Informacje

zakład produkcyjny / autor: Pixabay
zakład produkcyjny / autor: Pixabay

Firmy zamierzają ruszyć z inwestycjami

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 stycznia 2019, 11:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Nowe inwestycje w I kwartale br. zamierza rozpocząć 24,2 proc. badanych firm, tj. więcej o 2,3 pkt proc. kw/kw - poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

W opinii respondentów perspektywy dla rozwoju aktywności inwestycyjnej poprawiły się i są korzystne - zarówno w horyzoncie najbliższego kwartału, jak i całego 2019 r. Odnotowano wyraźną poprawę krótkoterminowych prognoz aktywności inwestycyjnej oraz stabilizację, na wysokich poziomach, prognoz o rocznym horyzoncie. Przejawem poprawy w ocenach krótkookresowych jest przede wszystkim znaczący (ostatni kwintyl rozkładu zmian) wzrost udziału inwestorów planujących rozpoczęcie nowych inwestycji w ciągu najbliższego kwartału (wzrost o 2,3 pkt proc. kw/kw - do 24,2 proc.). W efekcie bieżący poziom wskaźnika jest - na tle danych historycznych - wysoki i zarazem najwyższy od początku 2016 r. Jednocześnie wzrost (w próbie ) zainteresowania nowymi inwestycjami był niezależny od rodzaju prowadzonej działalności, formy własności czy wielkości podmiotu - czytamy w raporcie „Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw”.

Bank centralny zaznaczył, że optymistyczne są także plany inwestycyjne na cały 2019 r.

Sugerują one utrzymanie się aktywności inwestycyjnej na wysokim, zbliżonym do ubiegłorocznego, poziomie. Roczny wskaźnik nowych inwestycji lekko wzrósł w relacji rocznej ( do 39,6 proc.) i był powyżej średniej z ostatniej dekady. Jednocześnie stabilne i zbliżone do historycznych maksimów są wskaźniki planowanych, w horyzoncie roku, zmian (wzrostu) wielkości nakładów - czytamy także.

Według NBP, po słabszych wynikach w poprzednim kwartale wyraźnie poprawił się również kwartalny wskaźnik skali planowanych zmian wielkości nakładów, który aktualnie osiągnął też bardzo wysokie wartości. Powyższe zmiany przełożyły się na silny wzrost syntetycznego indykatora optymizmu inwestycyjnego (OPTIN) i w efekcie jego wartość jest obecnie najwyższa od 2016 r. Ponieważ roczny przyrost tego wskaźnika jest dodatnio skorelowany z dynamiką inwestycji w gospodarce, może to sugerować jej przyspieszenie na początku nowego roku.

Główne motywy planowanych inwestycji nie zmieniły się w ciągu roku i nadal najczęściej mają one służyć odtworzeniu majątku (29,7 proc.) i powiększaniu potencjału produkcyjnego (24,6 proc.). Popularność inwestycji odtworzeniowych od dwóch lat jest jednak nieco niższa niż w ostatniej dekadzie. Natomiast mimo dynamicznego, w świetle danych finansowych, wzrostu nakładów na rozbudowę parku maszynowego i bardzo wysokiego stopnia wykorzystania majątku produkcyjnego, nie zmienia się zainteresowanie inwestycjami w zwiększanie zdolności produkcyjnych - czytamy także. 

W grudniu 2018 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 2 730 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki.

Na podst. ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze