Informacje

autor: fot. Pixabay
autor: fot. Pixabay

Płaca realna wzrośnie o 140 proc

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 lutego 2019, 09:46

    Aktualizacja: 25 lutego 2019, 09:48

  • 1
  • Powiększ tekst

Do 2040 r. płaca realna w Polsce zwiększy się o 141 proc., dzięki czemu za dwie dekady polskie zarobki będą stanowiły równowartość 71 proc. średnich wynagrodzeń w Wielkiej Brytanii – to wnioski z raportu PwC „International Wage Projections to 2040”. Tak duża presja dla przedsiębiorców ze strony wzrostu kosztów wynagrodzeń przyspieszy biznesową konieczność znaczących inwestycji w automatyzację - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z szacunkami ekspertów PwC w ciągu najbliższych 20 lat pensje w Polsce wzrosną o 141 proc. Spośród 21 państw przebadanych przez ekonomistów, nasz kraj pod względem dynamiki wzrostu pensji znalazł się na 5. pozycji. Lepszym wynikiem niż Polska będą mogły pochwalić się wyłącznie takie kraje jak Indie (wzrost o 222 proc.), Malezja (184 proc.), Indonezja (176 proc.) i Chiny (145 proc.). W tym samym czasie dużo niższy wzrost zanotują Niemcy (41 proc.), Wielka Brytania (29 proc.), Stany Zjednoczone (22 proc.) czy Francja (21 proc.).

„Powiększająca się luka na rynku pracy w Polsce wywiera ogromną presję na wzrost wynagrodzeń. Mówimy tu o pełnym przekroju zawodów, od tych najprostszych, poprzez bardziej zaawansowane, wymagające unikalnych kompetencji i umiejętności. Polscy pracodawcy konkurują już nie tylko pomiędzy sobą, ale też z firmami za granicą. Wyjściem z tej sytuacji jest z jednej sytuacji wzrost wynagrodzeń, z drugiej zaś konieczność inwestowania w rozwiązania pracooszczędne, czyli w automatyzację procesów” – mówi Piotr Łuba, partner w firmie doradczej PwC.

Wysoka pozycja Polski w prognozowanym wzroście wynagrodzeń to z jednej strony efekt szybko rozwijającej się gospodarki, ale także konsekwencja problemów demograficznych. Do 2025 r. luka na rynku pracy w Polsce istotnie się powiększy. Biorąc pod uwagę prognozowane tempo rozwoju gospodarki i rosnące potrzeby biznesu, konieczne będzie zatrudnienie dodatkowo ok. 1,5 mln osób w perspektywie najbliższych 6 lat – wynika z raportu PwC „Rosnąca luka na rynku pracy w Polsce. Jak ją zniwelować?”.

Mimo tak szybkiego wzrostu płac w Polsce w 2040 r. średnie miesięczne wynagrodzenie będzie niższe niż w dojrzałych gospodarkach na świecie i zbliży się do 3 tys. dol., podczas gdy w Wlk. Brytanii osiągnie poziom niemal 4 tys. dol., a w Korei Południowej niemal 5,5 tys. dol. Dla przypomnienia, jak podał Główny Urząd Statystyczny, przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2019 roku wyniosło 4931,8 zł (ok. 1300 dolarów), co oznacza wzrost rdr o 7,5 proc.

„Automatyzacja wydaje się na dziś mniej opłacalna w Polsce niż w dojrzałych gospodarkach na świecie ze względu na wciąż duży korzystny wpływ arbitrażu płacowego, ale jak pokazuje najnowsza prognoza PwC, dynamika wzrostu płac w naszym kraju będzie wysoka i to długim okresie – transformacje przedsiębiorstw wykorzystujące narzędzia Data Analytics i Robotic Process Automations stają się naturalnym elementem rozwoju i zwiększenie konkurencyjności firm” – dodaje Piotr Łuba.

Automatyzacja może nie tylko przynieść firmom korzyści w postaci oszczędności kosztowych i czasowych, ale także wyeliminować powtarzalne i rutynowe czynności, dając tym samym szansę na zwiększenie zaangażowania pracowników. Wcześniej automatyzacja wdrażana była głównie w firmach przemysłowych jako udoskonalenie i optymalizacja kosztowa procesów produkcyjnych, dziś tranformacja dotyka wiele czynności biurowych oraz następuje automatyzacja części procesów sprzedażowych i kontaktu z klientami.

Prognozy dotyczące wzrostu średniego wynagrodzenia do 2040 r. przygotowali ekonomiści PwC z Wielkiej Brytanii, uwzględniając dane z czterech obszarów: średnie pensje za rok bazowy 2017, wzrost wydajności pracy, różnicę pomiędzy wzrostem wydajności pracy i rzeczywistym wzrostem wynagrodzeń oraz prognozowane zmiany realnych kursów walutowych.

Rozwój w oparciu o dane: sztuczna inteligencja i automatyzacja

Zdaniem eksperta PwC każda firma powinna przeanalizować swoje podejście do automatyzacji, biorąc pod uwagę indywidualne wyzwania, przed jakimi stoi. Rozwiązania automatyzujące, w tym RPA (Robotic Process Automation), umożliwiają zespołom takim jak finanse czy HR, procesowanie ogromnej ilości danych do realizacji ich celów, pozwalają także wyeliminować powtarzające się zadania. Bardziej zaawansowane narzędzia, opierające się między innymi na technologii sztucznej inteligencji, również dają duże pole do optymalizacji procesów biznesowych, ale wykorzystanie ich pełnego potencjału wymaga ścisłej współpracy z innymi komórkami organizacji, w tym z zespołem IT.

„Większość liderów biznesowych na świecie i w naszym regionie jest zgodna co do tego, że sztuczna inteligencja w istotny sposób zmieni sposób funkcjonowania biznesu i ich przedsiębiorstw. Nadal niewiele firm potrafi wdrażać tego typu rozwiązania, a jeszcze mnie rozumie ich pełen potencjał. Strategia polegająca na biernym obserwowaniu zachodzących zmian, w tej sytuacji oznacza po prostu utratę konkurencyjności. Już teraz w Polsce rozpoczynają się wdrożenia projektów wykorzystujących AI, które istotnie mogą zwiększyć rentowność firm” – podsumowuje Piotr Łuba.

Dokument „International Wage Projections to 2040” jest dostępny na stronie https://www.pwc.co.uk/iwp

PwC/ as/

Powiązane tematy

Komentarze