Informacje

Bydło / autor: Pixabay
Bydło / autor: Pixabay

Trwają kontrole stad bydła

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 27 lutego 2019
  • 19:28
  • 0
  • Tagi: ARMiR biznes bydło polityka rolnictwo
  • Powiększ tekst

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która prowadzi rejestr zwierząt gospodarskich, systematycznie kontroluje stada m.in. bydła i prowadzi wyjaśnienia w przypadku ujawnienia nieprawidłowości - poinformowało biuro prasowe ARiMR.

Na nieprawidłowości w systemie rejestracji zwierząt wskazuje raport unijnych kontrolerów, którzy sprawdzali na początku lutego br. system nadzoru weterynaryjnego w Polsce. Kontrola spowodowana była wykryciem nielegalnego uboju bydła w rzeźni w powiecie Ostrów Mazowiecka, z której mięso trafiło do kilkunastu krajów UE.

Identyfikacją zwierząt gospodarskich zajmuje się w Polsce ARiMR, która prowadzi rejestr, jak i organy Inspekcji Weterynaryjnej, które sprawują nadzór w tym zakresie.

Agencja zaznacza, że jako system identyfikacji i rejestracji zwierząt należy rozumieć jego wszystkie elementy, a więc także posiadaczy zwierząt - rolników, podmioty z nadanym weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym, tj. pośredników w obrocie zwierzętami, miejsca gromadzenia zwierząt, targi, rzeźnie, zakłady utylizacji. Chodzi o  podmioty, które z mocy przepisów prawa w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt są zobowiązane do składania zgłoszeń dot. zwierząt.

ARiMR zapewniła w informacji przekazanej PAP, że prowadzi postępowania wyjaśniające w każdym przypadku wystąpienia nieprawidłowości w bazie danych IRZ - czy to na zgłoszeniu złożonym przez posiadacza zwierząt, czy też nieprawidłowości ujawnionej po przetworzeniu danych w systemie.

Ustalana jest przyczyna błędu, jak również to, kto go popełnił, a następnie dana są korygowane. Takie wyjaśnienia prowadzą pracownicy biur powiatowych Agencji. Kontrole przeprowadzane są w siedzibach stad, w których - zgodnie z bazą danych IRZ - występują nieprawidłowości. Jednym z powodów kontroli jest brak reakcji rolnika na wezwania do złożenia wyjaśnień - poinformowała ARiMR.

Agencja nie ma ustawowych narzędzi nakładania kar dla posiadaczy zwierząt za niedopełnienie obowiązków ich rejestracji. W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów, Agencja informuje organy ścigania i organy inspekcji weterynaryjnej, które mogą nałożyć mandat lub skierować sprawę do sądu - wyjaśniła ARiMR.

PAP, MS

Komentarze