Informacje

Giełda / autor: Fratria
Giełda / autor: Fratria

SII chce zmian przepisów o przymusowym wykupie akcji

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 marca 2019, 11:26

  • 0
  • Powiększ tekst

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) skierowało do Ministerstwa Finansów petycję w sprawie zmiany przepisów dotyczących przymusowego wykupu akcji w spółkach publicznych – informuje SII w komunikacie.

Według Stowarzyszenia obowiązujące regulacje, dotyczące przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy spółek notowanych na giełdzie oraz na NewConnect, nie chronią w sposób należyty akcjonariuszy mniejszościowych.

Przepisy te dopuszczają bowiem wyciśnięcie akcjonariuszy mniejszościowych ze spółki publicznej wbrew ich woli, nierzadko po cenie bardzo istotnie odbiegającej od godziwej – piszą w komunikacie.

W ocenie Stowarzyszenia przepisy ustawy o ofercie dotyczące przymusowego wykupu są dla akcjonariuszy mniejszościowych krzywdzące.

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego wywłaszczenie jest możliwe jedynie za słusznym odszkodowaniem. Tymczasem w zdecydowanej większości przypadków cena po jakiej dochodzi do przymusowego wykupu jest istotnie zaniżona w stosunku do rzeczywistej wartości spółki w przeliczeniu na jedną akcję – czytamy w komunikacie.

Stowarzyszenie zwraca też uwagę, że obowiązujące obecnie regulacje nie gwarantują „wywłaszczanym” akcjonariuszom prawa do sądu.

Do Stowarzyszenia trafia bardzo wiele zastrzeżeń ze strony akcjonariuszy mniejszościowych odnośnie obecnie obowiązujących regulacji. Podzielamy ich opinie, że przepisy dotyczące przymusowego wykupu są dla nich krzywdzące. Dostrzegając problem zaproponowaliśmy zmiany, które w sposób harmonijny wpisują się w ujęte w projekcie Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego zapowiedzi zwiększenia ochrony uczestników rynku kapitałowego. Mamy w związku z tym nadzieję, że Ministerstwo Finansów z należytą uwagą przyjrzy się poruszonemu problemowi i podejmie właściwą inicjatywę legislacyjną celem wprowadzenia zmian w przepisach o przymusowym wykupie w spółkach publicznych” – podkreśla Piotr Cieślak, wiceprezes SII.

Stowarzyszenie chce aby przymusowy wykup możliwy był wyłącznie po spełnieniu kilku warunków, w tym:

(a) po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie przeprowadzenia przymusowego wykupu; 

(b) po przeprowadzeniu przymusowego wykupu po cenie odkupu akcji nie niższej niż wynikająca z przepisów art. 77 ust. 1 – 3 Ustawy o ofercie oraz nie niższej od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, a w przypadkach gdy przymusowy wykup jest przeprowadzany w okresie krótszym niż 5 lat od wprowadzenia akcji do zorganizowanego sytemu obrotu – także nie niższej od ceny kursu akcji z dnia ich debiutu na GPW lub na rynku NewConnect, przy jednoczesnym zagwarantowaniu możliwości sądowej kontroli celowości przymusowego wyciśnięcia akcjonariuszy mniejszościowych oraz ceny wykupu akcji.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze