Informacje

autor: Cyfrowy Polsat
autor: Cyfrowy Polsat

Zmiany w zarządach spółek Grupy Cyfrowy Polsat

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 15 marca 2019, 16:52

    Aktualizacja: 15 marca 2019, 16:52

  • 0
  • Powiększ tekst

Wczoraj Rada Nadzorcza Cyfrowego Polsatu podjęła decyzję o powołaniu z dniem 1 kwietnia br. Jacka Felczykowskiego w skład zarządu spółki Cyfrowy Polsat i powierzyła mu pełnienie funkcji członka zarządu. Jacek Felczykowski nadal będzie członkiem zarządu Polkomtelu, operatora sieci Plus, informuje spółka.

Została również podjęta decyzja o rozszerzeniu od 1 kwietnia br.zarządu Polkomtelu, do którego na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, dołączy w randze członka zarządu - Justyna Kulka.

Również z dniem 1 kwietnia br. do Zarządu Telewizji Polsat na mocy uchwały Rady Nadzorczej wejdą i będą w nim pełnili funkcje członków zarządu: Katarzyna Wyszomirska-Wierczewska, Adam Nowe oraz Janusz Pliszka. Katarzyna Ostap-Tomann, która odpowiada za finanse Grupy Cyfrowy Polsat i pełni funkcje Członka Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, podjęła decyzję o rezygnacji z dniem 31 marca br. z zasiadania w Zarządzie Telewizji Polsat i przekazaniu tej funkcji Januszowi pliszce - swojemu dotychczasowemu zastępcy.

Tomasz Gillner-Gorywoda, który z dniem 31 marca br. złożył rezygnację z zasiadania w Zarządzie Cyfrowego Polsatu, nadal będzie pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Polkomtelu.

Dariusz Działkowski z dniem 31 marca br. złożył rezygnację z zasiadania w Zarządzie Cyfrowego Polsatu i Telewizji Polsat, przy czym pozostanie w strukturach Grupy w obszarze techniki.

Przypominam również, że 1 kwietnia br. funkcję Prezesa Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu obejmie Mirosław Błaszczyk, funkcję Wiceprezesa Zarządu tych spółek obejmie Maciej Stec, a Stanisław Janowski rozpocznie pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Telewizji Polsat.

Powiązane tematy

Komentarze