Informacje

Beata Kozłowska - Chyła, prezes PZU / autor: Materiały prasowe
Beata Kozłowska - Chyła, prezes PZU / autor: Materiały prasowe

Strategia Grupy PZU: niezmiennie „numer jeden”. 3,4 mld zysku netto, ponadprzeciętny zwrot z kapitału

Robert Olesiński

Robert Olesiński

redaktor portalu wGospodarce.pl

  • Opublikowano: 25 marca 2021, 19:41

    Aktualizacja: 25 marca 2021, 20:32

  • 2
  • Powiększ tekst

Grupa PZU w nowej strategii na lata 2021-2024 zakłada osiągnięcie na koniec roku 2024 ok. 3,4 mld zł zysku netto przypisanego jednostce dominującej oraz rentowność mierzoną wskaźnikiem zwrotu na kapitale (ROE) na poziomie 17,4 proc. w 2024 r. Oznacza to wzrost o blisko 79 proc. w stosunku do roku 2020.

Dziś jesteśmy największą grupą ubezpieczeniowo-bankową w Europie Środkowo-Wschodniej. Mamy miliony klientów w pięciu krajach i zarządzamy aktywami o wielkości większej od PKB dziesięciu spośród państw Unii Europejskiej. W Polsce niezmiennie jesteśmy numerem jeden w ubezpieczeniach trafia do nas co trzecia złotówka wydawana na polisy majątkowe i życiowe. Zdobyliśmy też pozycję jednego z liderów rynku bankowego, inwestycyjnego i opieki zdrowotnej. Mamy zdywersyfikowaną działalność, co pozwala nam sprostać oczekiwaniom i potrzebom klientów oraz regularnie generować zysk dla akcjonariuszy przy wyjątkowej rentowności i stabilności naszego biznesu. Miniony rok potwierdził, że stworzyliśmy model funkcjonowania oparty na mocnych fundamentach i odporny nawet na tak nieprzewidywalne i potężne szoki, jak globalna pandemia. W ramach strategii zapewnimy wzrost Grupy PZU na każdym z rynków, na których działamy, znacznie zwiększymy zyski wskaźnik zwrotu na kapitale własnym, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej wypłacalności i corocznej wypłacie dywidendy. Pomogą w tym m.in. efekty synergii i rozwój sprzedaży wiązanej między podmiotami ubezpieczeniowymi, zdrowotnymi, inwestycyjnymi i bankowymi, które skupiliśmy w Grupie PZU. Wykorzystamy również nowoczesne i innowacyjne technologie, we wdrażaniu których jesteśmy liderem w sektorze finansowym, oraz ogromną wiedzę o klientach i ich potrzebach, którą dysponujemy dzięki wielopoziomowym kontaktom z nim – powiedziała Beata Kozłowska – Chyła, prezes Grupy PZU.

Po spadkach sprzedaży oraz spadkach na rynkach finansowych i w obliczu obniżenia stóp procentowych wywołanych pandemią COVID-19 Grupa PZU przewiduje, że na koniec 2024 r. osiągnie najwyższy, od czasu debiutu na GPW, wynik netto, w wysokości ok. 3,4 mld zł, co oznacza ok. 79-proc. wzrost w stosunku do 2020 r.

Planowana kontrybucja banków do wyników grupy ma wynieść 0,8 mld zł w 2024 roku wobec 0,1 mld zł w 2020 r. (z wyłączeniem odpisów z tytułu nabycia Pekao i Alior Banku).

Pomimo pandemii COVID-19, w latach 2021-2024 Grupa PZU zapewni wysoką rentowność prowadzonej działalności dzięki: stabilnemu i bezpiecznemu modelowi biznesowemu opartemu na dywersyfikacji prowadzonej działalności, dalszym usprawnianiom procesów biznesowych, produktowych i dystrybucyjnych, a także zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem oraz kształtowania polityki cenowej, dalszej optymalizacji kosztów, wykorzystaniu efektów synergii w Grupie PZU.

Celem grupy jest także utrzymanie efektywności kosztowej prowadzonej działalności po COVID-19. Wskaźnik kosztów administracyjnych PZU ma spaść do poziomu 7 proc. w 2024 r., tj. o 0,1 pkt proc. w porównaniu z końcem 2020 r. Standardowa działalność operacyjna będzie stanowić 6,5 proc., a szacowany koszt projektów strategicznych - 0,5 proc.

Pomimo spodziewanego spadku dynamiki przychodów w latach 2020-2021, wywołanego głównie pandemią COVID-19, w okresie realizacji strategii Grupa PZU utrzyma efektywność kosztową.

Celem Grupy PZU jest także utrzymanie wskaźnika wypłacalności II na poziomie ok. 200 proc. w perspektywie 2024 roku.

W nowej strategii na lata 2021-2024 Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zakłada przeznaczanie na dywidendę rokrocznie 50-100 proc. skonsolidowanego zysku netto.

W polityce dywidendowej, wysokość dywidendy proponowanej przez zarząd podmiotu dominującego, wypłacanej przez PZU S.A. za dany rok obrotowy, jest ustalana na podstawie skonsolidowanego wyniku finansowego Grupy PZU przypisanego właścicielom jednostki dominującej.

Nie więcej niż 20 proc. powiększy zyski zatrzymane (kapitał zapasowy) na cele związane z rozwojem organicznym i innowacjami oraz realizacją inicjatyw wzrostowych, zaś nie mniej niż 50 proc. podlega wypłacie w ramach rocznej dywidendy.

Utrzymamy co najmniej 8 proc. udział składki przypisanej brutto z rynków zagranicznych w całym rosnącym przypisie grupy PZU. Chcemy zachować pozycję lidera ubezpieczeń majątkowych na Litwie i Łotwie i wejść do pierwszej trójki w Estonii. Naszym celem jest też pozycja lidera w ubezpieczeniach życiowych na Litwie i Ukrainie - powiedziała Beata Kozłowska - Chyła.

Członek zarządu PZU Tomasz Kulik poinformował podczas prezentacji strategii, że PZU chce zwiększyć przychody z działalności zdrowotnej.

Do roku 2024 chcemy niemal podwoić sprzedaż w tym segmencie i zamknąć ją na poziomie 1,7 mld zł - powiedział Tomasz Kulik.

Prezentacja Strategii na lata 2021 - 2024

https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1529174

RO

CZYTAJ TEŻ: Dobre wyniki PZU w 2020 roku

Powiązane tematy

Komentarze