Informacje

zarząd Alior Banku / autor: Alior
zarząd Alior Banku / autor: Alior

Nowi członkowie zarządu Alior Banku

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 listopada 2018, 08:02

  • 0
  • Powiększ tekst

Rada Nadzorcza Alior Banku zdecydowała o uzupełnieniu obecnego składu Zarządu. Powołano nowych wiceprezesów odpowiedzialnych za obszary ryzyka, bezpieczeństwa oraz bankowość prywatną.

Zarząd Alior Banku pod kierownictwem Krzysztofa Bachty wzmocni się o nowych członków.

To dla mnie bardzo ważne, że dzięki dobrej współpracy z Radą Nadzorczą udało się uzupełnić Zarząd o kompetentnych menedżerów z wieloletnim doświadczeniem w dużych bankach – mówi Krzysztof Bachta, wiceprezes Alior Banku kierujący pracami Zarządu.

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej z dnia 26 listopada 2018 roku do Zarządu Alior Banku został powołany Marek Szcześniak. Jednocześnie Rada Nadzorcza wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zgodę na powierzenie mu funkcji wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za ryzyko.

Marek Szcześniak to doświadczony specjalista w obszarze ryzyka kredytowego, rynkowego i operacyjnego. Przez ostatnie lata związany był z Grupą PKO BP, gdzie jako wiceprezes nadzorował funkcje zarządzania ryzykiem w Kredobanku, a następnie w PKO Banku Hipotecznym. Karierę zawodową w bankowości rozpoczął w 1998 roku. Od 2002 roku zajmował stanowiska kierownicze w BRE Banku, Banku BPH, DnB Nord Polska, Allianz Bank Polska. Marek Szcześniak jest absolwentem Finansów i Bankowości Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów doktoranckich w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa. Ukończył program menedżerski „Personal Leadership Academy” w ICAN Institute.

Skład Zarządu uzupełni także Seweryn Kowalczyk, dotychczasowy dyrektor zarządzający w pionie bezpieczeństwa w Alior Banku. Kowalczyk zarządzał departamentami odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie wyłudzeniom kredytowym, przestępstwom wewnętrznym oraz obszarem przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Teraz jako członek Zarządu Alior Banku będzie nadzorował, oprócz obszaru bezpieczeństwa, także biuro prawne.

Seweryn Kowalczyk posiada ponad 12-letnie doświadczenie jako specjalista od prawa bankowego i finansowego. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 2006 roku jako prawnik w największych kancelariach prawniczych w Polsce, gdzie pracował przy projektach związanych m.in. z doradztwem transakcyjnym oraz na rzecz instytucji finansowych. W latach 2008-2018 związany był z Grupą Credit Agricole Polska, gdzie odpowiadał za obszar regulacyjny oraz zgodności działania instytucji finansowych, a także za relacje z regulatorem. Seweryn Kowalczyk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie specjalizował się w prawie bankowym i finansowym. Jest radcą prawnym.

Obszar Private Banking zostanie powierzony od 1 stycznia 2019 roku przez Radę Nadzorczą Dariuszowi Szwedowi. To menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w sektorze bankowym. Bezpośrednio przed powołaniem na członka Zarządu Alior Banku pełnił funkcję dyrektora departamentu Private Banking w Santander Bank Polska, gdzie odpowiadał za nadzór nad kompleksową działalnością biznesową, wliczając w to aspekty związane z ryzykiem operacyjnym, kredytowym i reputacyjnym. Sprawował też nadzór nad detaliczną częścią działalności Domu Maklerskiego Santander Bank Polska. Był członkiem zespołu zarządzającego połączeniem Santander Bank Polska i wydzielonej części Deutsche Banku. W pracach związanych z fuzją nadzorował obszar bankowości prywatnej. Odpowiedzialny był za analizę i wdrażanie docelowych rozwiązań biznesowych w połączonym banku.

Dariusz Szwed z Santander Bank Polska związany był nieprzerwanie od 1995 roku. Ukończył Wydział Bankowości i Finansów w Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Zarządzanie na Politechnice Częstochowskiej. Posiada również dyplom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jednocześnie Filip Gorczyca złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu Alior Banku z dniem 31 stycznia 2019 r. Na jego miejsce Rada Nadzorcza powołała Tomasza Biłousa, który do Zarządu banku dołączy 1 lutego 2019 roku.

Tomasz Biłous związany był od 2006 roku z ING Bankiem Śląskim, gdzie przez ostatnie cztery lata pełnił funkcję dyrektora odpowiedzialnego za departament kontrolingu. Wcześniej, przez niemal osiem lat, sprawował funkcje kierownicze w obszarze sprawozdawczości i rachunkowości, w tym przez pięć lat jako dyrektor departamentu rachunkowości i główny księgowy banku. W latach 2000-2006 pracował w firmach audytorskich Arthur Andersen i Ernst&Young w dziale audytu instytucji sektora finansowego. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Ponadto posiada dyplom biegłego rewidenta oraz jest członkiem ACCA.

Dzięki dzisiejszym powołaniom wzmacniamy Zarząd Alior Banku o profesjonalistów, którzy wywodzą się z dojrzałych organizacji bankowych. Liczę, że w takim składzie będziemy jeszcze skuteczniej realizować wyznaczoną strategię i przynosić większy zysk dla akcjonariuszy – dodaje Krzysztof Bachta.

Powiązane tematy

Komentarze