Informacje

Praca/kobieta / autor: Pixabay
Praca/kobieta / autor: Pixabay

Kobiety w Polsce zarabiają coraz więcej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 6 marca 2019, 11:15

  • 1
  • Powiększ tekst

Polska awansowała na 8. miejsce w zestawieniu „Women in Work Index” 2019, przygotowywanym przez firmę doradczą PwC. Jest to efekt m.in. malejącej różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz niskiej stopy bezrobocia. Polska awansowała o jedno miejsce w skali roku oraz o 11 pozycji od 2000 r.

Raport PwC „Women in Work Index” jest analizą sytuacji kobiet na rynku pracy w 33 krajach OECD, uwzględniającą takie czynniki jak różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, aktywność zawodowa obu grup, stopa bezrobocia oraz praca w pełnym wymiarze godzin, podano.

Polska jest drugim po Luksemburgu krajem, który od 2000 r. dokonał największego skoku w zakresie dostępności i przyjazności rynku pracy dla kobiet, awansując w tym czasie aż o 11 pozycji. Nasze obecne 8. miejsce to efekt m.in. sukcesywnego zmniejszania luki płacowej, która obecnie wynosi 5 proc., coraz niższej stopy bezrobocia wśród pań oraz dużej liczby zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin. Z drugiej strony dość słabo w porównaniu z innymi krajami wygląda poziom aktywności zawodowej kobiet w Polsce, będący na poziomie zaledwie 63 proc., co oznacza że w ciągu ostatnich 17 lat zwiększył się jedynie o 3 proc. - powiedziała partner w PwC, lider zespołu People & Change Anna Szczeblewska, cytowana w komunikacie.

Najwyższe miejsca podium w tegorocznym zestawieniu „Women in Work Index” niezmiennie zajmują Islandia i Szwecja, a 3. miejsce należy do Nowej Zelandii. Wysoko, bo na 4. pozycji uplasował się inny kraj naszego regionu, Słowenia. Pozostałe państwa Europy Środkowo-Wschodniej są na odleglejszych miejscach: Węgry - 14, Estonia - 20, Czechy - 24, Słowacja - 26. Ostatnie miejsca zestawienia zajmują Grecja, Meksyk i Korea Płd., podano również.

Od 2000 r. największy awans w zestawieniu zaliczyły Luksemburg (o 17 pozycji), Polska (o 11 pozycji) i Belgia (o 10 pozycji). Z kolei największe spadki zanotowały Stany Zjednoczonych (o 14 pozycji), Austria (o 13 pozycji) i Portugalia (o 11 pozycji).

Autorzy raportu podkreślają, że gdyby wszystkim krajom OECD udało się podnieść poziom zatrudnienia kobiet do tego notowanego w Szwecji (81 proc.), PKB całej grupy mógłby wzrosnąć w długiej perspektywie nawet o 6 bln dolarów - czytamy dalej.

Z danych zebranych w raporcie PwC wynika, że w 2017 r. różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn (gender pay gap) w Polsce wynosiła 5 proc., czyli w porównaniu z poprzednią edycją zmalała o 2 proc.. To po Luksemburgu (4 proc.) najlepszy wynik w całym OECD, dla którego średnia wyniosła 15 proc.. Najgorzej z równością płac radzą sobie Korea Płd. (gdzie gender pay gap to aż 35 proc.), Estonia (27 proc.) i Japonia (25 proc.), wskazano także.

Korzystnie wygląda również w Polsce stopa bezrobocia wśród kobiet. W 2017 r. wyniosła 5 proc.. Tu jednak lista krajów z lepszym wynikiem jest dłuższa, a czołówkę zajmują Islandia, Japonia i Niemcy (wszystkie po 3 proc.). Z kolei pod względem zatrudnienia pań w pełnym wymiarze godzin plasujemy się w czołówce z wynikiem 91 proc. - podano.

Inaczej sytuacja wygląda w obszarze aktywności zawodowej kobiet - tu znajdujemy się w końcówce zestawienia z wynikiem 63 proc.. Średnia dla OECD wynosi 69 proc., a najlepiej w tym zakresie wypadają takie kraje jak Islandia (86 proc.), Szwecja (81 proc.) i Szwajcaria (79 proc.).

Nie tylko rządy, ale także pracodawcy mają możliwość kształtowania odpowiedzialnego i równościowego rynku pracy. Organizacje w Polsce przywiązują coraz większą wagę do aspektów związanych z diversity & inclusion, traktując je jako część strategii biznesowej, dzięki czemu idą za tym konkretne działania, takie jak chociażby Certyfikat Równych Płac. O ile jednak w kwestii zmniejszenia gender pay gap zrobiliśmy w ostatnich latach bardzo dużo, ciągle niezadowalająco wygląda odsetek kobiet zajmujących kierownicze stanowiska wyższego szczebla w firmach - podsumowała menedżer w zespole People & Change w PwC Agnieszka Batkiewicz.

Raport „Women in Work Index” analizuje sytuację kobiet na rynku pracy oraz ich wpływ na gospodarkę w 33 krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Indeks powstaje w oparciu o dane OECD, Eurostatu oraz BLS i jest średnią ważoną wskaźników takich jak: różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, stopa bezrobocia wśród kobiet, bezpieczeństwo zatrudnienia, forma zatrudnienia (pełny lub niepełny etat). Najnowsza edycja raportu obejmuje dane za 2017 rok.

Na podst. ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze