • 0
  • Powiększ tekst

Bank Pekao S.A. efektywnie wykorzystał ożywienie gospodarcze i większą aktywność klientów do wyraźnej poprawy wyników finansowych w 2021. Zysk netto był niemal dwa razy wyższy niż rok wcześniej i przebił rezultat z 2019 r., czyli sprzed pandemii. Trzymane w ryzach koszty, skuteczna sprzedaż produktów bankowych przy rosnących stopach procentowych dają nadzieję na dobre wyniki również w 2022 r., jednak wiele zależy od nieznanych jeszcze konsekwencji gospodarczych wojny w Ukrainie.

– Rok 2021 był dla Banku Pekao bardzo dobry pod wieloma względami. Suchą stopą wyszliśmy z okresu pandemii, dobrze przygotowaliśmy się na czas po pandemii i potrafiliśmy wykorzystać dynamiczne ożywienie gospodarki do skokowej poprawy wyników. Lepsze rezultaty odnotowaliśmy we wszystkich strategicznych segmentach. Na szczególną uwagę zasługują doskonałe wyniki bankowości przedsiębiorstw i wyraźniejsze ożywienie w segmencie dużych korporacji. Teraz staje przed nami nowe wyzwanie związane z gospodarczymi reperkusjami agresji Rosji i wojny w Ukrainie – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao.

WZROST zysków skokowy, sprzedaż kredytów mocno w górę

-Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w 2021 r. wyniósł 2,175 mld zł wobec 1,102 mld zł rok wcześniej, a więc prawie się podwoił. Był również wyższy niż w 2019 roku, kiedy wynik netto zamknął się kwotą 2,165 mld zł.

-W samym czwartym kwartale 2021 roku zysk netto Pekao urósł do 694 mln zł z 185 mln zł rok wcześniej, a kwartał do kwartału zwiększył się o 10 proc. pomimo zawiązania dodatkowych rezerw na kredyty w CHF.

-Wzrost zysków bank osiągnął dzięki progresowi we wszystkich strategicznych segmentach. Bankowość przedsiębiorstw notowała dynamiczne wzrosty w każdym kolejnym kwartale 2021 roku. Wolumen kredytów w segmencie przedsiębiorstw zwiększył się na koniec IV kw. 2021 roku o ponad 24 proc. w ujęciu rocznym, a w porównaniu z III kw. urósł o 6 proc.

-Nowa sprzedaż kredytów gotówkowych wzrosła w ostatnich trzech miesiącach zeszłego roku o 62 proc. w ujęciu rocznym i była o 9 proc. wyższa niż kwartał wcześniej.

-Bank Pekao znacząco zwiększył wynik odsetkowy i prowizyjny. Wynik z opłat i prowizji urósł w zeszłym roku o 10 proc. w porównaniu z rokiem 2020. Wynik odsetkowy zwiększył się o 9 proc. do 5,66 mld zł.

EFEKTYWNOŚĆ na fali wznoszącej, koszty pod ścisłym nadzorem

-Wskaźnik ROE w całym 2021 r. wyniósł blisko 9 proc. wobec zapisanego w strategii Banku Pekao celu 10-proc. ROE w 2024 roku i  wobec 4,5 proc. w 2020 roku.

-Koszty operacyjne w IV kw. były 2 proc. niższe niż kwartał wcześniej, a relacja koszty/dochody (uwzględniając koszty BFG) spadła w 2021 roku do 47 proc. z 49 proc. rok wcześniej, pomimo presji inflacyjnej i kosztów integracji z przejętym Idea Bankiem. Strategiczny cel Banku Pekao do 2024 r. to zmniejszenie wskaźnika koszty/dochody do 42 proc.

KLIENCI bankowości cyfrowej coraz liczniejsi, mocny wzrost wskaźnika digitalizacji

-Nacisk na rozwój bankowości cyfrowej przekłada się w wymierny sposób na wygodę klientów, efektywność i wyniki sprzedaży.

-Z bankowości mobilnej Pekao aktywnie korzystało na koniec 2021 roku 2,4 miliona klientów w porównaniu do 2 milionów na koniec 2020. Cel strategiczny na 2024 rok to 3,2 mln aktywnych klientów bankowości mobilnej.

-Paleta usług oferowanych w aplikacji PeoPay i bankowości elektronicznej jest sukcesywnie poszerzana, a aplikacja staje się dla klientów banków centrum zarządzania finansami i inwestycjami, a także usług dodanych, takich jak zakup biletów czy opłaty za parking.

-W konsekwencji rośnie wskaźnik digitalizacji, czyli miara możliwości cyfrowego dostępu do usług bankowych. Pekao zakłada, że w 2024 roku – na koniec okresu obecnej strategii – zbliży się on do 100 proc., czyli niemal każdą usługę bankową klient będzie miał dostępną poprzez kanały zdalne. Od czasu ogłoszenia czteroletniej strategii Pekao wiosną 2021 urósł on aż o 7 punktów procentowych do 57 proc.

-Cyfrowo sprzedanych zostało w zeszłym roku 61 proc. pożyczek gotówkowych, podczas gdy rok wcześniej było to 50 proc.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ w działaniu

-Odpowiedzialne podejście do zarządzania bilansem, zdywersyfikowany i bezpieczny portfel kredytów oraz konserwatywne podejście do ryzyka pozwalają bankowi utrzymywać koszty ryzyka na niskim poziomie. Pomimo dodatkowych rezerw ostrożnościowych na portfel kredytów we frankach szwajcarskich w 2021 roku wyniosły one 45 pb, czyli lepiej niż założony w strategii na 2024 rok poziom 50-60 pb.

-Pekao utrzymuje wysoką bazę kapitałową. Na koniec grudnia łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 16,9 proc., a Tier1 15,1 proc. Przekłada się to na wysoką zdolność bilansową Pekao do wypłaty dywidend, na zgodnym ze strategią poziomie od 50 do 75 proc. zysku netto.

-Zgodnie z planem przebiega realizacja strategii ESG Banku Pekao. Warto odnotować, że tylko w 2021 roku Pekao wsparło emisje obligacji ESG klientów na kwotę 5,9 mld zł wobec 22 mld zł zapisanych w strategii na okres 2021-2024.

Pomoc dla obywateli Ukrainy

-Bank Pekao rozpoczął już pierwsze działania by pomóc ofiarom wojny w Ukrainie. Fundacja Banku Pekao przekaże 0,5 mln zł na dedykowane konto Polskiego Czerwonego Krzyża. Środki będą przeznaczone m. in. na zakup opatrunków, apteczek, łóżek polowych, żywności i sprzętu do przygotowania tymczasowego pobytu uchodźców w Polsce.

-Bank przygotował również specjalną ofertę dla Ukraińców, obejmującą darmowe konta dla klientów indywidualnych i firmowych z Ukrainy, aplikację mobilną i bankowość elektroniczną oraz obsługę infolinii w języku ukraińskim, a także zniesienie opłat za przelewy do banków w Ukrainie.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 250 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,1 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

Bank Pekao/ as/

Powiązane tematy

Komentarze