Informacje

Lotnisko w Modlinie / autor: Fratria
Lotnisko w Modlinie / autor: Fratria

PPL proponuje partnerom z Modlina głosowanie większościowe

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 26 lutego 2019, 14:43

  • 1
  • Powiększ tekst

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” formalnie zaproponowało pozostałym udziałowcom Portu Lotniczego w Modlinie zmianę w sposobie podejmowania decyzji - poinformował PPL. Oznacza to, że obowiązująca w głosowaniach zasada jednomyślności zostałaby zastąpiona zasadą większości bezwzględnej.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, PPL formalnie i ponownie zaproponował pozostałym udziałowcom Portu Lotniczego w Modlinie zmianę w sposobie podejmowania decyzji. Obowiązującą dotychczas w głosowaniach zasadę jednomyślności, miałaby zastąpić zasada większości bezwzględnej na zasadach opisanych w kodeksie spółek handlowych - poinformował PPL we wtorkowym komunikacie, który jest jednym z czterech akcjonariuszy w spółce, będącej właścicielem lotniska w Modlinie.

Zgodnie w informacjami zawartymi na stronie internetowej lotniska w Modlinie, właścicielami spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin są: Agencja Mienia Wojskowego - posiada 33,29 proc. udziałów, Województwo Mazowieckie - 32,66 proc. udziałów, Państwowe Przedsiębiorstwo „Porty Lotnicze” - 29,39 proc. udziałów oraz Nowy Dwór Mazowiecki - 4,66 proc. udziałów.

Jak poinformowano w komunikacie, zdaniem „Portów Lotniczych”, decyzja ta pozwoli „odblokować proces decyzyjny, przyczyni się też do samodzielnego, pozbawionego presji aktualnej sytuacji zajmowania swobodnego stanowiska zarówno przez wspólników, jak też członków zarządu i rady nadzorczej”.

Po zniesieniu jednomyślności na rzecz zwykłej większości głosów zgodnie z zasadami kodeksu spółek handlowych, PPL na najbliższym NZW zwołanym na dzień 5 marca br. będzie mógł głosować przeciwko dalszemu zadłużaniu portu, a jednocześnie głos PPL nie będzie mógł być traktowany jako głos blokujący - tłumaczy PPL.

Jak czytamy - w ocenie PPL - „głosowanie za zwiększaniem i tak już mocno zadłużonego portu, szczególnie w sytuacji, gdy już obecnie portu nie stać na spłatę bieżących zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji (od 2018r. spłaca je Marszałek Województwa Mazowieckiego), a ponadto pożyczona kwota wydaje się być jedynie częścią potrzeb finansowych portu, nie rozwiązuje, a jedynie odracza w czasie i potęguje problemy finansowe MPL, a płatnikami całości poręczonej kwoty mogą wówczas zostać podatnicy Mazowsza”.

PPL podał, że obecnie kwota spłaconych przez województwo obligacji wynosi 11,03 mln zł.

PPL przypomniało, że w grudniu 2016 r. zaproponował podwyższenie kapitału zakładowego MPL o kwotę co najmniej 136 mln zł w połączeniu z propozycją zmian do umowy spółki, pozwalającą PPL na przejęcie portu i zmianę jego modelu biznesowego.

Wtedy taką propozycję zablokowali udziałowcy samorządowi, proponując jako alternatywę dalsze zadłużanie portu. Dodatkowo, złożona przez PPL już raz w kwietniu 2018 r. propozycja zniesienia jednomyślności została również odrzucona przez marszałka Struzika, gdyż po jej zniesieniu marszałek nie byłby w stanie przypisywać PPL blokowania dalszego rozwoju Modlina rozumianego jako jego dalsze zadłużanie - przekazało PPL.

W komunikacie napisano, że prezes PPL Mariusz Szpikowski wystosował formalne pismo o wyrażenie zgody na uzupełnienie porządku obrad i podjęcie uchwały w tej sprawie na najbliższym Zgromadzeniu Wspólników Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin sp. z o.o.. PPL przekazał również propozycję stosownych zmian w umowie spółki.

+Porty Lotnicze+ mają nadzieję, że pozostali akcjonariusze wyrażą zgodę na proponowaną zmianę zapisów, co przyczyni się do przezwyciężenia długotrwałego pata, uniemożliwiającego podejmowanie ważnych dla portu w Modlinie decyzji i zobowiązań - czytamy.

W ubiegłym tygodniu marszałek Struzik zadeklarował gotowość do przejęcia udziałów w spółce zarządzającej lotniskiem Warszawa-Modlin od PPL. Dodał, że chce zainteresować tą inwestycją władze Warszawy. Propozycja ma być przedstawiona 5 marca na walnym zgromadzeniu wspólników.

To rozpoczyna pewien proces, w umowie spółki są opisane dojścia do momentu sprzedaży, czy przejęcia przez jednego ze wspólników udziałów drugiego wspólnika - wyjaśnił.

Dodał, że obecnie jest prowadzona pogłębiona analiza stanu firmy.

Struzik wyjaśnił wówczas, że chodzi o to, by samorządy przejęły większość spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin i nią zarządzały „dla pożytku zarówno podróżnych, jak i dalszego rozwoju tej firmy.

PPL zarządza m.in. Lotniskiem Chopina w Warszawie. Przedsiębiorstwo posiada udziały lub akcje kilkunastu spółek.

Lotnisko w Modlinie powstało w 2012 r. Lotnisko w Modlinie w ub.r. obsłużyło ponad 3 mln pasażerów. Lotnisko obsługuje regularne rejsy irlandzkiego Ryanaira.

Na podst. PAP

Powiązane tematy

Komentarze